Đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 5 trường Tiểu học Xuân Phương năm 2016 - 2017

Đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 5 có đáp án

Đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 5 trường tiểu học Xuân Phương năm học 2016 - 2017 là đề thi định kì cuối học kì 2 môn Tin học lớp 5 có đáp án bảng ma trận đề thi theo TT 22 nhằm đánh giá chất lượng học tập của các em học sinh lớp 5, giúp các em luyện tập và nâng cao kiến thức. Mời các em cùng tham khảo tải về chi tiết bảng ma trận, đáp án.

Đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 5 năm học 2016 - 2017 theo Thông tư 22

Đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 5 trường Tiểu học Tam Thuấn, Hà Nội năm 2016 - 2017

Đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 5 trường Tiểu học Lý Thường Kiệt, Đắk Lắk năm học 2016 - 2017

Trường Tiểu Học Xuân Phương

KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II

Họ và tên:....................................

Năm học: 2016 – 2017

Lớp: 5....

Môn: Tin Học

Thời gian làm bài 60 phút

A. Lý thuyết: (5 điểm)

Câu 1: Em hãy khoanh vào trước chữ cái có câu trả lời đúng.

1. Các nút lệnh dùng để sao chép văn bản là?

Đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 5

2. Nút lệnh dùng để chèn bảng trong văn bản là:

Đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 5

3. Để chèn tệp hình vẽ vào văn bản, sau khi đặt con trỏ soạn thảo tại vị trí muốn chèn ảnh, em cần:

A. Vào Insert -> Symbol
B. Vào Table -> Insert - > Table
C. Vào Insert -> Picture -> From File

4. Câu lệnh dùng để làm tính trong Logo?

A. Print hoặc Show
B. LABEL
C. Repeat

5. Trong phần mềm Word, để tạo bảng mới (Table) em thực hiện thao tác sau:

A. Nháy chuột vào Menu Table\ Insert\ Table
B. Nháy chuột vào Menu Table\ Delete\ Table
C. Nháy chuột vào Menu Table\ Insert\ Row
D. Nháy chuột vào Menu Table\ Delete\ Row

6. Trong khi gõ phím, em cần lấy hàng phím nào làm chuẩn?

A. Hàng phím số B. Hàng phím trên
C. Hàng phím dưới D. Hàng phím cơ sở.

7. Muốn Rùa quay phải một góc 90 độ em dùng lệnh nào?

A. RT 90 B. LT 90
C. FD 90 D. PU 90

8. Trong phần mềm Logo, để rùa lùi lại 100 bước ta gõ lệnh sau.

A. FD 100 B. BK 100
C. RT 100 D. LT 100

9. Để Rùa viết lên dòng chữ Hello lên màn hình logo em sử dụng lệnh nào?

A. Label 'hello B. Label "hello
C. Label "Hello D. Label [hello]

10. Trong phần mềm Logo, để Rùa vẽ hình vuông cạnh 100 bước em gõ lệnh:

A. REPEAT 3 [FD 100 RT 90] B. REPEAT 4 [FD 100 RT90]
C. REPEAT 4 [FD 50 RT 90] D. REPEAT 4 [FD 100 RT 360/3]

B. Thực hành (5 điểm)

Câu 1: Em hãy tạo và trình bày tờ lịch tháng 4 năm 2017 và lưu trữ vào máy với tên tệp "lich thang 4":

THÁNG 4 - 2017

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

Chủ nhật

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Câu 2: Viết chương trình gồm một hoặc nhiều thủ tục để tạo ra hình tam giác có cạnh là 100.

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM CHẤM ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II

MÔN TIN HỌC LỚP 5

Phần A. Lý thuyết (5 điểm)

Câu 1: (2 điểm) mỗi ý đúng 0,5 điểm

1. B (0,5 điểm)

2. B (0,5 điểm)

3. C (0,5 điểm)

4. A (0,5 điểm)

5. A (0,5 điểm)

6. D (0,5 điểm)

7. A (0,5 điểm)

8. B (0,5 điểm

9. C (0,5 điểm)

10. B (0,5 điểm

Phần B. Thực hành (5 điểm)

Câu 1 (2,5 điểm)

- Học sinh tạo được bảng 1 điểm

- Học sinh gõ đầy đủ nội dung vào trong bảng theo mẫu 1 điểm.

- Học sinh trình bày tờ lịch đúng theo mẫu 0,5 điểm.

Câu 2 (2,5 điểm)

- Học sinh thực hành đầy đủ các bước

B1. Học sinh gõ lệnh edit "... ví dụ edit "tamgiac1 (0,5 điểm)

B2: to tamgiac1

Repeat 3[fd 100 rt 120] (0,5 điểm)

end

hoặc học sinh dùng các lệnh để vẽ hình tam giác

B3: File->save and exit (0,5 điểm)

B4: gõ lệnh save "... ví dụ save "baihoc1.lgo (0,5 điểm)

B5: Gõ lệnh load "... ví dụ load "baihoc1.lgo (0,5 điểm)

Đánh giá bài viết
20 3.306
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 2 lớp 5 Xem thêm