Đề thi học kì 2 môn Lịch sử - Địa lý lớp 5 năm 2022 Tải nhiều

Đề thi học kì 2 môn Lịch sử - Địa lý lớp 5 tải nhiều được VnDoc sưu tầm, chọn lọc. Đề thi học kì 2 lớp 5 này bao gồm đáp án và bảng ma trận đề thi theo thông tư 22 giúp các em học sinh ôn tập, củng cố kiến thức, chuẩn bị cho bài thi cuối kì 2, cuối năm học đạt kết quả cao. Đồng thời đây là tài liệu tham khảo cho các thầy cô khi ra đề học kì 2 cho các em học sinh. Sau đây mời các thầy cô cùng các em cùng tham khảo chi tiết lời giải.

>> Đề thi mới nhất: Đề thi học kì 2 môn Lịch sử - Địa lý lớp 5 năm 2022 theo Thông tư 22

1. Đề thi Lịch sử Địa lý lớp 5 kì 2 năm 2022

1.1 Đề thi học kì 2 lớp 5 môn Sử Địa Số 1

 PHẦN LỊCH SỬ (5 điểm)

Câu 1: (M1-1 điểm) Viết chữ Đ trước ý đúng, chữ S trước ý sai vào ô trống

A. Ngày 04 – 04 – 1994, nhà máy Thủy điện Hòa Bình chính thức được khởi công xây dựng.

B. Trung ương Đảng quyết định mở đường Trường Sơn nhằm đáp ứng nhu cầu chi viện cho miền Nam.

C. Ngày 6/11/1979, tại Pa- ri (Pháp), lễ kí hiệp định về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam và yêu cầu đế quốc Mĩ buộc phải rút quân về nước được thực hiện.

D. Tại kì họp khóa VI tại Hà Nội năm 1976, Quốc hội của nước Việt Nam đã quyết định lấy tên nước là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc kì là lá cờ đỏ sao vàng và Quốc ca là bài Tiến quân ca.

Câu 2: (M1- 1 điểm) Khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng:

Sự kiện lịch sử đã kết thúc cuộc kháng chiến chống Pháp, lập lại hoà bình ở miền Bắc
Việt Nam là:

A. Chiến thắng Việt Bắc thu - đông 1947.

B. Chiến thắng Biên giới thu - đông 1950.

C. Cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975

D. Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ 1954.

Câu 3: (M2- 1 điểm) Hãy nối các mốc thời gian với sự kiện lịch sử tương ứng trong
bảng dưới đây

Thời gianSự kiện lịch sử tiêu biểu
1. Đêm 30 Tết Mậu Thân năm 1968a. Quân ta giải phóng Sài Gòn, kết thúc Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Đất nước được thống nhất và độc lập
2. 25/4/1976b. Cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội chung được tổ chức trong cả nước.
3. Ngày 30/4/1975c. Cuộc tổng tiến công và nổi dậy ở miền Nam Việt Nam.

Câu 4:(M3 - 1 điểm) Khoanh vào chữ cái trước những ý trả lời đúng:

Vai trò của nhà máy thủy điện Hòa Bình đối với công cuộc dựng xây đất nước là:

A. Ngăn chặn được nạn phá rừng bừa bãi.

B. Cung cấp nguồn điện cho cả nước, phục vụ cho sản xuất và đời sống nhân dân.

C. Ngăn chặn, hạn chế lũ lụt cho đồng bằng Bắc Bộ.

D. Cung cấp nước chống hạn cho các tỉnh Tây Nguyên

Câu 5:(M3- 1 điểm) Vì sao gọi chiến thắng của quân dân Hà Nội và các thành phố khác ở miền Bắc trong 12 ngày đêm cuối năm 1972 là chiến thắng “Điện Biên Phủ” trên không?

PHẦN ĐỊA LÍ (5 điểm)

Câu 1: (M1- 1 điểm) Khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng:

Châu Á có đủ các đới khí hậu từ nhiệt đới, ôn đới đến hàn đới vì:

A. Châu Á nằm ở bán cầu Bắc.

B. Châu Á trải dài từ gần cực Bắc tới quá xích đạo.

C. Châu Á có diện tích lớn nhất trong các châu lục.

D. Châu Á trải dài từ Tây sang Đông.

Câu 2: (M1-1 điểm) Ghi vào ô trống chữ Đ trước câu đúng, chữ S trước câu sai

A. Châu Nam Cực là châu lục không có dân cư sinh sống.

B. Đồng bằng ở châu Âu kéo dài từ tây sang đông.

C. Dân cư châu Âu thuộc chủng tộc da vàng.

D. Rừng A-ma-zon được ví là lá phổi xanh của Trái Đất.

Câu 3: (M2 -1điểm) Điền từ ngữ thích hợp vào chỗ trống hoàn thành đoạn thông tin

Lục địa Ô-xtrây-li-a có khí hậu................................, thực vật và động vật ................................
Ô-xtrây-li-a là nước có nền kinh tế ...............................nhất châu Đại Dương. Châu Nam Cực là
châu lục ...............................nhất thế giới nên rất ít dân cư sinh sống.

Câu 4: (M3 - 1điểm) Nêu những điều kiện thuận lợi để khu vực Đông Nam Á sản xuất được nhiều lúa gạo?

Câu 5: (M4 -1điểm) Kể tên 2 nước hoặc thành phố ở châu Á mà em biết. Hãy giới thiệu vài nét về một đất nước hoặc thành phố đó.

Đáp án Đề thi học kì 2 môn Sử Địa lớp 5

PHẦN LỊCH SỬ (5 điểm)

Câu 1: (M1-1 điểm) Viết chữ Đ trước ý đúng, chữ S trước ý sai vào ô trống

A. Ngày 04 – 04 – 1994, nhà máy Thủy điện Hòa Bình chính thức được khởi công xây dựng. Đ

B. Trung ương Đảng quyết định mở đường Trường Sơn nhằm đáp ứng nhu cầu chi viện cho miền Nam. Đ

C. Ngày 6/11/1979, tại Pa- ri (Pháp), lễ kí hiệp định về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam và yêu cầu đế quốc Mĩ buộc phải rút quân về nước được thực hiện. S

D. Tại kì họp khóa VI tại Hà Nội năm 1976, Quốc hội của nước Việt Nam đã quyết định lấy tên nước là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc kì là lá cờ đỏ sao vàng và Quốc ca là bài Tiến quân ca. Đ

Câu 2: (M1- 1 điểm) Khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng:

Sự kiện lịch sử đã kết thúc cuộc kháng chiến chống Pháp, lập lại hoà bình ở miền Bắc Việt Nam là:

Chọn D. Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ 1954.

Câu 3: (M2- 1 điểm) Hãy nối các mốc thời gian với sự kiện lịch sử tương ứng trong
bảng dưới đây

1. c

2. b

3. a

Câu 4: (M3 - 1 điểm) Khoanh vào chữ cái trước những ý trả lời đúng:

Vai trò của nhà máy thủy điện Hòa Bình đối với công cuộc dựng xây đất nước là:

B. Cung cấp nguồn điện cho cả nước, phục vụ cho sản xuất và đời sống nhân dân.

C. Ngăn chặn, hạn chế lũ lụt cho đồng bằng Bắc Bộ.

Câu 5:(M3- 1 điểm)

 • Sau 12 ngày đêm, cuộc tập kích bằng máy bay của Mĩ trong đó có 34 máy bay B52 bị bắn rơi, nhiều chiếc rơi trên bầu trời Hà Nội.
 • Đây là thất bại nặng nề nhất trong lịch sử không quân Mĩ và là chiến thắng oanh liệt nhất trong cuộc chiến đấu bảo vệ miền Bắc của quân dân ta.
 • Do tầm vóc quan trọng của nó, chiến thắng này được gọi là trận “Điện Biên Phủ trên không”.

PHẦN ĐỊA LÍ (5 điểm)

Câu 1: (M1- 1 điểm) Khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng:

Châu Á có đủ các đới khí hậu từ nhiệt đới, ôn đới đến hàn đới vì:

B. Châu Á trải dài từ gần cực Bắc tới quá xích đạo.

Câu 2: (M1-1 điểm) Ghi vào ô trống chữ Đ trước câu đúng, chữ S trước câu sai

A. Châu Nam Cực là châu lục không có dân cư sinh sống. Đ

B. Đồng bằng ở châu Âu kéo dài từ tây sang đông. S

C. Dân cư châu Âu thuộc chủng tộc da vàng. S

D. Rừng A-ma-zon được ví là lá phổi xanh của Trái Đất. Đ

Câu 3: (M2 -1điểm) Điền từ ngữ thích hợp vào chỗ trống hoàn thành đoạn thông tin

Câu 4: (M3 - 1điểm) Nêu những điều kiện thuận lợi để khu vực Đông Nam Á sản xuất được nhiều lúa gạo?

Đông Nam Á sản xuất được nhiều gạo là vì:

+ Những nơi này có nhiều đồng bằng rộng lớn, đất đai màu mỡ,... thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp.

+ Tiếp giáp với biển nên chịu nhiều ảnh hưởng từ biển: khí hậu ẩm, ấm áp.

+ Có nhiều con sông lớn chảy qua, cung cấp nước cho trồng trọt.

+ Có nền văn minh lúa nước từ lâu đời.

+ Có nguồn lao động, nhân công dồi dào.

Câu 5: (M4 -1điểm) Kể tên 2 nước hoặc thành phố ở châu Á mà em biết. Hãy giới thiệu vài nét về một đất nước hoặc thành phố đó.

 • 2 nước ở Châu Á: Singapore; Thái Lan
 • 2 thành phố ở châu Á: Seoul, Tokyo

1.2 Đề thi học kì 2 lớp 5 môn Sử Địa Số 2

I. Lịch sử (5 điểm)

Khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng hoặc hoàn thành các yêu cầu sau:

Câu 1: (0,5 điểm) Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống. Chiến dịch Điện Biên Phủ thắng lợi vào thời gian nào?

A. 30/3/1954

B. 13/3/1954

C. 7/5/1954

D. 30 /4/1954

Câu 2 (0,5 điểm): Hiệp định Giơ- ne- vơ được kí vào ngày, tháng, năm nào?

A. 2/9/1945

B. 21 /7/1954

C. 30/12/1972

D. 27/1/1973

Câu 3 (0,5 điểm).Trung ương Đảng quyết định mở đường Trường Sơn nhằm mục đích:

A. Để miền Bắc chi viện cho miền Nam, thực hiện nhiệm vụ thống nhất đất nước.

B. Để mở đường thông thương sang Lào và Cam-pu-chia.

C. Để nhân dân có đường giao thông.

D. Ý A và B đều đúng.

Câu 4 (0,5 điểm): Nhà máy thủy điện Hòa Bình được cán bộ và công nhân hai nước nào xây dựng?

A. Việt Nam và Lào

B. Việt Nam và Trung Quốc

C. Việt Nam và Liên Xô

D. Liên Xô và Lào

Câu 5.(1 điểm) Hãy điền những nội dung phù hợp vào các chỗ (...) trong bảng.

Nội dungQuyết định của Kì họp thứ I Quốc hội khóa VI
Tên nước
Quốc kì
Quốc ca
Thủ đô

Thành phố

Sài Gòn – Gia Định

Câu 6. (1 điểm) Nêu ý nghĩa lịch sử của chiến thắng 30- 4- 1975?

Câu 7 (1 điểm) Vì sao Mĩ phải kí hiệp định Pa-ri về chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam?

II. Địa lí (5 điểm)

Khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng hoặc hoàn thành các yêu cầu sau:

Câu 1 (0,5 điểm): Hoang mạc Xa-ha-ra nằm ở châu lục:

A. châu Á

B. châu Phi

C. châu Mĩ

D. Châu Âu

Câu 2 (0,5 điểm): Trong các ý sau, ý nào không nêu đúng đặc điểm của châu Á?

A. 2/3 diện tích là đồng bằng, 1/3 diện tích là đồi núi.

B. Có đủ các đới khí hậu.

C. Đa số người dân làm nghề nông nghiệp là chính.

Câu 3 (0,5 điểm): Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống. Nước nào có số dân đông nhất thế giới?

A. Liên bang Nga

B. Trung Quốc

C. Hoa Kì

Câu 4 (0,5 điểm): Đặc điểm khí hậu của châu Phi là:

A. Có khí hậu ôn hòa.

B. Có băng tuyết quanh năm.

C. Nóng và khô bậc nhất thế giới.

Câu 5 (1 điểm): Điền từ trong ngoặc đơn vào mỗi chỗ trống (…) cho phù hợp. (khắc nghiệt, đồi núi thấp, lớn nhất, Á, tài nguyên thiên nhiên)

Liên bang Nga có diện tích …………………. thế giới, nằm ở cả châu …. và châu Âu . Phần lãnh thổ thuộc châu Á có khí hậu…………… ….., phần lãnh thổ thuộc châu Âu chủ yếu là đồng bằng và ……………… . Liên bang Nga có nhiều…………………… ….. là điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế.

Câu 6. (1 điểm) Nêu một số đặc điểm về địa hình và khí hậu của châu Mĩ?

Câu 7. (1 điểm) Kể tên các đại dương trên thế giới và sắp xếp theo thứ tự từ lớn đến bé về diện tích?

Đáp án Đề thi cuối học kì 2 lớp 5 môn Sử - Địa

Phần

Câu

Hướng dẫn chấm

Biểu điểm

I.

Lịch sử

Câu 1

S – S - Đ– S

0,5 điểm

Câu 2

B

0,5 điểm

Câu 3

A

0,5 điểm

Câu 4

C

0,5 điểm

Câu 5

- Tên nước là Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

- Quốc kì là lá cờ đỏ sao vàng;

- Quốc ca là bài Tiến quân ca;

- Thủ đô là Hà Nội;

- Thành phố Sài Gòn - Gia Định đổi tên là Thành phố Hồ Chí Minh.

1 điểm

(mỗi ý đúng 0,2 điểm)

Câu 6

 Ý nghĩa lịch sử của chiến thắng 30- 4- 1975?

- Là một trong những chiến thắng hiển hách nhất trong lịch sử dân tộc.

- Đánh tan quân xâm lược Mĩ và quân đội Sài Gòn, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

0,5 điểm

0,5 điểm

Câu 7

Mĩ phải kí hiệp định Pa-ri về chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam vì Mĩ đã bị thất bại nặng nề ở cả hai miền Nam- Bắc .

1 điểm

II.

Địa lí

Câu 1

B

0,5 điểm

Câu 2

A

0,5 điểm

Câu 3

S – Đ - S

0,5 điểm

Câu 4

C

0,5 điểm

Câu 5

Liên bang Nga có diện tích ln nht thế giới, nằm ở cả châu Á và châu Âu. Phần lãnh thổ thuộc châu Á có khí hậu khc nghit, phần lãnh thổ thuộc châu Âu chủ yếu là đồng bằng và đồi núi thp. Liên bang Nga có nhiều tài nguyên thiên nhiên là điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế.

1 điểm

(mỗi ý đúng 0,2 điểm)1

Câu 6

Một số đặc điểm về địa hình và khí hậu của châu Mĩ

+ Địa hình: Địa hình châu Mĩ thay đổi từ tây sang đông: phía tây là các dãy núi cao và đồ sộ, ở giữa là đồng bằng lớn còn phía đông là các dãy núi thấp và cao nguyên.

+ Khí hậu: Châu Mĩ có nhiều đới khí hậu : nhiệt đới, ôn đới và hàn đới.

0,5 điểm

0,5 điểm

Câu 7

Các đại dương trên thế giới được sắp xếp theo thứ tự từ lớn đến bé về diện tích là:

Thái Bình Dương, Đại Tây dương, Ấn Độ Dương, Nam Đại Dương, Bắc Băng Dương

Như vậy có 5 đại dương trên thế giới

1 điểm

1.3 Ma trận đề thi học kì 2 lớp 5 môn Sử - Địa

Mạch kiến thức, kĩ năng

Số câu và số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TN

KQ

TL

TN

KQ

TL

TN

KQ

TL

1. Xây dựng CNXH ở miền bắc và đấu tranh thống nhất đất nước (1954- 1975)

Số câu

1

1

2

2

2

Câu số

1

2

Ý 1,2

3,4

Số điểm

1,5

1,0

2,0

2,5

2,0

2. Xây dựng chủ nghĩa xã hội trong cả nước (từ 1975 đến nay)

Số câu

Câu số

2

Ý 3

Số điểm

0,5

0,5

1. Đặc điểm tự nhiên của các châu lục trên thế giới.

Số câu

1

1

1

1

2

2

Câu số

5a,b,d

6

7

8

Số điểm

1,5

1,0

1,0

1,0

2,5

2,0

2. Đặc điểm tự nhiên của các đại dương trên thế giới.

Số câu

Câu số

1 c

Số điểm

0,5

0,5

Tổng

Số câu

2

2

3

1

4

4

Số điểm

3,0

3,0

3,0

1,0

6,0

4,0

2. Đề thi Lịch sử Địa lý lớp 5 kì 2 Tải nhiều

2.1 Đề thi học kì 2 lớp 5 môn Sử Địa Số 1

I. LỊCH SỬ: (5 điểm)

Câu 1. Đúng ghi Đ sai ghi S vào ô trống. (1 điểm)

1a. Ngày tổng tuyển cử bầu quốc hội chung được tổ chức trong cả nước là:

A. 25/4/1975.

B. 25/4/ 1976

C. 20/7/1956

D. 30/4/1975

1b. Hiệp định Pa-ri được ký kết vào thời gian:

A. 21/7/1954.

B. 27/1/ 1973

C. 30/4/1975

D. 25/4/1976

Câu 2: Khoanh tròn vào ý trước câu trả lời đúng nhất. (1 điểm)

2a. Nhà máy hiện đại đầu tiên của nước ta là:

A. Nhà máy Cơ khí Hà Nội

B. Nhà máy đường Quãng Ngãi

C. Nhà Máy dệt Hòa Cầm

D. Nhà máy nhựa Đồng Tâm

2b. Đường Trường Sơn còn có tên gọi khác là:

A. Đường Hồ Chí Minh trên biển.

B. Đường số 1.

C. Đường Hồ Chí Minh.

D. Đường quốc lộ 1A

Câu 3: Hãy điền các từ ngữ vào chỗ trống của đoạn văn cho thích hợp: (1 điểm)

Ngày 25- 4 – 1976, ...............................ta vui mừng, phấn khởi đi ....................... Quốc hội chung cho ................. Kể từ đây, nước ta có Nhà nước ..........................

Câu 4: Nối mốc thời gian lịch sử ứng với sự kiện lịch sử cho phù hợp: (1 điểm)

Thời gian lịch sử Sự kiện lịch sử

Đề thi học kì 2 môn Sử Địa lớp 5

Câu 5: Nêu những điểm cơ bản của Hiệp định Pa- ri về Việt Nam?

II. ĐỊA LÍ: (5 điểm)

Câu 1: Đúng ghi Đ sai ghi S vào ô trống . (1 điểm)

1a. Đa số dân cư châu Á là người da:

A. Da vàng

B. Da trắng

C. Da đen

D. Da đỏ

1b. Trung tâm công nghiệp lớn nhất cả nước ta là:

A. Đà Nẵng

B. Hà Nội

C. Thành Phố Hồ Chí Minh

D. Cần Thơ

Câu 2: Khoanh tròn vào ý trước câu trả lời đúng nhất. (1 điểm)

2a. Đường xích đạo đi ngang qua phần nào của châu Phi:

A. Bắc Phi

B. Giữa Châu Phi

C. Nam Phi

D. Đông Phi

2b. Đất liền Việt Nam tiếp giáp với những nước nào?

A. Thái Lan, Lào, Cam pu chia.

B. Thái lan, Trung Quốc, Lào.

C. Trung Quốc, Lào, Mông Cổ.

D. Cam pu chia, Lào, Trung Quốc.

Câu 3: Hãy gạch bỏ ô chữ ghi không đúng.(1 điểm)

Châu Đại Dương có số dân ít nhất trong các châu lục có dân cư sinh sống. (1)

Châu Nam Cực là châu lạnh nhất trên thế giới. (3)

Ô-xtrây-li-a có nền kinh tế phát triển. (2)

Thái Bình Dương là đại dương có diện tích bé nhất . (4)

Câu 4: Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống cho đúng. (1 điểm)

Trên trái đất ..........................................đó là: Thái Bình Dương, Đại Tây Dương, ......................................................... và Bắc Băng Dương. ..........................................là đại dương có diện tích và ..........................trung bình lớn nhất.

Câu 5: Nêu một số đặc điểm về địa hình và khí hậu của châu Phi? (1 điểm)

Đáp án: Đề thi học kì 2 môn Địa lý - Lịch sử lớp 5 - Đề 1

I. LỊCH SỬ: (5 điểm)

Mỗi câu trả lời đúng ghi 1 điểm

Câu

1

2

3

4

Ý đúng

a

b

a

b

B

0,5 đ

B

0,5 đ

A

0,5 đ

D

0,5 đ

Thứ tự các từ cần điền:

Nhân dân - bầu cử - cả nước - thống nhất

(Điền đúng mỗi từ 0,25 điểm)

1 – d 2 – b

3 – c 4 – a

(Nối đúng mỗi ý 0,25 điểm)

Câu 3

Ngày 25- 4 – 1976, nhân dân ta  vui mừng, phấn khởi đi bầu cử. Quốc hội chung cho cả nước.  Kể từ đây, nước ta có Nhà nước thống nhất.

Câu 5: Nêu những điểm cơ bản của Hiệp định Pa- ri về Việt Nam?

Trả lời:

- Mĩ phải tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam

- Phải rút toàn bộ Quân Mĩ và quân đồng minh ra khỏi Việt Nam

- Phải chấm dứt dính líu quân sự ở Việt Nam

- Phải có trách nhiệm trong việc hàn gắn vết thương chiến tranh ở Việt Nam

II. ĐỊA LÍ: (5 điểm)

Mỗi câu trả lời đúng ghi 1 điểm

Câu

1

2

3

4

Ý đúng

a

b

a

b

A

0,5 đ

C

0,5 đ

B

0,5 đ

D

0,5 đ

Gạch bỏ ô số 4

Thứ tự các từ cần điền:

có 4 đại dương; Ấn Độ Dương; Thái Bình Dương; độ sâu.

(Điền đúng mỗi từ 0,25 điểm)

Câu 5:

- Đặc điểm địa hình châu Phi là: Địa hình tương đối cao, đại bộ phận lãnh thổ là hoang mạc và xa van.

- Đặc điểm khí hậu châu Phi: Châu Phi có khí hậu nóng và khô bậc nhất thế giới.

2.2 Đề thi học kì 2 lớp 5 môn Sử Địa Số 2

Câu 1. Khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng.

a) Thời gian Trung ương Đảng quyết định mở đường Trường Sơn là:

A. 1954

B. 1959

C. 1960

D. 1975

b) Hình thức đấu tranh của nhân dân miền Nam sau phong trào “ Đồng khởi” là:

A. Đấu tranh chính trị

B. Đấu tranh vũ trang

C. Đấu tranh tư tưởng

D. Đấu tranh chính trị kết hợp với đấu tranh vũ trang

c) Nước nào dưới đây đã giúp đỡ nước ta xây dựng Nhà máy Cơ khí Hà Nội:

A. Liên Xô

B. Trung Quốc

C. Cu Ba

D. Nhật Bản

Câu 2. Nối các sự kiện ở cột A với mốc thời gian ở cột B để có câu trả lời đúng.

A

B

Lễ kí Hiệp định Pa-ri

1 - 12 - 1972

Xe tăng tiến vào dinh Độc Lập

27 - 1- 1973

Tổng tuyển cử bầu Quốc hội

25 - 4 - 1976

30 - 4 - 1975

Câu 3. Vì sao vào ngày 30/4/1975 Tổng thống ngụy Dương Văn Minh buộc phải ra lệnh đầu hàng không điều kiện?

Câu 4. Nêu ý nghĩa của chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ.

Câu 5. Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng.

a) Châu Âu nằm ở:

A. Phía tây châu Á

B. Phía đông châu Á

C. Phía bắc châu Á

D. Phía nam châu Á

b) Hoang mạc Xa-ha-ra thuộc châu lục nào?

A. Châu Đại Dương

B. Châu Mĩ

C. Châu Phi

D. Châu Âu

c) Độ sâu lớn nhất thuộc về.

A. Ấn Độ Dương

B. Bắc Băng Dương

C. Đại Tây Dương

D. Thái Bình Dương

d) Phần đất liền Việt Nam tiếp giáp với những nước nào?

A. Thái Lan, Lào, Cam-pu-chia.

B. Cam-pu-chia, Lào, Trung Quốc.

C. Trung Quốc, Lào, Mông Cổ.

D. Thái lan, Trung Quốc, Lào

Câu 6. Điền từ thích hợp vào chỗ trống :.

Châu Á có số dân ……………………………………….… thế giới. Người dân sống tập trung tại các ……………………………………..…… châu thổ và sản xuất ………………………………..…………… là chính. Một số nước phát triển công nghiệp khai thác ………………………………………..……… như Trung Quốc, Ấn Độ.

Câu 7. Ngành kinh tế quan trọng của khu vực Đông Nam Á là ngành nào? Vì sao?

Câu 8. Em hãy viết một đoạn văn ngắn mô tả về châu Nam Cực?

Đáp án Đề thi học kì 2 môn Địa lý - Lịch sử lớp 5 Đề 2

Môn Lịch sử. (5 điểm)

Câu 1. (1,5 điểm) đúng mỗi ý được 0,5 điểm

a. Chọn B

b. Chọn D

c. Chọn A

Câu 2. (1,5 điểm) Nối đúng mỗi ý được 0,5 điểm

Lễ kí Hiệp định Pa-ri nối với: 27 - 1 - 1973

Xe tăng tiến vào dinh Độc Lập nối với: 30 - 4 - 1975

Tổng tuyển cử bầu Quốc hội nối với: 25 - 4 - 1976

Câu 3. (1 điểm)

Ngày 30/4/1975 Tổng thống ngụy Dương Văn Minh buộc phải ra lệnh đầu hàng không điều kiện vì:

- Quân ta đã chiến thắng, giải phóng hoàn toàn miền Nam Việt Nam. 0,5 đ

- Ngụy quân, ngụy quyền đã sụp đổ hoàn toàn. 0,5đ

Câu 4. (1 điểm)

Ý nghĩa của chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ: là mốc son chói lọi, góp phần kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.

Địa lí. (5 điểm)

Câu 5. (2 điểm) Thứ tự khoanh A - C - D - B, đúng mỗi ý được 0,5 đ

a. Chọn A

b. Chọn C

c. Chọn D

d. Chọn B

Câu 6. (1 điểm) Điền đúng mỗi chỗ chấm được 0,25 điểm

Châu Á có số dân đứng số 1 thế giới. Người dân sống tập trung tại các vùng châu thổ và sản xuất lương thực, thực phẩm là chính. Một số nước phát triển công nghiệp khai thác dầu khí như Trung Quốc, Ấn Độ.

Câu 7. (1 điểm)

Khu vực Đông Nam Á ngành nông nghiệp là quan trọng. Vì ở đây có đồng bằng rộng lớn, đất đai phù sa màu mỡ và có khí hậu nhiệt đới gió mùa. Người dân có nhiều kinh nghiệm trong lao động sản xuất.

Câu 8. (1 điểm)

HS viết được khoảng 3 câu có nội dung phù hợp được 1 đ.

Nam Cực đáng chú ý là châu lục duy nhất không có đời sống thực vật đất đáng kể và không có động vật có vú trên đất, bò sát, động vật lưỡng cư bản địa. (Không có gấu vùng cực). Chúng chỉ sinh sống ở Bắc Cực). Tuy nhiên, đường bờ biển của nó phục vụ như làm tổ của nhiều loài chim di cư và chim cánh cụt (một số loài trong số đó ở Nam Cực phụ thuộc vào mùa), và vùng biển phía nam xung quanh nó là nơi có nhiều cá và các động vật biển.

2.3 Đề thi học kì 2 lớp 5 môn Sử Địa Số 3

Phần Lịch Sử (5 điểm)

Câu 1. Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng: (1 điểm)

Nhà máy Thủy điện Hòa Bình được chính thức khởi công xây dựng vào ngày, tháng, năm nào?

A. Ngày 30 / 12 / 1988.

B. Ngày 6 / 11 / 1979.

C. Ngày 16 / 11 / 1979.

D. Ngày 04 / 04 / 1994.

Câu 2. Quốc hội khóa VI có những quyết định trọng đại gì? (1 điểm)

……………………………………………………………………………………….………….…………………………………………………………………………….…………………….…………………………………………………………………………………………………..

Câu 3. Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng: (1 điểm)

Năm 1959, Trung ương Đảng mở đường Trường Sơn nhằm mục đích:

A. Phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

B. Mở mang giao thông miền núi.

C. Tạo điều kiện cho miền Bắc chi viện cho chiến trường miền Nam.

D. Nối liền hai miền Nam - Bắc.

Câu 4. Điền từ thích hợp vào chỗ chấm (1 điểm)

Ngày 27- 1 – 1973, tại Pa-ri đã diễn ra lễ kí Hiệp định về. . . . . . . . . . . . . . . . . . . chiến tranh, lập lại . . . . . . . . . . . . . . . . . .ở Việt Nam. Đế quốc Mĩ buộc phải rút quân khỏi Việt Nam

Câu 5. Nêu ý nghĩa của chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1 điểm)

……………………………………………………………………………………….………….…………………………………………………………………………….…………………….………………………………………………………………….……………………………….

Phần Địa Lí (5 điểm)

Câu 1. Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng: (1 điểm)

Hoang mạc Xa-ha-ra thuộc châu lục nào?

A. Châu Phi

B. Châu Mĩ

C. Châu Đại Dương

D. Châu Âu

Câu 2. Vì sao khu vực Đông Nam Á lại sản xuất được nhiều lúa gạo? (1 điểm) ……………………………………………………………………………………….………….…………………………………………………………………………….…………………….………………………………………………………………….……………………………….……………………………………………………….………………………………………….…………………………………………….…………………………………………………….

Câu 3. Trên trái đất có mấy đại dương? Đó là những đại dương nào? (1 điểm)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 4. Nêu đặc điểm địa hình Châu Mĩ? (1 điểm)

……………………………………………………………………………………….………….…………………………………………………………………………….…………………….………………………………………………………………….……………………………….……………………………………………………….………………………………………….

Câu 5. Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng: (1 điểm)

Châu lục nào có số dân đông nhất thế giới:

A. Châu Âu

B. Châu Á

C. Châu Phi

D. Châu Mĩ

Đáp án: Đề thi học kì 2 môn Địa lý - Lịch sử lớp 5

Phần Lịch sử (5 điểm)

Câu 1: B (1 điểm)

Câu 2. Quốc hội khóa VI có những quyết định trọng đại gì? (1 điểm)

Quốc hội quyết định: lấy tên nước là Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; quyết định Quốc huy; Quốc kì là lá cờ đỏ sao vàng; Quốc ca là bài Tiến quân ca; Thủ đô là Hà Nội; thành phố Sài Gòn - Gia Định đổi tên là Thành phố Hồ Chí Minh.

Câu 3: C (1 điểm)

Câu 4: (1 điểm)

Ngày 27- 1 – 1973, tại Pa-ri đã diễn ra lễ kí Hiệp định về kết thúc chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam. Đế quốc Mĩ buộc phải rút quân khỏi Việt Nam

Câu 5: Ý nghĩa của chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ: là mốc son chói lọi, góp phần kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.

Phần Địa lí (5 điểm)

Câu 1: A (1 điểm)

Câu 2: (1 điểm)

Khu vực Đông Nam Á lại sản xuất được nhiều lúa gạo vì: đất đai màu mỡ, khí hậu nóng ẩm.

Câu 3: (1 điểm)

Trên trái đất có 4 đại dương. Đó là: Thái Bình Dương, Đại Tây Dương, Ấn Độ Dương và Bắc Băng Dương.

Câu 4: (1 điểm)

Địa hình châu Mĩ thay đổi từ tây sang đông: dọc bờ biển phía tây là các dãy núi cao và đồ sộ, ở giữa là những đồng bằng lớn. (0,5 điểm) Phía đông là các dãy núi thấp và cao nguyên

Câu 5: B (1 điểm)

Bảng ma trận đề thi học kì 2 môn Sử - Địa lớp 5 

Mạch kiến thức, kĩ năng

Số câu

Câu số

Số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

1. Xây dựng CNXH ở miền Bắc và đấu tranh thống nhất đất nước (1954 – 1975)

Số câu

1

1

1

2

1

Câu số

3

4

5

2

1

Số điểm

1

1

1

2

1

2. Xây dựng CNXH trong cả nước (Từ 1975 đến nay

Số câu

1

1

1

1

Câu số

1

2

1

1

Số điểm

1

1

1

1

3. Việt Nam, Châu Á, Châu Âu

Số câu

1

1

1

1

Câu số

5

2

1

1

Số điểm

1

1

1

1

4. Châu Phi, Châu Mĩ

Số câu

1

1

1

1

Câu số

1

4

1

1

Số điểm

1

1

1

1

5. Châu Đại Dương, Châu Nam Cực và và các đại dương

Số câu

1

1

Câu số

3

1

Số điểm

1

1

Tổng

Số câu

3

1

1

2

1

1

1

5

5

Số điểm

3

1

1

2

1

1

1

5

5

Đề thi học kì 2 lớp 5 năm 2018 - 2019

2.4 Đề thi học kì 2 lớp 5 môn Sử Địa Số 4

Môn: Lịch sử - Địa lý

Thời gian: 40 Phút

Lớp: 5

Em hãy khoanh vào chữ cái trước ý đúng:

I - Lịch sử: (5 điểm)

Câu 1: Địa phương nào là nơi tiêu biểu của phong trào "Đồng khởi"? (0,5 điểm)

A. Sài Gòn

B. Hà Nội

C. Bến Tre

D. Cần Thơ

Câu 2: Đường Trường Sơn còn có tên gọi khác là: (0,5 điểm)

A. Đường Hồ Chí Minh trên biển.

B. Đường số 1.

C. Đường Hồ Chí Minh.

D. Đường Hồ Chí Minh trên không.

Câu 3: Điền các từ trong ngoặc đơn thích hợp với mỗi chỗ trống: (2 điểm)

(Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; lá cờ đỏ sao vàng; tiến quân ca; Hồ Chí Minh)

Quốc hội quyết định: lấy tên nước là .....................................................................; quyết định Quốc huy; Quốc kì là ............................................................; Quốc ca là bài .........................................; Thủ đô là Hà Nội; thành phố Sài gòn - Gia Định đổi tên là .....................................................................

Câu 4: Dựa vào nội dung đã học, vì sao nói: "Ngày 25 - 4 - 1976 là ngày vui nhất của nhân dân ta" (1 điểm)

Câu 5: Tại sao nói: "Ngày 30 - 4 - 1975 là mốc quan trọng trong lịch sử dân tộc ta? (1 điểm)

II - Địa lí: (5 điểm)

Câu 1: Trung tâm công nghiệp lớn nhất cả nước ta là: (0,5 điểm)

A. Hà Nội

B. Thành Phố Hồ Chí Minh và Hà Nội

C. Đà Nẵng

D. Cà Mau

Câu 2: Khu vực Đông Nam Á sản xuất được nhiều lúa gạo vì: (1 điểm)

A. Có nhiều đồng bằng châu thổ màu mỡ thường tập trung dọc các sông lớn và ở ven biển.

B. Có nhiều đất đỏ ba dan.

C. Địa hình chủ yếu là đồi núi và Cao Nguyên.

D. Có nhiều đất đỏ ba dan và Cao Nguyên; nhiều đồng bằng; sông lớn và ở ven biển.

Câu 3: Dân cư châu Phi chủ yếu là người: (0,5 điểm)

A. Da trắng

B. Da vàng

C. Da đen

D. Cả 3 ý đều đúng

Câu 4: Tìm từ thích hợp để điền vào các chỗ trống trong thông tin sau: (1,5 điểm)

"Lục địa Ô-xtrây-li-a có khí hậu ......................., thực vật và động vật độc đáo. Ô-xtrây-li-a là nước có nền kinh tế .................................... nhất châu Đại Dương. Châu Nam Cực là châu lục ............................ nhất thế giới."

Câu 5: Trên trái đất có mấy đại dương?. Đó là những đại dương nào? Đại dương nào có diện tích và độ sâu trung bình lớn nhất? (1,5 điểm)

Đáp án và hướng dẫn giải môn Sử - Địa lớp 5

1. Môn lịch sử

Câu

1

2

Ý đúng

C

C

Điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

Câu 3: Điền các từ trong ngoặc đơn thích hợp với mỗi chỗ trống đúng mỗi ý được 0,5 điểm: (2 điểm)

(Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; lá cờ đỏ sao vàng; tiến quân ca; Hồ Chí Minh)

Quốc hội quyết định: lấy tên nước là Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; quyết định Quốc huy; Quốc kì là lá cờ đỏ sao vàng; Quốc ca là bài tiến quân ca; Thủ đô là Hà Nội; thành phố Sài gòn - Gia Định đổi tên là Thành phố Hồ Chí Minh.

Câu 4: "Ngày 25 - 4 - 1976 là ngày vui nhất của nhân dân ta" vì: (1 điểm)

Ngày 25 - 4 - 1976, nhân dân ta vui mừng, phấn khởi đi bầu cử Quốc hội chung cho cả nước. Kể từ đây, nước ta có Nhà nước thống nhất.

Câu 5: Tại sao nói: "Ngày 30 - 4 - 1975 là mốc quan trọng trong lịch sử dân tộc ta? (1 điểm)

Ngày 30 - 4 - 1975, quân ta giải phóng Sài Gòn, kết thúc Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Đất nước được thống nhất và độc lập.

Môn: Địa lí

Câu

1

2

3

Ý đúng

B

A

C

Điểm

0,5 điểm

1 điểm

0,5 điểm

Câu 4: Điền đúng mỗi chỗ trống được 0,5 điểm: (1,5 điểm)

"Lục địa Ô-xtrây-li-a có khí hậu khô hạn, thực vật và động vật độc đáo. Ô-xtrây-li-a là nước có nền kinh tế phát triển nhất châu Đại Dương. Châu Nam Cực là châu lục lạnh nhất thế giới."

Câu 5: Trên trái đất có mấy đại dương? Đó là những đại dương nào? Đại dương nào có diện tích và độ sâu trung bình lớn nhất? (1,5 điểm)

Trả lời: Trên trái đất có 4 đại dương.

Đó là những đại dương:

Thái Bình Dương; Đại Tây Dương; Ấn Độ Dương; Bắc Băng Dương

Thái Bình Dương là đại dương có diện tích và độ sâu trung bình lớn nhất.

Bảng ma trận đề thi cuối học kì 2 môn Sử - Địa lớp 5

Mạch kiến thức,

kĩ năng

Số câu và số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

1. Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh thống nhất nước nhà (1954 - 1975)

Số câu

2

1

2

1

Câu số

1, 2

5

Số điểm

1 đ

1 đ

1 đ

1 đ

2. Xây dựng chủ nghĩa xã hội trong cả nước (1975 đến nay)

Số câu

1

1

2

Câu số

3

4

Số điểm

2 đ

3 đ

3. Việt Nam, Châu Á, Châu Âu

Số câu

1

1

2

Câu số

1

2

Số điểm

0,5 đ

1 đ

1,5 đ

4. Châu phi, Châu Mĩ

Số câu

1

1

Câu số

3

Số điểm

0,5 đ

0,5 đ

5. Châu Đại Dương, Châu Nam Cực và các đại dương

Số câu

1

1

2

Câu số

4

5

Số điểm

1,5 đ

1,5 đ

3 đ

Tổng số câu

4

1

1

2

2

5

5

Tổng số

4

2

2

2

10

Tổng số điểm

2 điểm

3 điểm

2,5 điểm

2,5 điểm

10 điểm

Ngoài đề thi bên trên, VnDoc còn rất nhiều đề thi học kì 2 lớp 5 khác của các môn: Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh, Khoa học, Tin học chuẩn kiến thức kỹ năng của Bộ GD. Các bạn học sinh có thể tham khảo, tải miễn phí về để ôn luyện.

3. Đề thi cuối học kì 2 lớp 5 các môn khác năm 2022

Đề thi học kì 2 lớp 5 được tải nhiều nhất

Đánh giá bài viết
1.729 421.115
9 Bình luận
Sắp xếp theo
 • tran nguyen
  tran nguyen

  😇😌hay ha

  Thích Phản hồi 09/05/21
  • Hoàng quân Nguyễn
   Hoàng quân Nguyễn

   LIÊN BANG NGA LỚN HƠN TRUNG QUỐC NHA

   Thích Phản hồi 12/05/21
   • Su kem
    Su kem

    Trung Quốc nha b ơi

    Thích Phản hồi 12/05/21
   • bich nguyet duong
    bich nguyet duong

    hay lắm

    😊

    Thích Phản hồi 13:11 04/08
   • bich nguyet duong
    bich nguyet duong

    @Su kem  hay


    Thích Phản hồi 13:13 04/08
   • Long Bảo
    Long Bảo

    @Su kem  nga lớn hơn


    Thích Phản hồi 16:18 17/04
   • Vỹ Nguyễn
    Vỹ Nguyễn

    liên bang nga lớn hơn

    Thích Phản hồi 12:23 10/05
   Xem thêm 2 bình luận cũ hơn...
  • Huyền Matcha
   Huyền Matcha

   hay 😍

   Thích Phản hồi 19:43 30/03
   • Mai Minh Hải
    Mai Minh Hải

    hay 👍👍

    Thích Phản hồi 15:06 11/04
    • Quangtien
     Quangtien

     😂


     Thích Phản hồi 20:35 15/04
     • Long Bảo
      Long Bảo

      hay


      Thích Phản hồi 16:19 17/04
      • Tóc Ngắn Huyền
       Tóc Ngắn Huyền

       hay

       Thích Phản hồi 20:43 07/05
       • Vỹ Nguyễn
        Vỹ Nguyễn

        giống dề thi của trường tôi đó là câu cuối

        Thích Phản hồi 12:24 10/05
        • bich nguyet duong
         bich nguyet duong

         😊😊


         Thích Phản hồi 13:12 04/08
         Địa lý lớp 5 Xem thêm