Bộ đề thi học kì 2 lớp 5 môn Lịch sử - Địa lý năm học 2018 - 2019

VnDoc
VnDoc
-
-
T
T
i
i
t
t
à
à
i
i
li
li
u,
u,
v
v
ă
ă
n
n
b
b
n
n
ph
ph
á
á
p
p
lu
lu
t,
t,
bi
bi
u
u
m
m
u
u
mi
mi
n
n
ph
ph
í
í
MA
MA
TR
TR
N
N
ĐỀ
ĐỀ
KI
KI
M
M
TRA
TRA
M
M
Ô
Ô
N
N
L
L
CH
CH
S
S
&
&
ĐỊ
ĐỊ
A
A
L
L
Ý
Ý
CKII
CKII
L
L
P
P
5
5
M
M
ch
ch
ND
ND
&
&
KT
KT
S
S
c
c
â
â
u
u
v
v
à
à
s
s
đ
đ
i
i
m
m
M
M
c
c
1
1
M
M
c
c
2
2
M
M
c
c
3
3
M
M
c
c
4
4
T
T
ng
ng
KQ
KQ
K
K
Q
Q
TL
TL
KQ
KQ
TL
TL
KQ
KQ
TL
TL
KQ
KQ
TL
TL
1.X
1.X
â
â
y
y
d
d
ng
ng
ch
ch
ngh
ngh
ĩ
ĩ
a
a
x
x
ã
ã
h
h
i
i
Mi
Mi
n
n
B
B
c
c
v
v
à
à
đấ
đấ
u
u
tranh
tranh
th
th
ng
ng
nh
nh
t
t
n
n
ướ
ướ
c
c
nh
nh
à
à
(1954-
(1954-
1975).
1975).
S
S
c
c
â
â
u
u
1
1
1
1
1
1
1
1
S
S
đ
đ
i
i
m
m
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
2.
2.
X
X
â
â
y
y
d
d
ng
ng
ch
ch
ngh
ngh
ĩ
ĩ
a
a
x
x
ã
ã
h
h
i
i
trong
trong
c
c
n
n
ướ
ướ
c
c
(1975-nay)
(1975-nay)
S
S
c
c
â
â
u
u
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
S
S
đ
đ
i
i
m
m
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
2,0
2,0
1,0
1,0
3.
3.
Ch
Ch
â
â
u
u
Á
Á
,
,
Ch
Ch
â
â
u
u
Â
Â
u
u
S
S
c
c
â
â
u
u
1
1
1
1
1
1
1
1
S
S
đ
đ
i
i
m
m
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
4.
4.
Ch
Ch
â
â
u
u
Phi,
Phi,
Ch
Ch
â
â
u
u
M
M
ĩ
ĩ
S
S
c
c
â
â
u
u
1
1
1
1
1
1
1
1
S
S
đ
đ
i
i
m
m
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
5.
5.
Ch
Ch
â
â
u
u
Đạ
Đạ
i
i
D
D
ươ
ươ
ng,
ng,
Ch
Ch
â
â
u
u
Nam
Nam
C
C
c
c
v
v
à
à
c
c
á
á
c
c
đạ
đạ
i
i
d
d
ươ
ươ
ng
ng
S
S
c
c
â
â
u
u
1
1
1
1
0
0
S
S
đ
đ
i
i
m
m
1,0
1,0
1,0
1,0
0
0
T
T
ng
ng
S
S
c
c
â
â
u
u
4
4
2
2
1
1
0
0
2
2
0
0
1
1
6
6
4
4
S
S
đ
đ
i
i
m
m
4,0
4,0
2,0
2,0
1,0
1,0
0
0
2,0
2,0
0
0
1,0
1,0
6,0
6,0
4,0
4,0
MA
MA
TR
TR
N
N
C
C
Â
Â
U
U
H
H
I
I
ĐỀ
ĐỀ
KI
KI
M
M
TRA
TRA
M
M
Ô
Ô
N
N
L
L
CH
CH
S
S
&
&
ĐỊ
ĐỊ
A
A
L
L
Ý
Ý
CKII
CKII
L
L
P
P
5
5
M
M
ch
ch
ND
ND
&
&
KT
KT
S
S
c
c
â
â
u
u
v
v
à
à
c
c
â
â
u
u
s
s
M
M
c
c
1
1
M
M
c
c
2
2
M
M
c
c
3
3
M
M
c
c
4
4
T
T
ng
ng
1.X
1.X
â
â
y
y
d
d
ng
ng
CNXH
CNXH
Mi
Mi
n
n
B
B
c
c
v
v
à
à
đấ
đấ
u
u
tranh
tranh
th
th
ng
ng
nh
nh
t
t
n
n
ướ
ướ
c
c
nh
nh
à
à
(1954-1975).
(1954-1975).
S
S
c
c
â
â
u
u
1
1
1
1
2
2
C
C
â
â
u
u
s
s
1
1
2
2
2.
2.
X
X
â
â
y
y
d
d
ng
ng
ch
ch
ngh
ngh
ĩ
ĩ
a
a
x
x
ã
ã
h
h
i
i
trong
trong
c
c
n
n
ướ
ướ
c
c
(1975-nay)
(1975-nay)
S
S
c
c
â
â
u
u
1
1
1
1
1
1
3
3
C
C
â
â
u
u
s
s
4
4
3
3
5
5
3.
3.
Ch
Ch
â
â
u
u
Á
Á
,
,
Ch
Ch
â
â
u
u
Â
Â
u
u
S
S
c
c
â
â
u
u
1
1
1
1
2
2
C
C
â
â
u
u
s
s
6
6
7
7
4.
4.
Ch
Ch
â
â
u
u
Phi,
Phi,
Ch
Ch
â
â
u
u
M
M
ĩ
ĩ
S
S
c
c
â
â
u
u
1
1
1
1
2
2
C
C
â
â
u
u
s
s
8
8
9
9
5.
5.
Ch
Ch
â
â
u
u
Đạ
Đạ
i
i
D
D
ươ
ươ
ng,
ng,
Ch
Ch
â
â
u
u
Nam
Nam
C
C
c
c
v
v
à
à
c
c
á
á
c
c
đạ
đạ
i
i
d
d
ươ
ươ
ng
ng
S
S
c
c
â
â
u
u
1
1
1
1
C
C
â
â
u
u
s
s
10
10
T
T
ng
ng
s
s
c
c
â
â
u
u
4
4
3
3
2
2
1
1
10
10
VnDoc
VnDoc
-
-
T
T
i
i
t
t
à
à
i
i
li
li
u,
u,
v
v
ă
ă
n
n
b
b
n
n
ph
ph
á
á
p
p
lu
lu
t,
t,
bi
bi
u
u
m
m
u
u
mi
mi
n
n
ph
ph
í
í
B
B
đề
đề
thi
thi
h
h
c
c
k
k
ì
ì
2
2
m
m
ô
ô
n
n
S
S
-
-
Đị
Đị
a
a
l
l
p
p
5
5
H
H
v
v
à
à
t
t
ê
ê
n:...........
n:...........
...........
...........
.....................
.....................
KI
KI
M
M
TRA
TRA
H
H
C
C
K
K
I
I
I
I
-
-
N
N
Ă
Ă
M
M
H
H
C
C
201
201
8
8
-
-
201
201
9
9
L
L
p:
p:
N
N
ă
ă
m
m
....
....
M
M
Ô
Ô
N
N
LS&
LS&
Đ
Đ
L
L
L
L
P
P
N
N
Ă
Ă
M
M
Tr
Tr
ườ
ườ
ng
ng
Th
Th
i
i
gian
gian
l
l
à
à
m:
m:
40
40
ph
ph
ú
ú
t
t
Đ
Đ
i
i
m
m
L
L
i
i
nh
nh
n
n
x
x
é
é
t
t
c
c
a
a
gi
gi
á
á
o
o
vi
vi
ê
ê
n
n
Đề
Đề
thi
thi
h
h
c
c
k
k
ì
ì
2
2
m
m
ô
ô
n
n
S
S
-
-
Đị
Đị
a
a
l
l
p
p
5
5
-
-
Đề
Đề
1
1
C
C
â
â
u
u
1
1
:
:
H
H
ã
ã
y
y
đ
đ
i
i
n
n
d
d
u
u
X
X
v
v
à
à
o
o
tr
tr
ướ
ướ
c
c
ý
ý
tr
tr
l
l
i
i
đú
đú
ng
ng
nh
nh
t.
t.
(1
(1
đ
đ
i
i
m)
m)
Nh
Nh
à
à
m
m
á
á
y
y
C
C
ơ
ơ
Kh
Kh
í
í
H
H
à
à
N
N
i
i
đầ
đầ
u
u
ti
ti
ê
ê
n
n
ra
ra
đờ
đờ
i
i
v
v
à
à
o
o
th
th
i
i
gian
gian
n
n
à
à
o?
o?
A.
A.
12
12
1955.
1955.
B.
B.
01
01
1960.
1960.
C.
C.
12
12
1958.
1958.
D.
D.
12
12
1959.
1959.
C
C
â
â
u
u
2
2
:
:
Đườ
Đườ
ng
ng
Tr
Tr
ườ
ườ
ng
ng
S
S
ơ
ơ
n
n
c
c
ó
ó
v
v
th
th
ế
ế
nh
nh
ư
ư
th
th
ế
ế
n
n
à
à
o
o
v
v
i
i
hai
hai
mi
mi
n
n
Nam
Nam
B
B
c
c
c
c
a
a
n
n
ướ
ướ
c
c
ta?
ta?
T
T
i
i
sao
sao
ta
ta
l
l
i
i
ch
ch
n
n
m
m
đườ
đườ
ng
ng
qua
qua
d
d
ã
ã
y
y
n
n
ú
ú
i
i
tr
tr
ườ
ườ
ng
ng
s
s
ơ
ơ
n?
n?
(1
(1
đ
đ
i
i
m)
m)
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
C
C
â
â
u
u
3:
3:
V
V
ì
ì
sao
sao
n
n
ó
ó
i
i
ng
ng
à
à
y
y
30
30
4
4
1975
1975
n
n
ướ
ướ
c
c
ta
ta
c
c
n
n
ph
ph
i
i
c
c
ó
ó
Qu
Qu
c
c
h
h
i
i
chung
chung
do
do
nh
nh
â
â
n
n
d
d
â
â
n
n
hai
hai
mi
mi
n
n
Nam
Nam
B
B
c
c
b
b
u
u
ra?
ra?
(1
(1
đ
đ
i
i
m)
m)
A.V
A.V
ì
ì
ph
ph
i
i
c
c
ó
ó
nh
nh
à
à
n
n
ướ
ướ
c
c
chung
chung
để
để
l
l
ã
ã
nh
nh
đạ
đạ
o
o
đấ
đấ
t
t
n
n
ướ
ướ
c,
c,
v
v
ì
ì
n
n
ướ
ướ
c
c
ta
ta
đã
đã
ho
ho
à
à
n
n
to
to
à
à
n
n
độ
độ
c
c
l
l
p
p
B.
B.
V
V
ì
ì
nh
nh
â
â
n
n
d
d
â
â
n
n
đượ
đượ
c
c
ă
ă
n
n
m
m
c
c
đẹ
đẹ
p
p
đ
đ
i
i
xem
xem
b
b
u
u
Qu
Qu
c
c
h
h
i.
i.
C.
C.
V
V
ì
ì
nh
nh
â
â
n
n
d
d
â
â
n
n
hai
hai
mi
mi
n
n
Nam
Nam
B
B
c
c
đượ
đượ
c
c
g
g
p
p
nhau.
nhau.
D.
D.
V
V
ì
ì
đâ
đâ
y
y
l
l
à
à
l
l
n
n
đầ
đầ
u
u
ti
ti
ê
ê
n
n
nh
nh
â
â
n
n
d
d
â
â
n
n
ta
ta
đượ
đượ
c
c
th
th
c
c
hi
hi
n
n
quy
quy
n
n
c
c
ô
ô
ng
ng
d
d
â
â
n
n
c
c
a
a
m
m
ì
ì
nh.
nh.
C
C
â
â
u
u
4:
4:
T
T
m
m
á
á
y
y
cu
cu
i
i
c
c
ù
ù
ng
ng
c
c
a
a
Nh
Nh
à
à
m
m
á
á
y
y
Thu
Thu
Đ
Đ
i
i
n
n
Ho
Ho
à
à
B
B
ì
ì
nh
nh
đã
đã
ho
ho
à
à
v
v
à
à
o
o
đ
đ
i
i
n
n
l
l
ướ
ướ
i
i
qu
qu
c
c
gia
gia
v
v
à
à
o
o
th
th
i
i
gian
gian
n
n
à
à
o?
o?
(1
(1
đ
đ
i
i
m)
m)
A.
A.
6
6
11
11
1979
1979
B.
B.
30
30
12
12
1988
1988
C.
C.
4
4
4
4
1994.
1994.
D.
D.
4
4
4
4
1995.
1995.
C
C
â
â
u
u
5:
5:
K
K
t
t
ê
ê
n
n
m
m
t
t
s
s
nh
nh
à
à
m
m
á
á
y
y
thu
thu
đ
đ
i
i
n
n
m
m
à
à
em
em
bi
bi
ế
ế
t.
t.
(1
(1
đ
đ
i
i
m)
m)
VnDoc
VnDoc
-
-
T
T
i
i
t
t
à
à
i
i
li
li
u,
u,
v
v
ă
ă
n
n
b
b
n
n
ph
ph
á
á
p
p
lu
lu
t,
t,
bi
bi
u
u
m
m
u
u
mi
mi
n
n
ph
ph
í
í
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
C
C
â
â
u
u
6:
6:
Đ
Đ
a
a
s
s
c
c
á
á
c
c
d
d
â
â
n
n
c
c
ư
ư
Ch
Ch
â
â
u
u
Á
Á
mang
mang
m
m
à
à
u
u
da
da
g
g
ì
ì
?
?
(1
(1
đ
đ
i
i
m)
m)
A.
A.
Da
Da
v
v
à
à
ng.
ng.
B.
B.
Da
Da
đ
đ
en.
en.
C.
C.
Da
Da
tr
tr
ng.
ng.
D.
D.
Da
Da
n
n
â
â
u
u
C
C
â
â
u
u
7:
7:
Đặ
Đặ
c
c
đ
đ
i
i
m
m
t
t
nhi
nhi
ê
ê
n
n
ch
ch
í
í
nh
nh
c
c
a
a
ch
ch
â
â
u
u
Â
Â
u
u
l
l
à
à
g
g
ì
ì
?
?
(1
(1
đ
đ
i
i
m)
m)
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
C
C
â
â
u
u
8
8
:
:
H
H
ã
ã
y
y
đ
đ
i
i
n
n
d
d
u
u
X
X
v
v
à
à
o
o
ý
ý
em
em
cho
cho
l
l
à
à
đú
đú
ng.
ng.
(1
(1
đ
đ
i
i
m)
m)
Ch
Ch
â
â
u
u
Phi
Phi
c
c
ó
ó
di
di
n
n
tich
tich
đứ
đứ
ng
ng
h
h
à
à
ng
ng
th
th
m
m
y
y
trong
trong
c
c
á
á
c
c
ch
ch
â
â
u
u
l
l
c:
c:
A.
A.
Th
Th
1.
1.
B.
B.
Th
Th
2.
2.
C.
C.
Th
Th
3.
3.
D.
D.
Th
Th
4
4
C
C
â
â
u
u
9:
9:
T
T
i
i
sao
sao
Ch
Ch
â
â
u
u
M
M
ĩ
ĩ
c
c
ó
ó
nhi
nhi
u
u
đớ
đớ
i
i
kh
kh
í
í
h
h
u?
u?
(1
(1
đ
đ
i
i
m)
m)
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
C
C
â
â
u
u
10:
10:
Tr
Tr
ê
ê
n
n
th
th
ế
ế
gi
gi
i
i
c
c
ó
ó
bao
bao
nhi
nhi
ê
ê
u
u
đạ
đạ
i
i
d
d
ươ
ươ
ng?
ng?
(1
(1
đ
đ
i
i
m)
m)
A.
A.
4
4
đạ
đạ
i
i
d
d
ươ
ươ
ng.
ng.
B.
B.
3
3
đạ
đạ
i
i
d
d
ươ
ươ
ng.
ng.
C.
C.
2
2
đạ
đạ
i
i
d
d
ươ
ươ
ng.
ng.
D.
D.
5
5
đạ
đạ
i
i
d
d
ươ
ươ
ng.
ng.
---------------------------------------H
---------------------------------------H
ế
ế
t-------------------------------------------
t-------------------------------------------

Bộ đề thi học kì 2 môn Sử Địa lớp 5

Bộ đề thi học kì 2 lớp 5 môn Lịch sử - Địa lý năm học 2018 - 2019 có đáp án và bảng ma trận đề thi chuẩn theo Thông tư 22 giúp các em học sinh ôn tập, củng cố kiến thức, chuẩn bị cho bài thi cuối kì 2, cuối năm học đạt kết quả cao. Đồng thời đây là tài liệu tham khảo cho các thầy cô khi ra đề học kì 2 cho các em học sinh. Sau đây mời các thầy cô cùng các em cùng tham khảo chi tiết.

Đề thi môn Sử - Địa lớp 5 học kỳ 2 theo thông tư 22 bao gồm 4 đề thi. Mỗi đề thi có 2 phần Lịch sử và Địa lý có đáp án chi tiết cho các em tham khảo, nắm được cấu trúc đề thi, chuẩn bị cho bài thi cuối học kì 2 đạt kết quả cao.

Đề thi học kì 2 lớp 5 năm 2018 - 2019

Ngoài ra các em học sinh hoặc quý phụ huynh còn có thể tham khảo thêm đề thi học kì 2 lớp 5 các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh theo chuẩn thông tư 22 của bộ Giáo Dục và các dạng bài ôn tập môn Tiếng Việt 5, và môn Toán 5. Những đề thi này được VnDoc.com sưu tầm và chọn lọc từ các trường tiểu học trên cả nước nhằm mang lại cho học sinh lớp 5 những đề ôn thi học kì 2 chất lượng nhất. Mời các em cùng quý phụ huynh tải miễn phí đề thi về và ôn luyện.

Đánh giá bài viết
61 10.304
Sắp xếp theo
    Đề thi học kì 2 lớp 5 môn Sử - Địa Xem thêm