Đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 5 - Số 6

Thư viện đề thi lớp 5 xin giới thiệu Đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 5 - Số 6 bao gồm đáp án và bảng ma trận. Đề thi tin học lớp 5 cuối kì 2 này nhằm đánh giá chất lượng học tập của các em học sinh lớp 5, giúp các em luyện tập và nâng cao kiến thức. Đồng thời giúp các thầy cô ra đề thi học kì chuẩn các mức độ cho các em học sinh. Sau đây mời các em cùng tham khảo.

Ma trận đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 5

Mạch

kiến thức, kĩ năng

Số câu và số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng điểm và tỉ lệ %

TN

TL/

TH

TN

TL/

TH

TN

TL/

TH

TN

TL/

TH

Tổng

TL

1. Kĩ năng gõ văn bản bằng phương pháp 10 ngón

Số

câu

1

1

2

Số

điểm

0,5

0,5

1.0

10%

2. STVB: Tạo bảng, chỉnh sửa cấu trúc và căn lề trong bảng

Số

câu

1

1

2

Số

điểm

0,5

0,5

10

10%

3. STVB: Chèn hình ảnh vào văn bản

Số

câu

1

1

2

Số

điểm

0,5

3,5

3,5

35%

4. Lập trình logo: Thực hiện các thủ tục trong lo go

Số

câu

1

1

2

2

Số

điểm

0,5

0,5

1.0

10%

5. Lập trình logo: Viết chữ và làm tính trong logo

Số

câu

1

1

2

Số

điểm

0,5

3.0

3,5

35%

Tổng

Số

câu

4

0

3

0

0

1

0

1

10

Số

điểm

2.0

-

1.5

-

-

3.0

-

3.5

10.0

100%

Tỉ lệ%

20%

0%

15%

0%

30%

0%

0%

35%

100%

Tỉ lệ

20%

15%

30%

35%

Theo mức

Ma trận phân bố câu hỏi

Chủ đề

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Cộng

1. Kĩ năng gõ văn bản bằng phương pháp 10 ngón

Số câu

1

1

2

Câu số

A.1

A.2

2. STVB: Tạo bảng, chỉnh sửa cấu trúc và căn lề trong bảng

Số câu

1

1

2

Câu số

A.3

A.4

3. STVB: Chèn hình ảnh vào văn bản

Số câu

1

1

2

Câu số

A.5

B.2

4. Lập trình logo: Thực hiện các thủ tục trong lo go

Số câu

1

1

2

Câu số

A.6

A.7

5. Lập trình logo: Viết chữ và làm tính trong logo

Số câu

1

1

2

Câu số

A.8

B.1

Tổng số câu

4

4

1

1

10

Đề thi tin học lớp 5 cuối kì 2 theo thông tư 22

Trường Tiểu học:………………………….

Họ và tên:…………………….......................

Lớp…………………………………………..

Kiểm tra cuối HKII

Năm học: 

Môn: Tin học – Lớp 5

Thời gian: 40 phút

A. TRẮC NGHIỆM: (15 phút) - 4 điểm

Em hãy khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng:

A.1 (0,5 điểm) (Mức 1)

Phím Shift:

A. Dùng để viết các kí tự trên B. Dùng để viết chữ hoa
C. Do ngón út phụ trách D. Tất cả đều đúng

A.2 (0,5 điểm) (Mức 2)

Trong khi gõ phím, hàng phím nào luôn cần lấy làm chuẩn để xác định vị trí đặt các ngón tay?

A. Hàng phím trên. C. Hàng phím số.
B. Hàng phím dưới. D. Hàng phím cơ sở.

A.3 (0,5 điểm) (Mức 1)

Để tạo bảng trong văn bản em nhấn vào nút lệnh nào dưới đây?

Đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 5

A.4 (0,5 điểm) (Mức 2)

Em sử dụng hai nút lệnh nào dưới đây để sao chép phần văn bản?

Đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 5

A.5 (0,5 điểm) (Mức 2)

Trong MS Word để chèn hình ảnh, ta chọn:

A. Insert / Picture / From file B. Format / Font
C. Insert / Picture / Word Art D. Insert / Symbol

A.6 (0,5 điểm) (Mức 1)

Lệnh để rùa quay trái là:

A. Fd n C. RT n
B. KT n D. LT n

A.7 (0,5 điểm) (Mức 2)

Trong phần mềm Logo, để tạo thủ tục khăn thêu em gõ lệnh:

A. Repeat "khantheu B. Edit khantheu
C. Edit "khantheu D. Edit "khan theu

A.8 (0,5 điểm) (Mức 1)

Trong Logo, để thay đổi phông chữ, cỡ chữ em chọn?

A. Chọn Set / PenColor. B. Chọn Set / PenSize.
C. Chọn Set / Label Font... D. Chọn New / Print

B. THỰC HÀNH: (25 phút) - 6 điểm.

B.1 (3 điểm) (Mức 3)

Viết câu lệnh để Rùa vẽ hình sau:

Đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 5

B.2 (3 điểm) (Mức 4)

Khởi động phần mềm Microsoft Word

1. Gõ và trình bày văn bản sau:

GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG

Dù ai đi ngược về xuôi,

Nhớ ngày Giỗ Tổ mùng mười tháng ba

Lễ hội đền Hùng đúng vào ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, 10 tháng 3 Âm lịch, những Con Rồng Cháu Tiên từ mọi miền trở về để tưởng nhớ các Vua Hùng có công dựng nước. Đền Hùng nằm trên núi Nghĩa Lĩnh, xã Hy Cương, huyện Phong Châu, tỉnh Phú Thọ, gồm nhiều lăng tẩm, đền, miếu.

2. Chèn hình ảnh minh họa.

Tham khảo: Đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 5

Đáp án và thang điểm chấm môn Tin học lớp 5 - Kì 2

A. TRẮC NGHIỆM: (10 phút)

A.1

A.2

A.3

A.4

A.5

A.6

A.7

A.8

D

D

A

A

A

D

C

C

B. THỰC HÀNH: (25 phút) - 6 điểm.

B.1 (3 điểm) (Mức 3)

Viết đúng câu lệnh để rùa vẽ được hình chữ nhật

Repeat 2[FD 100 RT 90 FD 50 RT 90]

B.2 (3 điểm) (Mức 4)

Gõ đúng và chèn hình ảnh vào văn bản đẹp.

Tham khảo đề thi học kì 2 lớp 5 khác

Đánh giá bài viết
155 23.354
Sắp xếp theo

    Tin học lớp 5

    Xem thêm