Đề ôn tập học kì 1 môn Toán lớp 5 - Đề 6

Đề ôn tập học kì 1 môn Toán lớp 5

Đề ôn tập học kì 1 môn Toán lớp 5 - Đề 6 được VnDoc sưu tầm, chọn lọc cho các em học sinh ôn tập, rèn luyện kỹ năng giải Toán củng cố kiến thức chuẩn bị cho các bài thi kiểm tra học kì 1 lớp 5. Mời các thầy cô cùng các em học sinh tham khảo.

Đề bài ôn tập học kì 1 môn Toán lớp 5 - Đề 6

Bài 1.>, <, =,?

a) 17,9 …17,09

b) 67,8…..68,7

c) 20,53…20,530

d) 42,9…42,901

Bài 2. Viết các số sau:

a) Bốn mươi chín phần một nghìn:

b) Sáu và hai mươi mốt phần một trăm:

c) Năm mưới lăm phẩy bảy mươi sáu:

d) Hai trăm phẩy chín:

Bài 3. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

a) Giá trị của chữ số 8 trong số 0,008 là:

A. 1000

B. 100

C. 8/100

D. 8/1000

b) 2 giờ 21 phút = …phút

Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:

A. 221

B. 121

C. 141

D. 2021

c) 5ha 3dam2=…ha

Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:

A. 5,3

B. 5,03

C. 5,003

D. 530

d) Diện tích hình tam giác có chiều cao 2,4cm và độ dài đáy 5cm là:

A. 6cm2

B. 12cm2

C. 24cm2

D. 14,8cm2

Bài 4. Đặt tính rồi tính:

a) 25,7 + 13,84

b) 4,96 – 0,27

c) 41,8 x 12

d) 285,2 : 23

Bài 5. Một tổ thợ mộc đặt kế hoạch một tuần phải làm được 180 bộ bàn ghế. Do cố gắng tổ đó đã làm được 207 bộ bàn ghế trong tuần đó. Hỏi:

a) Tổ đó đạt bao nhiêu phần trăm kế hoạch

b) Vượt mức bao nhiêu phần trăm kế hoạch

Bài 6. Một hình chữ nhật có chu vi 121cm, chiều rộng bằng 2/3 chiều dài. Tính diện tích hình chữ nhật đó?

Đáp án Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 5

Bài 1:

a) >

b) <

c) =

d) <

Bài 2.

Đề ôn tập học kì 1 môn Toán lớp 5

Bài 3.

a. D

b. C

c. B

d. A

Bài 4.

Đề ôn tập học kì 1 môn Toán lớp 5

Bài 5.

a) So với kế hoạch số phần trăm tổ đó đạt được là:

207 : 180 x 100 = 115 %

b) So với kế hoạch số phần trăm tổ đó vượt mức là:

115% - 100% = 15%

Đáp số: a) 115%

b) 15%

Bài 6.

Nửa chu vi hình chữ nhật đó là:

121 : 2 = 60,5 (cm)

Ta có sơ đồ:

Đề ôn tập học kì 1 môn Toán lớp 5

Tổng số phần bằng nhau là:

2 + 3 = 5 (phần)

Chiều rộng hình chữ nhật đó là:

60,5 : 5 x 2 = 24,2 (cm)

Chiều dài hình chữ nhật đó là:

60,5 – 24,2 = 36,3 (cm)

Diện tích hình chữ nhật đó là:

24,2 x 36,3 = 878,46 (cm2)

Đáp số: 878,46 cm2

Đánh giá bài viết
8 8.895
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 lớp 5 Xem thêm