Đề thi tiếng Anh lớp 5 học kì 2 i-Learn Smart Start năm 2021

Đề thi tiếng Anh lớp 5 cuối học kì 2 i-Learn Smart Start

Đề thi tiếng Anh cuối học kì 2 lớp 5 sách i-Learn Smart Start có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề kiểm tra tiếng Anh lớp 5 học kỳ 2 năm 2020 - 2021 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề thi cuối kì 2 lớp 5 môn tiếng Anh có đáp án tổng hợp nhiều dạng bài tập tiếng Anh lớp 5 chương trình mới khác nhau giúp các em ôn tập tại nhà hiệu quả.

* Xem thêm: Bộ 10 Đề thi cuối kì 2 tiếng Anh 5 có đáp án

I. Fill the blanks.

Where; When; What; What time; How often;

1. _______ do you go to the supermarket? - Once a week.

2. ________ is your English lesson? - At 3 p.m.

3. ________ is your birthday? - It is in October.

4. ________ is she from? - She is from Vietnam.

5. ________ is your mother do? - She is a nurse.

II. Read and match. 

AB
1. Listena. bowling
2. Watchb. to music
3. Goc. about the future plan
4. Playd. TV
5. Talke. baseball

III. Reorder the words. 

1. Where/ Lisa/ is/ from/ ?

__________________________

2. from/ She/ Thailand/ is/ .

__________________________

3. was/ holiday/ How/ the/ ?

__________________________

4. was/ It/ great/ ./

__________________________

5. sometimes/ I/ zoo/ go/ the/ to/ .

__________________________

ĐÁP ÁN

I. Fill the blanks.

1. ___How often____ do you go to the supermarket? - Once a week.

2. ____What time____ is your English lesson? - At 3 p.m.

3. ___When_____ is your birthday? - It is in October.

4. ___Where_____ is she from? - She is from Vietnam.

5. ___What_____ is your mother do? - She is a nurse.

II. Read and match.

1 - b; 2 - d; 3 - a; 4 - e; 5 - c;

III. Reorder the words.

1 - Where is Lisa from?

2 - She is from Thailand.

3 - How was the holiday?

4 - It was great.

5 - I sometimes go to the zoo.

Trên đây là Đề thi cuối kì 2 tiếng Anh 5 i-Learn Smart Start có đáp án. Ngoài ra, VnDoc.com đã cập nhật rất nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh 5 cả năm khác như: Giải bài tập Tiếng Anh lớp 5 trọn bộ, Đề thi học kì 1 lớp 5, Đề thi học kì 2 lớp 5, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 5 online, .... Mời bạn đọc tham khảo, download phục vụ việc học tập, giảng dạy.

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 5, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập:Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Đánh giá bài viết
6 4.979
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm