Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Phiếu bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5: Tuần 12

Phiếu bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5

Phiếu bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5: Tuần 12 bao gồm toàn bộ hệ thống kiến thức môn Toán lớp 5 tuần 12 cho các em học sinh củng cố, ôn tập, rèn luyện kỹ năng giải toán số thập phân, bài tập liên quan đến số thập phân. Mời các em học sinh cùng các bậc phụ huynh tham khảo.

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5

Phần I: Trắc nghiệm

Câu 1. Nối phép tính với kết quả của phép tính đó:

Phiếu bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5

Câu 2. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

A) 1,35m = 13,5cm

B) 2,468kg = 246,8g

C) 1,35m = 135cm

D) 2,468kg = 2468g

E) 0,78 × 25 = 1,95

F) 0,015 × 102 = 1,53

G) 0,78 × 25 = 19,5

H) 0,015 × 102 = 0,153

Câu 3. 9 × x < 6; Vậy x bằng:

A) 1

B) 2

C) 0

D) 4

Câu 4. Một người đi bộ trung bình mỗi phút đi được 73,5m. Vậy người đó đi được bao nhiêu mét trong thời gian:

Phiếu bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5

Câu 5. Kết quả của phép tính 0,5m × 12 + 1,4dm × 25 là:

A) 41m

B) 41dm

C) 9,5m

D) 9,5dm

Câu 6. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

A) 0,45 × 800 = 0,45 × 8 × 10 = 36

B) 0,45 × 800 = 0,45 × 8 × 100 = 360

C) 1,35 × 200 < 13,5 × 20

D) 1,35 × 200 > 13,5 × 20

E) 1,35 × 200 = 13,5 × 20

Phần II: Tự luận

Câu 7. Đặt tính rồi tính:

A) 2,34 × 5

B) 20,08 × 25

C) 2,345 × 204

Câu 8.

Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

A) 2,008 × ....= 200,8

B) 2,008 × ....= 20080

C) 2,008 × ...= 20,08

D) 2,008 × ....= 2008

Câu 9. Một vòi chảy vào bể trung bình mỗi phút chảy được 27,5l nước. Hỏi trong 3/5 giờ vòi đó chảy được bao nhiêu lít nước?

Câu 10. Một can chứa 15l dầu. Biết một lít dầu cân nặng 0,8kg. Hỏi can dầu đó cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam, biết rằng can rỗng cân nặng 1,5kg?

Câu 11. Trung bình cộng của hai số là 12,35. Tìm hai số đó biết rằng hiệu của chúng là 3,3.

Câu 12. Một hộp kẹo cân nặng 0,25kg; mỗi hộp bánh cân nặng 0,125kg. Hỏi 15 hộp kẹo và 18 hộp bánh cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Câu 13. Một mảnh vải 8m giá 180 000 đồng. Người ta cắt ra 1,4m để may áo với giá tiền công may áo là 20 000 đồng. Hỏi toàn bộ số tiền may chiếc áo đó là bao nhiêu?

Tham khảo luyện tập thêm bài tập cuối tuần Toán 5

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5 - Tuần 12 gồm 2 phần Trắc nghiệm và Tự luận với 13 câu hỏi được VnDoc sưu tầm cho các em học sinh tham khảo củng cố kỹ năng giải Toán lớp 5 Chương 2 về số thập phân phép nhân số thập phân, giải Toán có lời văn chuẩn bị cho các bài thi học kì 1 lớp 5 và bài thi học kì 2 lớp 5 đạt kết quả cao.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
15
Sắp xếp theo

  Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5

  Xem thêm