Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 5 năm 2023 - Đề 1

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 5 - Đề 1 được VnDoc sưu tầm, chọn lọc các bài tập và đáp án chi tiết cho các em học sinh ôn tập, củng cố kiến thức các dạng Toán lớp 5 trọng tâm, chuẩn bị cho các bài thi kiểm tra học kì 2 lớp 5. Mời các thầy cô cùng các em học sinh tham khảo để Giải Toán lớp 5 thêm hiệu quả.

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 5

Bài 1. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

a) Phân số \frac{3}{4} viết dưới dạng số thập phân là:

A. 3,4

B. 0,34

C. 0,75

D. 4,3

b) Tỉ số phần trăm của 2 và 2,5 là:

A. 2%

B. 0,8%

C. 8%

D. 80%

c) Số thích hợp điền vào chỗ chấm để 3 phút 24 giây = … phút là:

A. 3,24

B. 3,4

C. 32,4

D. 0,24

d) Diện tích xung quanh của hình lập phương cạnh 3,2cm là:

A. 40,96 cm2

B. 61,44 cm2

C. 32,768 cm2

D. 20,48cm2

Bài 2. Điền dấu >, < , = thích hợp vào chỗ chấm:

a) 5,02… 5,2

b) 1,012….1,002

Bài 3. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:

Đề ôn tập học kì 2 môn Toán lớp 5 - Đề 1

Bài 4. Tìm x:

a) x : 4,7 = 12,8

b) X x 7,5 = 12

Bài 5. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 4m3 17dm3=….m3

b) 6dm2 8cm2 =….dm2

Bài 6. Quãng đường AB dài 90km, một người đi bộ từ A được 5km người đó lên ô tô và đi tiếp 2 giờ thì đến B. Tính vận tốc của ô tô?

Bài 7. Một hình thang có tổng 2 đáy là 78dm, đáy lớn bằng 6/7 đáy nhỏ, chiều cao bằng 1/2 đáy lớn. Tính diện tích hình thang đó?

Đáp án Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 5

Bài 1:

a) C

b) D

c) B

d) A

Bài 2.

a) <

b) >

Bài 3.

a) S

b) Đ

c) S

Bài 4.

a) x : 4,7 = 12,8

x = 12,8 x 4,7

x = 60,16

b) X x 7,5 = 12

X = 12 : 7,5

X = 1,6

Bài 5.

a) 4,017

b) 66,08

Bài 6.

Quãng đường người đó đi bằng ô tô là:

90 – 5 = 85 (km)

Vận tốc của ô tô là:

85 : 2 = 42,5 (km/ giờ)

Đáp số: 42,5 km/giờ

Bài 7.

Sơ đồ:

Đề ôn tập học kì 2 môn Toán lớp 5 - Đề 1

Tổng số phần bằng nhau là:

7 + 6 = 13 (phần)

Đáy lớn là:

78 : 13 x 7 = 42 (dm)

Chiều cao là:

42 : 2 = 21 (dm)

Diện tích hình thang là:

78 x 21 : 2 = 819 (dm2)

Đáp số: 819dm2

>> Tham khảo: Đề ôn tập học kì 2 môn Toán lớp 5 - Đề 2

Trên đây là Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 5 - Đề 1. Để chuẩn bị cho kì thi học kì 2 lớp 5 sắp tới được tốt hơn, các em học sinh cần ôn tập theo đề cương, bên cạnh đó cần thực hành luyện đề để làm quen với nhiều dạng đề khác nhau cũng như nắm được cấu trúc đề thi học kì 2 lớp 5 môn Toán.

Đề cương ôn tập học kì 2 môn Toán lớp 5

Đề thi cuối học kì 2 lớp 5 Tải nhiều

Đánh giá bài viết
319 87.046
1 Bình luận
Sắp xếp theo
 • Le Nhu Quynh
  Le Nhu Quynh

  quá đúng


  Thích Phản hồi 20:29 28/04

  Đề thi học kì 2 lớp 5 môn Toán

  Xem thêm