Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5 Tuần 10 Đề 1

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5: Tuần 10 - Đề 1 bao gồm hệ thống kiến thức các dạng Toán tuần 10 lớp 5 có đầy đủ lời giải cho các em học sinh tham khảo, ôn tập các dạng cách giải các dạng Toán về phép cộng các số thập phân. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Phiếu bài tập Toán lớp 5 Tuần 10 Đề 1

Bài 1:

Đặt tính rồi tính:

a) 83,56 + 92,38

59,66 + 25,8

b) 384,5 + 72,96

482 + 37,99.

Bài 2

Điền dấu (>, <, =) thích hợp và chỗ …:

a) 12,22 + 7,42 + 5,6 ...... 25,5

b) 0,45 + 95,64 + 0,012....... 96,102

c) 30,934 .... 18,91 + 0,02 + 0,43

d) 0,223 + 7,48 .... 7,502

Bài 3:

Tính tổng:

a) Với đơn vị đo là ki-lô-mét:

3,6km + 2075m + 872m.

b) Với đơn vị đo là tấn:

3,2 tấn + 2780kg + 10,34 tạ.

c) Với đơn vị đo là héc-ta:

2,05km2 + 30,6ha + 65000m2

Bài 4:

Tính bằng cách thuận tiện nhất:

51,8 + 3,9 + 4,2;

8,75 + 4,65 + 2,25;

(5,26 + 9,85)+ (1,15 +4,74);

(4,91 + 12,57) + (5,09 + 7,43).

Bài 5:

Một cửa hàng ngày đầu bán được 44,6kg gạo; ngày thứ hai bán được 53,5kg gạo; ngày thứ ba bán được nhiều hơn ngày thứ hai 10,4kg gạo. Hỏi trung bình mỗi ngày cửa hàng bán được bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

Bài 6:

Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều rộng là 172,8 m. Biết chiều dài hơn chiều rộng 54,4 m. Tính chu vi của thửa ruộng.

Bài 7: Một cửa hàng tuần lễ đầu bán được 345,5 mét vải, hai tuần lễ sau bán được 914,5 mét vải. Biết rằng của hàng đó bán tất cả các ngày trong tuần Trung bình mỗi ngày cửa hàng đó bán số mét vải là bao nhiêu.

Bài 8: Một hình chữ nhật có chiều dài gấp 4 lần chiều rộng và diện tích là 64 cm2. Tính chu vi hình chữ nhật đó?

Để tham khảo trọn bộ bài tập Toán lớp 5 của từng tuần học, các bạn học sinh cùng tham khảo chuyên mục: Bài tập cuối tuần Toán lớp 5. Tất cả các tài liệu tại đây đều Có đáp án và được tải miễn phí, các em tự luyện giải và so sánh đối chiếu kết quả nhé.

Đáp án Phiếu bài tập Toán lớp 5 Tuần 10 Đề 1

Bài 1:

HD: Học sinh đặt phép tính rồi tính:

ĐS:

a) 83,56 + 92,38 = 175,98

59,66 + 25,8 = 85,46

b) 384,5 + 72,96 =457,46

482 + 37,99 = 519,99

Bài 2

a) 12,22 + 7,42 + 5,6 .... 25,5

Vì 12,22 + 7,42 + 5,6 = 25,24 và 25,24 < 25,5

Vậy 12,22 + 7,42 + 5,6 < 25,5

b) 0,45 + 95,64 + 0,012 .... 96,102

Vì 0,45 + 95,64 + 0,012 = 96,102

Vậy 0,45 + 95,64 + 0,012 = 96,102

c) 30,934 .... 18,91 + 0,02 + 4,3

Vì 18,91 + 0,02 + 4,3 = 23,23 và 30,934 > 23,23

Vậy 30,934 > 18,91 + 0,02 + 0,43

d) 0,223 + 7,48 .... 7,502

Vì 0,223 + 7,48 = 7,703 và 7,703 < 7,502

Vậy  0,223 + 7,48 < 7,502

Bài 3:

a) 3,6km + 2075m + 872m

= 3,6km + 2,075km + 0,872km

= 6,547km.

b) 3,2 tấn + 2780kg + 10,34 tạ

= 3,2 tấn + 2,780 tấn + 1,034 tấn

= 7,014 tấn.

c) 2,05km2 + 30,6ha + 65000m2

= 205ha + 30,6ha + 6,5ha

= 242,1 ha.

Bài 4:

Chẳng hạn:

a) 51,8 + 3,9 + 4,2 = (51,8 + 4,2) + 3,9 = 56 + 3,9 = 59,9 ;

b) 8,75 + 4,65 + 2,25 = (8,75 + 2,25) + 4,65 = 11 + 4,65 = 15,65 ;

c) (5,26 + 9,85) + (1,15 + 4,74) = (5,26 + 4,74) + (9,85 + 1,15) = 10 + 11=21;

d) (4,91 + 12,57) + (5,09 + 7,43) = (4,91 + 5,09) + (12,57 + 7,43) = 10 + 20 = 30.

Bài 5:

Bài giải

Số ki-lô-gam gạo bán được trong ngày thứ ba là:

53,5+ 10,4 = 63,9 (kg)

Trung bình mỗi ngày cửa hàng bán được số ki-lô-gam gạo là:

(44,6 + 53,5 + 63,9) : 3 = 54 (kg)

Đáp số: 54kg.

Bài 6:

Chiều dài của hình chữ nhật là :

172,8 + 54,4 = 227,2(m).

Nửa chu vi là:

227,2 + 172,8 = 400 (m).

Chu vi của hình chữ nhật là:

400 x 2 = 800 (m).

Đáp số: 800 m.

Bài 7:

Đáp án: 60 m

Bài 8:

Vì chiều dài gấp 4 lần chiều rộng nên ta chia hình chữ nhật thành 4 hình vuông như hình vẽ. Diện tích mỗi hình vuông là:

64 : 4 = 16 (cm2)

Cạnh của hình vuông là 4 cm (vì 4 x 4 = 16 cm2)

Chiều rộng của hình chữ nhật là 4cm nên chiều dài của hình chữ nhật là:

4 x 4 = 16 (cm)

Chu vi của hình chữ nhật là:

(4 + 16) x 2 = 40 (cm)

Đáp số: 40 cm

>> Bài tiếp theo: Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5: Tuần 10 - Đề 2

Trên đây là toàn bộ bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5 Có đáp án chi tiết cho từng câu hỏi để các em học sinh có thể luyện tập so sánh, đối chiếu kết quả. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Toán lớp 5 hơn mà không cần sách giải.

Ngoài ra, các em học sinh lớp 5 còn có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 5 hay đề thi học kì 2 lớp 5 đầy đủ các môn học Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh, Khoa học, Sử - Địa mà VnDoc.com đã sưu tầm và chọn lọc.

Đánh giá bài viết
54 47.747
1 Bình luận
Sắp xếp theo
 • Quỳnh Trần
  Quỳnh Trần

  83,56 +92,38= 175,94 

  Thích Phản hồi 07:07 20/11

  Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5

  Xem thêm