Đề ôn thi học kì 2 môn Toán lớp 5 - Đề 1

Đề ôn tập học kì 2 môn Toán lớp 5 - Đề 1 được VnDoc sưu tầm, chọn lọc các bài tập và đáp án chi tiết cho các em học sinh ôn tập, củng cố kiến thức các dạng Toán trọng tâm, chuẩn bị cho các bài thi kiểm tra học kì 2 lớp 5. Mời các thầy cô cùng các em học sinh tham khảo.

Đề thi cuối học kì 2 lớp 5 năm 2020

Đề bài ôn tập học kì 2 môn Toán lớp 5

Bài 1. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

a) Phân số 3/4 viết dưới dạng số thập phân là:

A. 3,4

B. 0,34

C. 0,75

D. 4,3

b) Tỉ số phần trăm của 2 và 2,5 là:

A. 2%

B. 0,8%

C. 8%

D. 80%

c) Số thích hợp điền vào chỗ chấm để 3 phút 24 giây = … phút là:

A. 3,24

B. 3,4

C. 32,4

D. 0,24

d) Diện tích xung quanh của hình lập phương cạnh 3,2cm là:

A. 40,96 cm2

B. 61,44 cm2

C. 32,768 cm2

D. 20,48cm2

Bài 2. Điền dấu >, < , = thích hợp vào chỗ chấm:

a) 5,02… 5,2

b) 1,012….1,002

Bài 3. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:

Đề ôn tập học kì 2 môn Toán lớp 5 - Đề 1

Bài 4. Tìm x:

a) x : 4,7 = 12,8

b) X x 7,5 = 12

Bài 5. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 4m3 17dm3=….m3

b) 6dm2 8cm2 =….dm2

Bài 6. Quãng đường AB dài 90km, một người đi bộ từ A được 5km người đó lên ô tô và đi tiếp 2 giờ thì đến B. Tính vận tốc của ô tô?

Bài 7. Một hình thang có tổng 2 đáy là 78dm, đáy lớn bằng 6/7 đáy nhỏ, chiều cao bằng 1/2 đáy lớn. Tính diện tích hình thang đó?

Đáp án Đề kiểm tra học kì 2 môn Lớp 5 môn Toán

Bài 1:

a) C

b) D

c) B

d) A

Bài 2.

a) <

b) >

Bài 3.

a) S

b) Đ

c) S

Bài 4.

a) x : 4,7 = 12,8

x = 12,8 x 4,7

x = 60,16

b) X x 7,5 = 12

X = 12 : 7,5

X = 1,6

Bài 5.

a) 4,017

b) 66,08

Bài 6.

Quãng đường người đó đi bằng ô tô là:

90 – 5 = 85 (km)

Vận tốc của ô tô là:

85 : 2 = 42,5 (km/ giờ)

Đáp số: 42,5 km/giờ

Bài 7.

Sơ đồ:

Đề ôn tập học kì 2 môn Toán lớp 5 - Đề 1

Tổng số phần bằng nhau là:

7 + 6 = 13 (phần)

Đáy lớn là:

78 : 13 x 7 = 42 (dm)

Chiều cao là:

42 : 2 = 21 (dm)

Diện tích hình thang là:

78 x 21 : 2 = 819 (dm2)

Đáp số: 819dm2

>> Tham khảo: Đề ôn tập học kì 2 môn Toán lớp 5 - Đề 2

Bộ đề thi đầy đủ các môn lớp 5 học kì 2

Ngoài Đề ôn thi học kì 2 môn Toán lớp 5 - Đề 1 trên, các bạn có thể luyện giải bài tập SGK Tiếng Việt 5 hay SGK môn Toán lớp 5 được VnDoc sưu tầm, chọn lọc. Đồng thời các dạng đề thi học kì 1 lớp 5, đề thi học kì 2 lớp 5 theo Thông tư 22 mới nhất được cập nhật. Mời các em học sinh, các thầy cô cùng các bậc phụ huynh tham khảo đề thi, bài tập mới nhất.

Đánh giá bài viết
293 72.056
Sắp xếp theo
    Đề thi học kì 2 lớp 5 môn Toán Xem thêm