Đề ôn tập học kì 1 môn Toán lớp 5 - Đề 8

Đề ôn tập học kì 1 môn Toán lớp 5

Đề ôn tập học kì 1 môn Toán lớp 5 - Đề 8 được VnDoc sưu tầm, chọn lọc cho các em học sinh ôn tập, rèn luyện kỹ năng giải Toán củng cố kiến thức chuẩn bị cho các bài thi kiểm tra học kì 1 lớp 5. Mời các thầy cô cùng các em học sinh tham khảo.

Đề bài ôn tập học kì 1 môn Toán lớp 5 - Đề 8

Bài 1. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

a) Số “năm mươi mốt phẩy không trăm linh chín” viết là:

A. 51,09

B. 51,9

C. 51,009

D. 51,90

b) Trong các số: 8,71 ; 8,17 ; 8,07 ; 8,1 số bé nhất là:

A. 8,71

B. 8,17

C. 8,07

D. 8,1

c) 4ha 167m2 = …ha

Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:

A. 4,167

B. 4,0167

C. 4,00167

D. 41,67

d) Diện tích tam giác vuông có độ dài 2 cạnh góc vuông 4,5m và 3,8m là:

A. 8,55m2

B. 17,1m2

C. 34,2m2

D. 16,6m2

Bài 2. Tính giá trị biểu thức:

a) 20 : 16 + 9,36

b) 31,8 x 2,5 - 42,9

Bài 3. Điền dấu >, <, = thích hợp vào chỗ chấm:

a) 20,5 + 17,9…17,9 + 20,5

b) 4,06 x 1,2……4,06 x 1,23

c) 50,7 – 24,8….50,7 – 42,8

d) 8,4 : 2,5…..6,8 : 2,5

Bài 4. Một ô tô đi quãng đường AB hết 5 giờ. Hai giờ đầu mỗi giờ đi được 45,8km, 3 giờ sau mỗi giờ đi được 50,5km. Hỏi quãng đường AB dài bao nhiêu km?

Bài 5. Tính bằng cách thuận tiện nhất:

8,23 + 9,38+ 10,53 +11,68 +12,83 +13,98

Đáp án Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 5

Bài 1:

a. C

b. C

c. B

d. A

Bài 2.

a) 20 : 16 + 9,36 = 1,25 + 9,36

= 10,61

b) 31,8 x 2,5 - 42,9 = 79,5 – 42,9

= 36,6

Bài 3.

a) =

b) <

c) >

d) >

Bài 4.

Quãng đường 2 giờ đầu ô tô đi được là:

45,8 x 2 = 91,6 (km)

Quãng đường 3 giờ sau ô tô đi được là:

50,5 x 3 = 151,5 (km)

Quãng đường AB dài là:

91,6 + 1515,5 = 243,1 (km)

Đáp số: 243,1 km

Bài 5.

8,23 + 9,38+ 10,53 +11,68 +12,83 +13,98

= (8,23 + 13,98) + (9,38 + 12,83) + (10,53 + 11,68)

= 22,21 + 22,21 + 22,21

= 22,21 x 3

= 66,63

Bài 6.

Chiều cao của hình tam giác đó là:

(77,7 x 2) : 18,5 = 8,4 (m)

Đáp số: 8,4 m

Đánh giá bài viết
29 8.205
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 lớp 5 Xem thêm