Đề ôn tập học kì 1 môn Toán lớp 5 - Đề 5

Đề ôn tập học kì 1 môn Toán lớp 5

Đề ôn tập học kì 1 môn Toán lớp 5 - Đề 5 được VnDoc sưu tầm, chọn lọc cho các em học sinh ôn tập, rèn luyện kỹ năng giải Toán củng cố kiến thức chuẩn bị cho các bài thi kiểm tra học kì 1 lớp 5. Mời các thầy cô cùng các em học sinh tham khảo.

Đề bài ôn tập học kì 1 môn Toán lớp 5 - Đề 5

Bài 1. Tính nhẩm:

3,8 x 10 = ……

12,75 x 100 =…….

14,6 x 0,1 =…..

281,6 : 0,01 =…..

Bài 2. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

a) Số 425,55 đọc là:

A. Bốn trăm hai năm phẩy năm năm

B. Bốn trăm hai mươi lăm phẩy năm mươi lăm

C. Bốn trăm hai lăm phẩy lăm lăm

D. Bốn hai lăm phẩy nhăm nhăm

b) Giá trị của chữ số 2 trong số 37,528 là:

A. 2

B. 200

C. 2/10

D. 2/100

c) Tỉ số phần trăm của 48 và 75 là:

A. 0,64%

B. 6,4%

C. 64%

D. 156,25%

d) 7\frac{3}{100} viết dưới dạng số thập phân là:

A. 7,3

B. 7,03

C. 7,003

D. 7,0003

Bài 3. Tính giá trị của biểu thức sau:

a) (65,7 – 39,8) : 5 x 2,6

b) (17,8 + 9) : 2,5 – 4,69

Bài 4. Tìm x biết:

a) x + 3,4 = 4,5 x 1,3

b) x – 3,02 = 0,8 : 2,5

Bài 5. Cứ đi 100km, một ô tô tiêu thụ hết 12,5l xăng. Hỏi ô tô đi quãng đường dài 160km thì tiêu thụ hết bao nhiêu lít xăng?

Bài 6. Một miếng bìa hình tam giác có tổng độ dài đáy và chiều cao là 45,5dm. Chiều cao bằng độ dài đáy. Tính diện tích của miếng bìa đó?

Đáp án Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 5

Bài 1:

3,8 x 10 = 38

12,75 x 100 = 1275

14,6 x 0,1 = 1,46

281,6 : 0,01 = 28160

Bài 2.

a. B

b. D

c. C

d. B

Bài 3.

a) (65,7 – 39,8) : 5 x 2,6

= 25,9 : 5 x 2,6

= 5,18 x 2,6

= 13,486

b) (17,8 + 9) : 2,5 – 4,69

= 26,8 : 2,5 - 4,69

= 10,72 - 4,69

= 6,03

Bài 4.

a) x + 3,4 = 4,5 x 1,3

x + 3,4 = 5,85

x = 5,85 - 3,4

x = 2,45

b) x – 3,02 = 0,8 : 2,5

x – 3,02 = 0,32

x = 0,32 + 3,02

x = 3,34

Bài 5.

Đi 1km ô tô tiêu thụ hết số lít xăng là:

12,5 : 100 = 0,125 (l)

Đi 160km ô tô tiêu thụ hết số lít xăng là:

0,125 x 160 = 20 (l)

Đáp số: 20l xăng

Bài 6.

Sơ đồ:

Đề ôn tập học kì 1 môn Toán lớp 5

Tổng số phần bằng nhau là:

2 + 3 = 5 (phần)

Đáy hình tam giác có độ dài là:

45,5 : 5 x 3 = 27,3 (dm)

Chiều cao của hình tam giác là:

45,5 – 27,3 = 18,2 (dm)

Diện tích miếng bìa hình tam giác đó là:

(27,3 x 18,2 ) : 2 = 248,43 (dm2)

Đáp số: 248,43 dm2

Đánh giá bài viết
38 8.806
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 lớp 5 Xem thêm