Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 5 trường Tiểu học số 2 Ân Đức, Bình Định

Đề thi cuối học kì 2 lớp 5 giới thiệu Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 5 năm 2015 trường Tiểu học số 2 Ân Đức, Bình Định. Đề thi học kì 2 lớp 5 này là đề tham khảo học kì 2 môn toán lớp 5 có đáp án mà Thư viện đề thi VnDoc dành cho các bạn học sinh lớp 5 tham khảo chuẩn bị cho kì thi cuối học kì 2 sắp tới, cũng như ôn thi vào lớp 6. Mời các bạn tải và làm thử đề thi học kỳ 2 lớp 5 môn Toán này để chuẩn bị cho kỳ thi sắp diễn ra.

Đề thi học kì 2 lớp 5 môn Toán

Trường tiểu học số 2 Ân Đức

Lớp: 5........

Họ và tên: ............................................

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II

MÔN TOÁN LỚP 5

Năm học: 2014 - 2015

Thời gian: 40’ (không kể phát đề)

Câu 1. (1 điểm) Số thập phân gồm 55 đơn vị, 7 phần trăm, 2 phần nghìn viết là:

A. 55, 720 B. 55, 072 C. 55,027 D. 55,702

Câu 2: (1 điểm) Phép trừ 712,54 - 48,9 có két quả đúng là:

A. 70,765 B. 223,54 C. 663,64 D. 707,65

Câu 3. (1 điểm) Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

Giá trị của biểu thức: 201,5 - 36,4 : 2,5 x 0,9 là: ........

Câu 4. (1 điểm) Một hình hộp chữ nhật có thể tích 300dm3, chiều dài 15dm, chiều rộng 5dm.

Vậy chiều cao của hình hộp chữ nhật là :

A.10dm B. 4dm C. 8dm D. 6dm

Câu 5. (1 điểm) Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

55 ha 17 m2 = .....,.....ha

A. 55,17 B. 55,0017 C. 55, 017 D. 55, 000017

Câu 6. (1 điểm) Lớp học có 18 nữ và 12 nam. Hỏi số học sinh nữ chiếm bao nhiêu phần trăm số học sinh cả lớp?

A. 150% B. 60% C. 40% D. 80%

Câu 7. (2 điểm) Một người đi xe máy từ khởi hành từ A lúc 8 giờ 30 phút và đến B lúc 9 giờ 42 phút. Quãng đường AB dài 60km. Em hãy tính vận tốc trung bình của xe máy với đơn vị đo là km/ giờ?

Bài 8. (2 điểm) Một đám đất hình thang có đáy lớn 150 m và đáy bé bằng 3/5 đáy lớn, chiều cao bằng 2/5 đáy lớn. Tính diện tích đám đất hình thang đó?

Đáp án đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 5

Trường Tiểu học số 2 Ân Đức

Tổ chuyên môn 4-5

.

HƯỚNG DẪN CHẤM

KIỂM TRA TOÁN LỚP 5

CUỐI HỌC KÌ II Năm học: 2014 - 2015

Câu 1: Đáp án: B (1 điểm)

Câu 2: Đáp án: C (1 điểm)

Câu 3: Đáp án: 188, 396 (1 điểm)

Câu 4: Đáp án: B (1 điểm)

Câu 5: Đáp án: B (1 điểm)

Câu 6: Đáp án: B (1 điểm)

Câu 7: (2 điểm) Có lời giải, phép tính và tính đúng kết quả:

Bài giải:

Thời gian xe máy đi từ A đến B là (0,25 Điểm)

9 giờ 42 phút - 8 giờ 30 phút = 1 giờ 12 phút (0,5 Điểm)

Đổi 1 giờ 12 phút = 1, 2 giờ (0,25 Điểm)

Vận tốc trung bình của xe máy là (0,25 Điểm)

60 : 1,2 = 50 (km/giờ) (0,5 Điểm)

Đáp số: 50 km /giờ (0,25 Điểm)

Bài 8: (2 đ) Có lời giải, phép tính và tính đúng kết quả

Bài giải:

Đáy bé hình thang: (0,25 Điểm)

150 : 5 x 3 = 90 (m) (0,25 Điểm)

Chiều cao hình thang: (0,25 Điểm)

150 : 5 x 2 = 60 (m) (0,25 Điểm)

Diện tích hình thang: (0,25 Điểm)

(150 + 90) x 60 : 2 = 7200 (m2) (0,5 Điểm)

Đáp số: 7200 m2 (0,25 Điểm)

(Mọi cách giải khác nếu đúng đều được điểm tối đa)

(Học sinh thực hiện gộp các phép tính vẫn cho điểm tối đa)

Đánh giá bài viết
1.413 384.515
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Toán lớp 5 Xem thêm