Đề ôn tập học kì 1 môn Toán lớp 5 - Đề 7

Đề ôn tập học kì 1 môn Toán lớp 5

Đề ôn tập học kì 1 môn Toán lớp 5 - Đề 7 được VnDoc sưu tầm, chọn lọc cho các em học sinh ôn tập, rèn luyện kỹ năng giải Toán củng cố kiến thức chuẩn bị cho các bài thi kiểm tra học kì 1 lớp 5. Mời các thầy cô cùng các em học sinh tham khảo.

Đề bài ôn tập học kì 1 môn Toán lớp 5 - Đề 7

Bài 1. Tính nhẩm

a) 34,81 x 100

b) 27,8 : 10

c) 721,8 x 0,01

d) 4,06 : 0,1

Bài 2. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

a) Giá trị của chữ số 1 trong số 217,85 là:

A. 10

B. 1

C.1/10

D.1/100

b) Số “một trăm linh bảy phẩy không sáu” viết là:

A. 10,76

B. 107,6

C. 107,06

D. 107,006

c) Số thập phân 5,7 viết dưới dạng hỗn số là:

A. 5\frac{7}{100}

B. 5\frac{7}{10}

C. 5\frac{7}{1000}

D. 5\frac{70}{1000}

d) 15ha 45dam2=…ha

Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:

A. 1545

B. 15,045

C.15,0045

D. 15,45

Bài 3. Đặt tính rồi tính:

a) 17,95 + 27

b) 49 – 2,5

c) 25,7 x 1,06

d) 52,92: 4,9

Bài 4. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống

a) 3 phút 20 giây = 3\frac{1}{3} phút ▭

b) 2,4 giờ = 2 giờ 4 phút ▭

c) 5m2 8dm2= 5,8m2

d) 8 tấn 7 tạ = 8,7 tấn ▭

Bài 5. >,<=,?.

a) 36, 9...37

b) 35,08…35,8

c) 41,6…41,59

d) 0,02…0,220

Bài 6. Cho hình tam giác vuông ABC vuông ở A và có các kích thước như hình vẽ bên.

Đề ôn tập học kì 1 môn Toán lớp 5

a) Tính chu vi hình tam giác

b) Tính diện tích hình tam giác

Đáp án Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 5

Bài 1:

a) 34,81 x 100 = 3481

b) 27,8 : 10 = 2,78

c) 721,8 x 0,01 = 7,218

d) 4,06 : 0,1 = 40,6

Bài 2.

a. A

b. C

c.B

d.D

Bài 3.

Đề ôn tập học kì 1 môn Toán lớp 5

Bài 4.

a. Đ

b. S

c. S

d. Đ

Bài 5.

a) <

b) <

c) >

d) <

Bài 6.

a) Chu vi tam giác đó là:

3 + 4 + 5 = 12 (cm)

b). Diện tích tam giác đó là:

(3 x 4 ) : 2 = 6 (cm2)

Đáp số: a) 12cm

b) 6cm2

Đánh giá bài viết
17 7.072
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 lớp 5 Xem thêm