Đề thi học kì 2 môn Khoa học lớp 5 trường Tiểu học Đoàn Kết, Bình Phước năm 2017 - 2018

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Ma trận nội dung kiểm tra môn Khoa học lớp 5
Mạch kiến
thức,
năng
Số câu
số điểm
Mức 1
Mức 2
Mức 3
Mức 4
Tổng
TN
TL
TL
TN
TL
TN
TL
TN
TL
1. Sự sinh
sản của
Thực vật
Số câu
2
2
Câu số
1,2
Số điểm
2. Sự sinh
sản của
động vật.
Số câu
1
1
1
1
2
Câu số
3
4
10
Số điểm
0,5đ
0,5đ
3. Sử
dụng năng
lượng.
Số câu
1
1
1
3
2
Câu số
5
8
9
Số điểm
0,5đ
3,5đ
4. Môi
trường
tài
nguyên.
Số câu
1
1
2
Câu số
11
12
Số điểm
Tổng
Số câu
4
2
1
2
1
8
4
Số điểm
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
TRƯỜNG TH ĐOÀN KẾT BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II
Họ n:…………………. NĂM HỌC 2017-2018
Lớp 5… Môn: Khoa học
Thời gian: 40 phút
Điểm:
Lời phê của giáo viên:
Khoanh vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng:
C âu 1: (0,5 điểm) quan sinh dục cái quan sinh dục đực của thực vật hoa là:
A.Đài hoa cánh hoa. B. Đài hoa nhụy
B. Nhụy nhị. C. Nhụy hoa bao phấn.
Câu 2: (0,5 điểm) Hiện tượng đầu nhụy nhận được những hạt phấn của nhị gọi gì?
A. Sự trao đổi B. Các tế bào
C. Sự thụ phấn D. Sự thụ tinh
Câu 3: (0,5 điểm) Loài hổ tập tính sống như thế nào?
A. Theo bầy đàn B. Từng đôi
C. Đơn độc D. Riêng rẽ
Câu 4: (1 điểm) Điền vào chỗ chấm (...) nội dung thích hợp
Hợp tử phát triển ngoài cơ thể của con mẹ sự sinh sản của...
Hợp tử phát triển trong thể của con mẹ sự sinh sản của...
Câu 5: (0,5 điểm) Nguồn năng ợng chủ yếu của sự sống trên Trái đất gì?
A. Mặt trời B. Mặt trăng
C. Gió D. Cây xanh
Câu 6: Dưới đây một số phát biểu về các nguồn năng lượng. Phát biểu nào sau đây
không đúng?
A. Mặt trời chiếu ng sưởi ấm mọi vật trên Trái Đất.
B. Từ năng lượng ớc chảy người ta thể tạo ra dòng điện.
C. Than đá, dầu m các nguồn ng lượng hạn, vậy con người phải sử dụng tiết
kiệm.
D. Người ta không th tạo ra dòng điện từ năng lượng gió.
Câu 7 . :(1đ) Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng
Các vật cho dòng điện chạy qua gọi gì?
A. Vật dẫn điện B. Vật cách điện
C. Vật truyền tin D. Vật cách li
Câu 8: Điền o chỗ chấm (...) nội dung thích hợp:
Khi cho muối, đường, bột ngọt, tiêu trộn lẫn với nhau ta được........................................
Câu 9: Đánh dấu (x) vào ô thích hợp (M3)
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Hành động
Để đảm bảo an toàn, tránh tai nạn do
điện gây ra ......
Nên
Không n
Phơi quần áo trên dây điện
Báo cho người lớn biết khi y điện đứt
Không chơi thả diều ới đường dây điện
Trú a dưới trạm điện cao thế
Câu 10: Vẽ hoặc viết đồ chu trình sinh sản của bướm cải:
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
Câu 11. Điền vào chỗ chấm (...) nội dung thích hợp
Chúng ta phải bảo vệ môi trường tự nhiên nếu sử dụng khai thác tài nguyên một cách
bừa bãi sẽ làm
cho ......................................................................…và.................................................., gây
ảnh ởng tai hại đối với......................................và ..............................................
Câu 12: Nêu hai việc làm để:
a, Giảm tác hại đối với môi trường khi sử dụng c loại chất đốt
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
b, Phòng tránh tai nạn khi sử dụng chất đốt
.................................................................................................................
.....................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................

Đề thi học kì 2 môn Khoa học lớp 5

Đề thi học kì 2 môn Khoa học lớp 5 trường Tiểu học Đoàn Kết, Bình Phước năm 2017 - 2018 được VnDoc sưu tầm, chọn lọc bao gồm đáp án và bảng ma trận đề thi chi tiết giúp các em học sinh ôn tập, củng cố kiến thức, chuẩn bị cho bài thi cuối kì 2, cuối năm học đạt kết quả cao. Mời các em cùng tham khảo chi tiết.

Đề thi học kì 2 môn Khoa học bao gồm 12 câu với đáp án và hướng dẫn chấm chi tiết cho các em học sinh nắm được cấu trúc đề thi chuẩn bị cho bài thi cuối học kì 2 lớp 5. Chúc các em học sinh ôn tập tốt và đạt kết quả cao.

Ngoài ra các em học sinh hoặc quý phụ huynh còn có thể tham khảo thêm đề thi học kì 2 lớp 5 các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh theo chuẩn thông tư 22 của bộ Giáo Dục và các dạng bài ôn tập môn Tiếng Việt 5, và môn Toán 5.Những đề thi này được VnDoc.com sưu tầm và chọn lọc từ các trường tiểu học trên cả nước nhằm mang lại cho học sinh lớp 5 những đề ôn thi học kì 2 chất lượng nhất. Mời các em cùng quý phụ huynh tải miễn phí đề thi về và ôn luyện.

Đánh giá bài viết
16 1.230
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 2 lớp 5 môn Khoa học Xem thêm