Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5: Tuần 17 - Đề 2

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5: Tuần 17 - Đề 2 bao gồm hệ thống kiến thức các dạng Toán tuần 17 lớp 5 có đầy đủ lời giải cho các em học sinh tham khảo, ôn tập các dạng cách giải các dạng Sử dụng máy tính bỏ túi để giải toán. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5

Bài 1:

a) Viết các hỗn số sau thành số thập phân:

4\frac{3}{4};15\frac{3}{8};7\frac{14}{25};9\frac{2}{125}

b) Tính bằng cách thuận tiện nhất:

5,6 x 2 + 2,8 x 8 + 11,2 x 2 – 48,5

Bài 2:

Tìm x:

a) 17,54 + x : 3,5 = 64,16;

b) X x 4,5 + 2,4 x X = 68,43 – 9,78.

Bài 3:

Sử dụng máy tính bỏ túi khi làm các bài tập sau:

a) Giá một chiếc cặp học sinh là 45 000 đồng. Nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi 1-6, cửa hàng hạ giá 16%; tuy vậy, cửa hàng vẫn được lãi 5% (so với tiền vốn của chiếc cặp đó). Hỏi tiền vốn của chiếc cặp là bao nhiêu đồng?

b) Hai cửa hàng A và B cùng bán sách theo giá ghi trên bìa sách. Để thu hút khách hàng, cửa hàng A hạ giá 20% của giá ghi trên bìa; cửa hàng B hạ giá hai lần, lần 1 hạ 10% của giá ghi trên bìa, lần 2 hạ tiếp 10% của giá trước đó. Nếu em đi mua sách thì em sẽ vào cửa hàng nào để mua đươc sách rẻ hơn?

Bài 4: Hiệu của một số thập phân và một số tự nhiên 61,25. Khi đặt phép tính một bạn đã bỏ quên dấu phẩy ở số bị trừ nên kết quả tìm được là 7808. Tìm hai số đã cho?

Đáp án Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5

Bài 1:

a)

4\frac{3}{4}=4,75 15\frac{3}{8}=15,375

7\frac{14}{25}=7,56 9\frac{2}{125}=9,016

b) 5,6 x 2 + 2,8 x 8 +11,2 x 2 – 48,5

= 5,6 x 2 + 2,8 x 2 x 4 + 11,2 : 2 x 4 – 48,5

= 5,6 x 2 + 5,6 x 4 + 5,6 x 4 – 48,5

= 5,6 x (2 + 4 + 4) – 48,5

= 5,6 x 10 - 48,5 = 56 - 48,5 = 7,5.

Bài 2:

a) 17,54 + x : 3,5 = 64,16

x : 3,5 = 64,16 – 17,54

x : 3,5 = 46,62

x = 46,62 x 3,5

x = 163,17

b) X x 4,5 + 2,4 x X= 68,43 – 9,78

X x (4,5 + 2,4) = 58,65

X x 6,9 = 58,65

X = 58,65 : 6,9

X = 8,5.

Bài 3:

Bài giải

Giá bán của chiếc cặp sau khi hạ giá là:

45000 -45000 : 100 x 16 = 37800 (đồng)

Tỉ số phần trăm của số tiền bán và số tiền vốn là:

5% + 100% = 105% (tiền vốn)

Vì số tiền bán là 37 800 đồng nên số tiền vốn là:

37800 : 105 x 100 = 36000 (đồng)

Đáp số: 36 000 đồng.

b) Coi giá của mỗi quyển sách ghi trên bìa là 100%.

Giá bán sách của cửa hàng A là:

100% – 20% = 80% (giá ghi trên bìa)

Giá của mỗi quyển sách ở cửa hàng B sau lần hạ giá thứ nhất là:

100% – 10% = 90% (giá ghi trên bìa)

Giá bán sách của cửa hàng B là:

90% – 90% x 10 : 100 = 81% (giá ghi trên bìa)

Vì 80% < 81%, nên em sẽ vào cửa hàng A để mua sách.

Ngoài ra, các em học sinh hoặc quý phụ huynh còn có thể tham khảo thêm đề thi học kì 1 lớp 5 các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh theo chuẩn thông tư 22 của bộ Giáo Dục và các dạng bài ôn tập môn Toán 5.

Đánh giá bài viết
27 16.375
Sắp xếp theo

    Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5

    Xem thêm