Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5: Tuần 10 - Đề 1

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5: Tuần 10 - Đề 1 bao gồm hệ thống kiến thức các dạng Toán tuần 10 lớp 5 có đầy đủ lời giải cho các em học sinh tham khảo, ôn tập các dạng cách giải các dạng Toán về phép cộng các số thập phân. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Đề bài kiểm tra cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 10: Phép cộng các số thập phân - Đề 1

Bài 1:

Đặt tính rồi tính:

a) 83,56 + 92,38

59,66 + 25,8

b) 384,5 + 72,96

482 + 37,99.

Bài 2:

Tính tổng:

a) Với đơn vị đo là ki-lô-mét:

3,6km + 2075m + 872m.

b) Với đơn vị đo là tấn:

tấn + 2780kg + 10,34 tạ.

c) Với đơn vị đo là héc-ta:

2,05km2 + 30,6ha + 65000m2

Bài 3:

Tính bằng cách thuận tiện nhất:

51,8 + 3,9 + 4,2;

8,75 + 4,65 + 2,25;

(5,26 + 9,85)+ (1,15 +4,74);

(4,91 + 12,57) + (5,09 + 7,43).

Bài 4:

Một cửa hàng ngày đầu bán được 44,6kg gạo; ngày thứ hai bán được 53,5kg gạo; ngày thứ ba bán được nhiều hơn ngày thứ hai 10,4kg gạo. Hỏi trung bình mỗi ngày cửa hàng bán được bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

Đáp án Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 10

Bài 1:

HD: Học sinh đặt phép tính rồi tính:

ĐS:

a) 83,56 + 92,38 = 175,98

59,66 + 25,8 = 85,46

b) 384,5 + 72,96 =457,46

482 + 37,99 = 519,99

Bài 2:

a) 3,6km + 2075m + 872m

= 3,6km + 2,075km + 0,872km

= 6,547km.

b) 3,2 tấn + 2780kg + 10,34 tạ

= 3,2 tấn + 2,780 tấn + 1,034 tấn

= 7,014 tấn.

c) 2,05km2 + 30,6ha + 65000m2

= 205ha + 30,6ha + 6,5ha

= 242,1 ha.

Bài 3:

Chẳng hạn:

a) 51,8 + 3,9 + 4,2 = (51,8 + 4,2) + 3,9 = 56 + 3,9 = 59,9 ;

b) 8,75 + 4,65 + 2,25 = (8,75 + 2,25) + 4,65 = 11 + 4,65 = 15,65 ;

c) (5,26 + 9,85) + (1,15 + 4,74) = (5,26 + 4,74) + (9,85 + 1,15) = 10 + 11=21;

d) (4,91 + 12,57) + (5,09 + 7,43) = (4,91 + 5,09) + (12,57 + 7,43) = 10 + 20 = 30.

Bài 4:

Bài giải

Số ki-lô-gam gạo bán được trong ngày thứ ba là:

53,5+ 10,4 = 63,9 (kg)

Trung bình mỗi ngày cửa hàng bán được số ki-lô-gam gạo là:

(44,6 + 53,5 + 63,9) : 3 = 54 (kg)

Đáp số: 54kg.

Đánh giá bài viết
22 16.969
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 Xem thêm