Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 5 năm 2023 - Đề 5

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 5 - Đề 5 được VnDoc sưu tầm, chọn lọc các bài tập và đáp án chi tiết cho các em học sinh ôn tập, củng cố kiến thức các dạng Toán lớp 5 trọng tâm, chuẩn bị cho các bài thi kiểm tra học kì 2 lớp 5. Mời các thầy cô cùng các em học sinh tham khảo để Giải Toán lớp 5 thêm hiệu quả.

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 5

Bài 1. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

a) Chữ số 3 trong số 19,378 thuộc:

A. Hàng đơn vị

B. Hàng phần mười

C. Hàng phần trăm

D. Hàng phần nghìn

b) Hỗn số 32\frac{1}{10}viết dưới dạng số thập phân là:

A. 32,1

B. 32,01

C. 32,001

D. 3,21

c) Thể tích hình lập phương cạnh 4dm là:

A. 16 dm2

B. 64 dm2

C. 96 dm2

D. 32dm2

d) Diện tích hình thang ABCD là:

Đề ôn tập học kì 2 môn Toán lớp 5

A. 52 cm2

B. 109 cm2

C. 26 cm2

D. 109,2 cm2

Bài 2. Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:

a) 12dm2 6cm2=….dm2

b) 5 tạ 6 yến = ….tạ

c) 7dm3 8cm3 =…dm3

d) 2 giờ 36 phút = …giờ

Bài 3. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:

a) 79,6 = 79,60 ▭

b) 0,01% = 10 ▭

c) 3,9 = 39% ▭

d) 4,8 x 0,1 = 0,48 ▭

Bài 4. Đặt tính rồi tính:

a) 71,05 + 9,3

b) 9,8 – 2,93

c) 4,96 x 2,4

d) 10,6 : 4,24

Bài 5. Một thửa ruộng hình thang có diện tích 490m2, chiều cao 14m. Tính độ dài mỗi đấy biết đáy lớn dài hơn đáy bé 20m.

Bài 6. Một thuyền máy đi ngược dòng từ A đến B. Vận tốc của thuyền máy khi nước yên lặng là 24km/ giờ và vận tốc dòng nước là 2,5km/ giờ. Sau 1 giờ 45 phút thuyền máy đến B. Tính độ dài quãng đường AB?

Đáp án Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 5

Bài 1:

a) B

b) A

c) B

d) C

Bài 2.

a) 12,06

b) 5,6

c) 7,008

d) 2,6

Bài 3.

a) Đ

b) S

c) S

d) Đ

Bài 4.

Đề ôn tập học kì 2 môn Toán lớp 5

Bài 5.

Tổng độ dài 2 đáy của hình thang là:

490 x 2 : 14 = 70 (m)

Đáy bé của thửa ruộng đó là:

(70 -20 ) : 2 = 25 (m)

Đáy lớn của thửa ruộng đó là:

25 + 20 = 45 (m)

Đáp số: Đáy bé: 25m

Đáy lớn 45m

Bài 6.

Đổi 1 giờ 45 phút = 1,75 giờ

Vận tốc của thuyền máy khi di chuyển ngược dòng là:

24 – 2,5 = 21,5 (km/ giờ)

Độ dài quãng sông AB là:

21,5 x 1,75 = 37,625 (km)

Đáp số: 37,625km

>> Đề tiếp theo: Đề ôn tập học kì 2 môn Toán lớp 5 - Đề 6

Trên đây là Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 5 - Đề 5. Để chuẩn bị cho kì thi học kì 2 lớp 5 sắp tới được tốt hơn, các em học sinh cần ôn tập theo đề cương, bên cạnh đó cần thực hành luyện đề để làm quen với nhiều dạng đề khác nhau cũng như nắm được cấu trúc đề thi học kì 2 lớp 5 môn Toán.

Đề cương ôn tập học kì 2 môn Toán lớp 5

Đề thi cuối học kì 2 lớp 5 Tải nhiều

Đánh giá bài viết
187 51.270
Sắp xếp theo

    Đề thi học kì 2 lớp 5 môn Toán

    Xem thêm