Bộ đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 5 năm 2024 Tải nhiều

Bộ đề thi Tin học lớp 5 cuối kì 2 năm 2023 - 2024

Đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 5 năm 2023 - 2024 theo Thông tư 22 bao gồm đáp án và bảng ma trận. Đề thi nhằm đánh giá chất lượng học tập của các em học sinh lớp 5, giúp các em luyện tập và nâng cao kiến thức. Đồng thời giúp các thầy cô ra đề thi học kì 2 lớp 5 chuẩn các mức độ cho các em học sinh. Sau đây mời các em cùng tham khảo.

Đề thi môn Tin học lớp 5 cuối kì 2 Số 1

PHÒNG GD & ĐT……

TRƯỜNG TH …..

BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II NĂM HỌC .........

MÔN: TIN HỌC - LỚP 5

Thời gian: 35 phút (Không kể thời gian phát đề)
(Lý thuyết: 10’; Thực hành: 25’)

I. LÍ THUYẾT (4 điểm)

Hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng với câu 1, 2, 8.

Câu 1: (0,5 điểm - M1) Nút lệnh KHÔNG CÓ trong phần mềm trình chiếu là:

 Đề thi Tin học lớp 5 kì 2

Câu 2: (0,5 điểm - M1) Trong phần mềm trình chiếu, để chèn video vào bài trình chiếu, em thực hiện:

A. Nháy chuột vào thẻ Home → chọn Video → chọn Video from File…

B. Nháy chuột vào thẻ Insert → chọn Video → chọn Video from File…

C. Nháy chuột vào thẻ Insert → chọn Audio → chọn Audio from File…

Câu 3: (0,5 điểm - M1) Nối nút lệnh với tổ hợp phím tương ứng.

 Đề thi Tin học lớp 5 kì 2

Câu 4: (0,5 điểm - M1) Điền số 1; 2; 3 vào ô trống thích hợp để có thứ tự đúng của các bước thiết kế bài trình chiếu:

☐ Soạn nội dung từng trang, chèn hình ảnh, âm thanh, tạo hiệu ứng…

☐ Lựa chọn nội dung từng trang trình chiếu

☐ Chọn chủ đề trình chiếu

Câu 5: (0,5 điểm - M2) Để mở cửa sổ soạn thảo thủ tục vẽ hình tam giác, em dùng lệnh nào?

………………………………………………………………………………………….

Câu 6: (0,5 điểm - M2) Điền vào dấu (…) để rùa vẽ được hình bên

Repeat … [ Repeat 4[ fd 100 rt ….. ] rt 360/5 ]

Câu 7: (0,5 điểm - M2) Gạch chân chỗ sai trong thủ tục sau:

To tam giac

Repeat 3[Fd 100 RT 120]

End

Câu 8: (0,5 điểm - M2) Rùa thực hiện công việc nào dưới đây khi nhận được các lệnh sau:

Repeat 5[ Repeat 6[fd 50 rt 60] rt 72]

A. Vẽ hình đa giác 6 cạnh

B. Vẽ hình đa giác 6 cạnh, vẽ xong quay một góc 72 độ.

C. Lặp lại 5 lần, mỗi lần vẽ một hình đa giác có 6 cạnh bằng nhau và bằng 50 bước, vẽ xong quay phải một góc 72 độ.

II. THỰC HÀNH (6 điểm)

Câu 9: (3 điểm - M3) Khởi động phần mềm trình chiếu, em hãy tạo 4 trang trình chiếu giới thiệu về cảnh đẹp quê hương em theo gợi ý dưới đây:

Trang 1:

Giới thiệu tên cảnh đẹp

Tên em, tên lớp em

Trang 2:

Kể về cảnh đẹp đó (khoảng 5 đến 7 câu)

Trang 3:

Chèn hình ảnh về cảnh đẹp (Lấy ảnh trên mạng Internet) hoặc chèn đoạn video có sẵn trong ổ D

Trang 4:

Trân trọng cảm ơn!

* Yêu cầu:

 • Sử dụng phông chữ Times New Roman, cỡ chữ phù hợp.
 • Sử dụng hiệu ứng hợp lý cho các đối tượng.
 • Đánh số trang trình chiếu
 • Lưu với tên: Tên HS tên lớp- Câu 1 (VD: Hải 5A4- Câu1)

Câu 10: (3 điểm - M4) Sử dụng phần mềm MS Logo, viết lệnh để rùa vẽ hình như hình mẫu. Biết rằng, hình mẫu này được tạo bởi 6 hình ngũ giác có 5 cạnh bằng nhau và bằng 100 đơn vị rùa.

(Lưu ý: Sử dụng nét vẽ có độ rộng số 4, màu đỏ)

Đáp án đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 5

PHẦN I: LÍ THUYẾT (4 điểm)

Câu 1: (0,5 điểm) C

Câu 2: (0,5 điểm) B

Câu 3: (0,5 điểm) (Nối đúng 1 đáp án không cho điểm, nối đúng 2 đáp án được 0,25 điểm, nối đúng 4 đáp án được 0,5 điểm)

Đáp án đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 5

Câu 4: (0,5 điểm) Sắp xếp đúng thứ tự được 0,5 điểm

3 - 2 - 1

Câu 5: (0,5 điểm) edit “tamgiac hoặc edit “hinhtamgiac

Câu 6: (0,5 điểm) (điền đúng 1 …được 0.25 điểm, điền đúng cả 2 dấu … được 0.5 điểm)

Repeat 5 [ Repeat 4[ fd 100 rt 90 ] rt 360/5 ]

Câu 7: (0,5 điểm)

To tam giac

Repeat 3[Fd 100 RT 120]

End

Câu 8: (0,5 điểm) C

PHẦN II: THỰC HÀNH (6 điểm)

Câu 9: (3 điểm)

 • Sử dụng phông chữ, cỡ chữ hợp lý. (0.5 điểm)
 • Chèn được đúng video, tranh ảnh theo yêu cầu. (1 điểm)
 • Đủ bố cục, sử dụng hiệu ứng hợp lý. (0.5 điểm)
 • Đánh số trang (0.5 điểm)
 • Lưu với tên: VD: Sơn5A5-Câu1 (0.5 điểm)

Câu 10: (3 điểm)

Vẽ được hình mẫu (1 điểm). Viết được thủ tục (1 điểm)

Dùng câu lệnh đặt màu đỏ cho nét vẽ (0.5 điểm), độ rộng nét vẽ bằng 4 (0.5 điểm)

Ma trận đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 5

Mạch kiến thức, kĩ năng

Số câu và số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng điểm và tỉ kệ %

TN

TH

TN

TH

TN

TH

TN

TH

Tổng

Tỉ lệ

1. Thiết kế bài trình chiếu .

Số câu

02

02

01

05

Số điểm

1,0

1,0

3,0

5,0

50%

2. Thế giới Logo

Số câu

02

02

01

05

Số điểm

1,0

1,0

3,0

5,0

60%

Tổng

Số câu

04

04

01

01

10

Số điểm

2,0

2,0

3,0

3,0

10

100%

Tỉ lệ %

20%

20%

30%

30%

100%

Tỉ lệ theo mức

20%

20%

30%

30%

100%

Đề thi môn Tin học lớp 5 cuối kì 2 Số 2

Câu A.1. Đâu là biểu tượng của phần mềm trình chiếu ?

Đề thi học kì 2 lớp 5 môn Tin học

Câu A.2. Để tạo hiệu ứng cho một đối tượng trong trang trình chiếu, em chọn thẻ nào?

A. Insert

B. Home

C. View

D. Animations

Câu A.3. Rùa sẽ vẽ hình nào dưới đây khi thực hiện các lệnh sau:

CS FD 50 RT 90 FD 100 LT 90 FD 50

Đề thi học kì 2 lớp 5 môn Tin học

Câu A.4. Cặp từ khóa nào sau đây đều có trong mọi thủ tục?

A. To và Edit

B. To và save

C. To và End

D. To và Bye

Câu A.5. Một thủ tục trong Logo bắt đầu và kết thúc bởi:

A. To và Exit

B. To và End

C. To và Edit

D. Edit và End

Câu A.6. Trong Logo để soạn một thủ tục có tên tamgiac, trong ngăn gõ lệnh em gõ lệnh nào?

A. edit tamgiac

B. edit “tamgiac”

C. edit “tamgiac

D. Edit tamgiac”

B. Thực hành: (7đ)

B.1. Soạn bài trình chiếu: (4đ)

B.1.1. Mở phần mềm PowerPoint (0,5đ)

B.1.2. Tạo trang trình chiếu có nội dung và bố cục theo mẫu sau: (2đ)

B.1.3. Tạo hiệu ứng cho văn bản và hình ảnh trong trang trình chiếu (0,5đ)

B.1.4. Lưu bài trình chiếu vào thư mục máy tính (1đ)

Đề thi học kì 2 lớp 5 môn Tin học

B.2. Lập trình Logo (3đ)

B.2.1. Khởi động phần mềm Logo (0,5đ)

B.2.2. Trong Logo viết các câu lệnh để Rùa vẽ hình ngũ giác sau (2đ)

Đề thi học kì 2 lớp 5 môn Tin học

B.2.3. Soạn và thực hiện thủ tục 6NGUGIAC trong Logo để vẽ hình theo mẫu sau: (0,5đ)

Đề thi học kì 2 lớp 5 môn Tin học

Đáp án Đề thi học kì 2 lớp 5 môn Tin học

A. TRẮC NGHIỆM (3 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm

Câu

Câu A.1

Câu A.2

Câu A.3

Câu A.4

Câu A.5

Câu A.6

Đáp án đúng

C

D

D

C

B

C

B. THỰC HÀNH: (7 điểm)

B.1. Soạn bài trình chiếu

B.1.1. Khởi động được phần mềm PowerPoint: (0,5đ)

B.1.2. Chọn bố cục, gõ nội dung, chèn hình ảnh (2đ)

B.1.3 Tạo được hiệu ứng cho văn bản và hình ảnh (0,5đ)

B.1.4. Lưu được bài trình chiếu vào thư mục máy tính (1đ)

B.2. Lập trình Logo

B.2.1. Khởi động được phần mềm Logo (0,5đ)

B.2.2. Soạn và thực hiện được hai thủ tục vẽ hình theo yêu cầu (2đ)

B.2.3. Soạn và thực hiện được thủ tục TRANGTRI vẽ hình theo yêu cầu (0,5đ)

Ma trận đề thi học kì 2 lớp 5 môn Tin học

Mạch kiến thức, kĩ năng

Số câu và số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng điểm và tỉ lệ %

TN

TL/ TH

TN

TL/ TH

TN

TL/ TH

TN

TL/ TH

Tổng

TL

1. Thiết kế bài trình chiếu

Số câu

2

1

1

2

1

7

Số điểm

1

0,5

0,5

3

0,5

5,5

55%

2. Lập trình Logo

Số câu

2

1

1

1

1

6

Số điểm

1

0,5

0.5

2

0,5

4,5

45%

Tổng

Số câu

4

2

2

1

0

2

0

2

13

Số điểm

2.0

1.0

1.0

2.0

3.0

1.0

10

100%

Tỉ lệ %

20%

10%

10%

20%

0%

30%

0%

10%

100%

Tỉ lệ theo mức

30%

30%

30%

10%

Tương quan giữa lí thuyết và thực hành

Số câu

Điểm

Tỉ lệ

Lí thuyết (8')

6

3

30%

Thực hành (27')

7

7

70%

MA TRẬN PHÂN BỐ CÂU HỎI

Chủ đề

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Cộng

1. Thiết kế bài trình chiếu

Số câu

3

1

2

1

7

Câu số

A.1;A.2; B.1.1

A.3

B.1.2; B.1.4

B.1.3;

2. Lập trình Logo

Số câu

3

2

1

6

Câu số

A.5; A.6 B.2.1

A.4; B.2.2

B.2.3

Tổng số câu

6

3

2

2

13

Đề thi môn Tin học lớp 5 cuối kì 2 Số 3

A. PHẦN LÝ THUYẾT

I. TRẮC NGHIỆM: Khoanh tròn vào đáp án đúng nhất (5đ)

Câu 1: (0,5đ) Để xóa màn hình và rùa quay về vị trí xuất phát em dùng lệnh:

a. Bye
c. Clean
b. CS
d. Home

Câu 2: (0,5đ) Để thay đổi kích thước nét vẽ em dùng lệnh:

a. SETPENCOLOR n
c. SETPENSIZE n
b. SETPENSIZE [m n]
d. SETPENCOLOR [m n]

Câu 3: (0,5đ) Một thủ tục trong LOGO gồm mấy phần:

a. 4
c. 2
b. 3
d. 1

Câu 4: (0,5đ) Trong LOGO để viết lên màn hình dòng chữ “Xin chào Việt Nam”, ta dùng câu lệnh:

a. LABEL { Xin chào Việt Nam }
c. PRINT {Xin chào Việt Nam}
b. LABEL [Xin chào Việt Nam]
d. PRINT [Xin chào Việt Nam]

Câu 5: (0,5đ) Để lưu các thủ tục em đã viết trong Logo vào tệp TONGHOP.LGO em gõ lệnh:

a. SAVE [TONGHOP.LGO]
c. TO [TONGHOP.LGO]
b. SAVE “TONGHOP.LGO
d. TO “TONGHOP.LGO

Câu 6: (0,5đ) Khi thực hiện lệnh PD rùa sẽ:

a. Hạ bút
c. Ẩn mình
b. Nhấc bút
d. Hiện hình

Câu 7: (0,5đ) Để vẽ hình lục giác có độ dài cạnh là 100 bước chân của rùa em sử dụng lệnh nào sau đây:

a. REPEAT 4 [FD 100 RT 90]
c. REPEAT 4 [FD 100 RT 60]
b. REPEAT 6 [FD 100 RT 90]
d. REPEAT 6 [FD 100 RT 60]

Câu 8: (0,5đ) Thủ tục dưới đây còn thiếu đoạn lệnh nào để vẽ được hình bên?

TO BAIHOC2

REPEAT 6 [ ..................... FD 100 RT 60]

END

Đề thi học kì 2 lớp 5 môn Tin học

a. REPEAT 6 [FD 10 BK 10 RT 60]
c. REPEAT 8 [FD 10 BK 10 RT 60]
b. REPEAT 6 [FD 10 BK 10 RT 45]
d. REPEAT 8 [FD 10 BK 10 RT 45]

Câu 9: (0,5đ) Thủ tục dưới đây thực hiện công việc gì?

TO BAIHOC1

REPEAT 5 [FD 100 WAIT 60 RT 72] WAIT 60

END

a. Vẽ hình vuông
c. Vẽ hình tam giác
b. Vẽ hình lục giác
d. Vẽ hình ngũ giác

Câu 10: (0,5đ) Để thay đổi màu bút trong LOGO, ta dùng lệnh:

a. SETPENSIZE n
c. SETPENCOLOR n
b. SETPENSIZE [m n]
d. SETPENCOLOR [m n]

PHẦN II. TỰ LUẬN (5đ):

Câu 1: (2đ) Em hãy điền nội dung còn thiếu để hoàn thiện các câu lệnh viết thủ tục vẽ chiếc chong chóng hình dưới đây.

TO CHONGCHONG

SETPEN.................................................................... 5

REPEAT 6 [FD 50 REPEAT ...........[FD 50 RT 90] BK ........... RT..............]

END

Đề thi học kì 2 lớp 5 môn Tin học

Câu 2: (2đ) Em hãy viết thủ tục vẽ hình trang trí như hình mẫu dưới đây

………………………………………………………………………………...........................

………………………………………………………………………………...........................

………………………………………………………………………………...........................

………………………………………………………………………………...........................

Đề thi học kì 2 lớp 5 môn Tin học

Câu 3: (1đ) Em hãy viết thủ tục vẽ hình trang trí như hình mẫu dưới đây

………………………………………………………………………………...........................

………………………………………………………………………………...........................

………………………………………………………………………………...........................

………………………………………………………………………………...........................

Đề thi học kì 2 lớp 5 môn Tin học

Đáp án Đề thi học kì 2 lớp 5 môn Tin học

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm)

- Mỗi câu đúng được 0.5 điểm

Câu số

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Đáp án

b

a

b

c

b

a

d

d

d

c

PHẦN II. TỰ LUẬN (5 điểm)

Câu 1: (2đ) Em hãy điền nội dung còn thiếu để hoàn thiện các câu lệnh viết thủ tục vẽ chiếc chong chóng hình dưới đây.

TO CHONGCHONG

SETPENCOLOR 5

REPEAT 6 [FD 50 REPEAT 4 [FD 50 RT 90] BK 50 RT 60]

END

Đề thi học kì 2 lớp 5 môn Tin học

Câu 2: (2đ) Em hãy viết thủ tục vẽ hình trang trí như hình mẫu dưới đây

EDIT “TRANGTRI1

TO TRANGTRI

REPEAT 8 [REPEAT 6 [FD 100 RT 60] RT 45]

END

Đề thi học kì 2 lớp 5 môn Tin học

Câu 3: (1đ) Em hãy viết thủ tục vẽ hình trang trí như hình mẫu dưới đây

EDIT “TRANGTRI2

TO TRANGTRI2

REPEAT 4 [REPEAT 60 [FD 5 RT 6] RT 90]

END

Đề thi học kì 2 lớp 5 môn Tin học

Đề thi môn Tin học lớp 5 cuối kì 2 Số 4

*Lý thuyết (4 điểm)

Em hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất từ câu 1 đến câu 6, nối nội dung tương ứng ở câu 7 và hoàn thiện câu 8.

Câu 1. Những lệnh nào được sử dụng trong Logo?

A. FD; BK; RT; EU; SC

B. FD; BK; RT; LT; PU

C. WAIT; CS; PD; HT; REPEAT

D. Cả B và C đúng.

Câu 2. Để vẽ một hình lục giác với cạnh dài 100 bước, câu lệnh nào dưới đây là đúng?

A. REPEAT 6 [FD 100 RT 60]

B. REPEAT 3 [FD 100 RT 60]

C. REPEAT 6 [FD 50 RT 60]

D. REPEAT 3 [FD 50 RT 60]

Câu 3. Trong các lệnh sau lệnh nào là tên thủ tục?

A. Tuyết tám cánh

B. Tuyettamcanh.Logo

C. Tuyettamcanh

D. Tuyettamcanh.LGO

Câu 4. Đâu là biểu tượng của phần mềm học nhạc MuseScore?

Đề thi học kì 2 lớp 5 môn Tin học

Câu 5. Đâu là tên tệp trong phần mềm MuseScore?

A. Muavui.doc

B. Muavui.mscz

C. Muavui.log

D. Muavui.pptx

Câu 6. Nút lệnh nào cho phép em nghe một bản nhạc đang mở?

Đề thi học kì 2 lớp 5 môn Tin học

Câu 7. Nối tên tổ hợp phím sử dụng trong phần mềm MuseScore ứng với chức năng của nó.

Tên tổ hợp phím

Chức năng

Insert

Chèn nhiều ô nhịp

Ctrl + Insert

Nối thêm một ô nhịp

Ctrl + B

Chèn một ô nhịp

Alt + Shift + B

Nối thêm nhiều ô nhịp

Câu 8. Điền số vào đúng chỗ chấm (…) để vẽ các hình theo mẫu:

Đề thi học kì 2 lớp 5 môn Tin học

*Thực hành (6 điểm)

Câu 9. Sử dụng phần mềm MS Logo mà em đã học tạo tệp gồm các thủ tục để cùng lúc vẽ được các hình sau:

Đề thi học kì 2 lớp 5 môn Tin học

* Yêu cầu:

- Mỗi hình chọn một màu nét vẽ khác nhau.

- Kích thước bước đi của rùa học sinh tùy chọn.

- Lưu tệp với tên Tenminhtenlop.LGO (VD Tên là Nguyễn Thị Hà lớp 5A sẽ lưu tệp là Ha5A.LGO)

Câu 10. Sử dụng phần mềm MuseScore mà em đã học chép lại bản nhạc sau theo mẫu:

Đề thi học kì 2 lớp 5 môn Tin học

* Yêu cầu:

- Sử dụng phông chữ, cỡ chữ, kiểu chữ, màu chữ sao cho phù hợp.

- Trong thiết lâp trang giấy chọn khoảng cách khuông nhạc là 3,175mm.

Lưu bản nhạc với tên Tenminhtenlop.LGO (VD Tên là Nguyễn Thị Hà lớp 5A sẽ lưu tệp là Ha5A.mscz)

Đáp án Đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 5 

Câu

Đáp án

Bảng điểm

1

D

0.5

2

A

0.5

3

C

0.5

4

D

0.5

5

B

0.5

6

C

0.5

7

Tên tổ hợp phím

Chức năng

Insert

Chèn nhiều ô nhịp

Ctrl + Insert

Nối thêm một ô nhịp

Ctrl + B

Chèn một ô nhịp

Alt + Shift + B

Nối thêm nhiều ô nhịp

0.5

8

Đề thi học kì 2 lớp 5 môn Tin học

0.5

9

- Viết và thực hiện được thủ tục vẽ hình tròn.

- Viết và thực hiện được thủ tục vẽ 6 hình vuông lồng nhau.

- Vẽ được 2 hình với màu vẽ khác nhau.

- Lưu được tệp theo yêu cầu.

1

1

0.5

0.5

10

- Tạo được khuông nhạc và nhập hết được các nốt nhạc.

- Viết hết lời cho bản nhạc.

- Chọn được phông chữ, cỡ chữ, kiểu chữ phù hợp.

- Chọn được khoảng cách khuông nhạc theo yêu cầu.

- Lưu được bản nhạc theo yêu cầu.

1

1

0.25

0.5

0.25

Đề thi môn Tin học lớp 5 cuối kì 2 Số 5

A. LÝ THUYẾT: (7 điểm)

I. TRẮC NGHIỆM: (6 điểm) Em hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng.

Câu 1:(0.5đ). Nút lệnh nào sau đây để chèn video vào trang trình chiếu?

Đề thi học kì 2 môn Tin lớp 5

Câu 2:(0.5đ) Em dùng phím tắt nào để bắt đầu trình chiếu từ trang đầu tiên?

A. F3

B. F4

C. F5

D. F6

Câu 3: (0,5đ) Trong phần mềm Powerpoint để ảnh nằm sau phần văn bản như hình dưới ta thực hiện như thế nào?

Đề thi học kì 2 môn Tin lớp 5

A. Nháy chuột chọn hình ảnh sau đó nháy chuột phải chọn Send Backward

B. Nháy chuột chọn hình ảnh sau đó nháy chuột trái chọn Send To Back

C. Nháy chuột chọn văn bản sau đó nháy chuột phải chọn Send To Back

D. Nháy chuột chọn hình ảnh sau đó nháy chuột phải chọn Send To Back

Câu 4:(0,5đ) Đâu là lệnh dùng để thay đổi nét vẽ trong logo?

A. SETPENCOLOR n

B. Set → PenColor

C. Set → PenSize

D. Set → Label Font

Câu 5: (0,5đ) Một thủ tục trong Logo bắt đầu và kết thúc bởi?

A. To và Exit

B. To và Edit

C. Edit và End

D. To và End

Câu 6:(0.5đ). Lệnh nào sau đây dùng để thay đổi màu vẽ trong Logo?

A. Setpencolor n

B. Setcolor n

C. Pencolor n

D. Setpen n

Câu 7: (0.5đ). Đâu là câu lệnh đúng để tạo thủ tục hinhvuong trong phần mềm Logo trong các lệnh sau?

A. Edit (hinhvuong

B. Edit hinhvuong

C. Edit “hinhvuong

D. Edit [hinhvuong]

Câu 8:(0,5đ) Để thêm ô nhịp trong phần mềm MuseScore em dùng tổ hợp phím nào?

A. Ctrl + B

B. Ctrl + I

C. Ctrl + Insert

D. Ctrl + L

Câu 9: (0.5đ). Để ghi lời cho bản nhạc trong phần mềm MuseScore, em chọn nốt nhạc cần ghi lời sau đó nhấn tổ hợp phím nào?

A. Ctrl + N

B. Shift + N

C. Ctrl + L

D. Shift + L

Câu 10: (0,5đ) Trong phần mềm MuseScore, để chèn nhiều ô nhịp em dùng tổ hợp phím nào?

A. Ctrl + B

B. Ctrl + Insert

C. Ctrl + I

D. Ctrl + L

Câu 11: (0,5đ) Để thủ tục trong Logo không bị mất khi tắt máy tính em dùng lệnh nào ?

A. Save cacthutuc

B. Save cacthutuc.lgo

C. Save “cacthutuc

D. Save “cacthutuc.lgo

Câu 12:(0.5đ). Câu lệnh nào điều khiển chú rùa vẽ hình sau:

Đề thi học kì 2 môn Tin lớp 5

A. Repeat 6 [repeat 4 [fd 50 rt 90] rt 70]

B. Repeat 6 [repeat 4 [fd 50 rt 90] rt 60]

C. Repeat 6 [repeat 4 [fd 50 rt 90] rt 50]

D. Repeat 6 [repeat 4 [fd 50 rt 90] rt 40]

II. TỰ LUẬN (1 điểm)

Em hãy nêu các bước để chèn âm thanh vào trang trình chiếu?

Trả lời

Các bước để chèn âm thanh vào trang trình chiếu:

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

II. THỰC HÀNH: 3 (điểm) (Thời gian: 20 phút)

Sử dụng phần mềm MSW Logo để viết thủ tục vẽ hình theo mẫu sau:

Đề thi học kì 2 môn Tin lớp 5

* Yêu cầu:

- Độ dài mỗi cạnh của hình vuông nhỏ là 20 bước của Rùa

- Độ dài mỗi cạnh của chong chóng là 100 bước của Rùa.

- Sử dụng câu lệnh chọn màu bút là màu đỏ, nét vẽ là nét thứ ba.

Lưu bài làm với tên tệp là: “chongchongvuong.bmp” vào thư mục đã tạo trên máy tính.

Đáp án Đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 5 

A: LÝ THUYẾT. (7đ)

I. Trắc nghiệm (6 điểm): Mỗi đáp án đúng được 0.5đ.

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Đáp án

B

C

D

C

D

A

C

A

C

B

D

B

II: Tự luận. (1 điểm)

Các bước để chèn âm thanh vào trang trình chiếu:

- Nháy chuột vào trang trình chiếu cần chèn âm thanh

- Nháy chọn thẻ Insert

- Nháy chọn Audio

- Nháy chọn Audio from File

Ma trận đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 5

Mạch kiến thức, kĩ năng

Số câu và số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng điểm và tỷ lệ %

TN

TL/ TH

TN

TL/ TH

TN

TL/ TH

TN

TL/ TH

Tổng

TL

1. Thiết kế bài trình chiếu

Số câu

2

1

1

4

Số điểm

1

0,5

1

2,5

25%

2. Thế giới Logo

Số câu

5

1

1

7

Số điểm

2,5

0,5

3

6

60%

3. Em học nhạc

Số câu

3

3

Số điểm

1,5

1,5

15%

Tổng

Số câu

10

0

2

0

0

1

0

1

14

Số điểm

5

-

1

-

-

3

-

1

10

100%

Tỷ lệ %

50%

0%

10%

0%

0%

30%

0%

10%

100%

Tỷ lệ theo mức

50%

10%

30%

10%

Số câu

Điểm

Tỷ lệ

Lí thuyết (20')

13

7.0

70%

Thực hành (20')

1

3.0

30%

Đề thi môn Tin học lớp 5 cuối kì 2 Số 6

Trường Tiểu học Lê Hồng Phong

Họ và tên:..........................................

Lớp: ...............

KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC ...........

MÔN: TIN HỌC - KHỐI 5

THỜI GIAN: 35 phút

Ngày … tháng…. năm ..........

A. TRẮC NGHIỆM (10 phút) (4 điểm): Em hãy khoanh vào chữ cái trước phương án em cho là đúng nhất.

Câu A.1 (0.5đ) (Mức 1): Phím nào sau đây dùng để kết thúc một đoạn văn bản và xuống dòng?

A. Phím Shift. B. Phím Alt.

C. Phím Enter. D. Phím Ctrl.

Câu A.2 (0.5đ) (Mức1) Em hãy quan sát bảng sau, nội dung của bảng sử dụng canh lề gì?

Tên bài thơ

Tác giả

Sáng tác

Ánh Trăng

Nguyễn Duy

1978

Sang Thu

Hữu Thỉnh

1977

A. Canh thẳng lề trái. B. Canh thẳng lề phải.

C. Canh thẳng cả hai lề. D. Canh giữa.

Câu A.3 (0.5đ) (Mức 2) Một bạn học sinh muốn chèn bức ảnh nằm giữa bài thơ giống như hình bên dưới. Tuy nhiên bạn đó chỉ chèn bức ảnh nằm phía trên bài thơ. Phát biểu nào sau đây giải thích đúng về hiện tượng này?

Đầu vườn nghe động cánh ong

Kìa cây vú sữa Bác trồng năm nao!

Cành cây lá nắng xôn xao

Chim reo như đón Bác vào đâu đây.

A. Không thể chèn ảnh vào giữa nội dung bài thơ.

B. Không có lệnh để thực hiện chèn hình ảnh nằm giữa bài thơ.

C. Đặt con trỏ vào giữa nội dung bài thơ và thực hiện chèn.

D. Đặt con trỏ phía trên nội dung bài thơ và thực hiện chèn.

Câu A.4 (0.5đ) (Mức 2): Biết rằng trong Logo, lệnh repeat 6 [fd 50 rt 60]

điều khiển chú rùa vẽ hình lục giác đều với độ dài cạnh là 50 bước. Phát biểu nào dưới đây giải thích đúng về câu lệnh lặp sau: repeat 10 [repeat 6 [fd 50 rt 60] fd 10]

A) Vẽ 10 hình lục giác đều cạnh dài 50 bước ở vị trí bất kì

B) Vẽ 10 hình lục giác đều cạnh dài 50 bước và chồng lên nhau

C) Vẽ 10 hình lục giác đều cạnh dài 50 bước ở vị trí ngẫu nhiên

D) Vẽ 10 hình lục giác đều cạnh dài 50 bước, các hình thẳng cột và cách nhau 10 bước

Câu A.5 (0.5đ) (Mức1) Những phát biểu nào say đâu đúng?

Trong Logo,

A) các lệnh của một thủ tục có tên là lucgiac đặt giữa hai dòng lệnh to lucgiac và end

B) để thực hiện một thủ tục lucgiac ta gõ lệnh lucgiac trong ngăn lệnh và nhấn Enter

C) để lưu thủ tục lucgiac vào bộ nhớ, trong ngăn lệnh ta gõ lệnh edit “lucgiac

D) để lưu các thủ tục vào tệp baihoc.lgo, trong ngăn lệnh ta gõ lệnh save “baihoc.lgo

Câu A.6 (0.5đ) (Mức 2 Em hãy chọn đáp án thích hợp để hoàn thành thủ tục vẽ “Hình tam giác” sau đây:

………….. tamgiac

Repeat 3 [fd 100 ………….. 120]

…………..

A. To, rt, fd.

B. To, rt, end.

C. To, end, fd.

D. To, fd, end.

Câu A.7 (0.5đ) (Mức 1) Ý nghĩa câu lệnh HT LT 90 LABEL [Chao buoi sang] là gì?

A. Rùa hiện mình, quay phải 90 độ thực hiện viết chữ ra màn hình.

B. Rùa ẩn mình, quay phải 90 độ thực hiện viết chữ ra màn hình.

C. Rùa ẩn mình, quay trái 90 độ thực hiện viết chữ ra màn hình.

D. Rùa hiện mình, quay trái 90 độ thực hiện viết chữ ra màn hình.

Câu A.8 (0.5đ) (Mức2) Bạn Phong dùng hai câu lệnh Print [Xin chao] và câu lệnh Show [Xin chao] để đưa dòng chữ ra màn hình, nhưng không được. Câu nào dưới đây giải thích đúng?

A. Lệnh Print và lệnh Show chỉ sử dụng để thay đổi nét bút.

B. Lệnh Print và lệnh Show chỉ sử dụng để vẽ hình.

C. Lệnh Print và lệnh Show chỉ sử dụng để đổi màu.

D. Lệnh Print và lệnh Show chỉ sử dụng để thực hiện các phép toán.

B. TỰ LUẬN (25 phút) (6đ)

Câu B.1 (3đ) (Mức 3) Hãy viết các lệnh, sử dụng câu lệnh lặp lồng nhau để vẽ hình sau đây mỗi tam giác đều có độ dài cạnh bằng 50 bước?

Đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 5

…………………………………………………………………………………………

Câu B.2 (3đ) (Mức 4) Em hãy viết thủ tục Đa giác năm cạnh với chiều dài mỗi cạnh là 100 bước.

Đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 5

Ma trận đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 5

Mạch kiến thức, kĩ năng

Số câu và số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng điểm và tỷ lệ %

TN

TL/ TH

TN

TL/ TH

TN

TL/ TH

TN

TL/ TH

Tổng

1. Kĩ năng gõ văn bản bằng phương pháp 10 ngón

Số câu

1

1

Số điểm

0.5

0.5

2. Soạn thảo văn bản: Tạo bảng, chỉnh sửa cấu trúc và căn lề trong bảng

Số câu

1

1

Số điểm

0.5

0.5

3. Soạn thảo văn bản: Chèn hình ảnh vào văn bản

Số câu

1

1

Số điểm

0.5

0.5

4. Lập trình Logo: Vẽ hình bằng vòng lặp lồng nhau

Số câu

1

1

2

Số điểm

0.5

3.0

3.5

5. Lập trình Logo: Thực hiện các thủ tục

Số câu

1

1

1

3

Số điểm

0.5

0.5

3.0

4.0

6. Lập trình Logo: Tạo các hình mẫu trang trí, viết chữ và làm tính

Số câu

1

1

2

Số điểm

0.5

0.5

1.0

Tổng

Số câu

4

0

4

0

0

1

0

1

10

Số điểm

2.0

-

2.0

-

-

3.0

-

3.0

10

Tỷ lệ %

20%

0%

20%

0%

0%

30%

0%

30%

100%

Tỷ lệ theo mức

20%

20%

30%

30%

Số câu

Điểm

Tỷ lệ

Lí thuyết (10')

8

4

40%

Thực hành (25')

2

6

60%

>> Đề cương ôn tập học kì 2 môn Tin học lớp 5

Đề thi môn Tin học lớp 5 cuối kì 2 Số 7

I. Phần lý thuyết (4 điểm)

Em hãy khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất:

Câu 1. Đâu là câu lệnh đúng để tạo thủ tục hinhtron trong phần mềm Logo trong các lệnh sau?

A. Edit “hinhtron”

B. Edit hinhtron

C. Edit “hinhtron

D. Edit [hinhtron]

Câu 2. Em hãy quan sát bảng sau, nội dung của bảng sử dụng căn lề gì?

Tên bài hátNhạcLời thơ
Cho conPhạm Trọng CầuTuấn Dũng
Đi họcBùi Đình ThảoMinh Chính

A. Căn thẳng lề trái.

B. Căn thẳng lề phải.

C. Căn thẳng cả hai lề.

D. Căn giữa.

Câu 3. Trong Logo, để đưa được dòng chữ sau lên màn hình, em sử dụng câu lệnh nào dưới đây?

Đề thi Tin học 5 có đáp án

A. RT 90 LABEL [The gioi Logo]

B. LT 90 LABEL [The gioi Logo]

C. RT 45 LABEL [The gioi Logo]

D. LT 45 LABEL [The gioi Logo]

Câu 4. Em hãy chọn đáp án thích hợp để hoàn thành thủ tục vẽ “Hình ngũ giác” sau đây:

………….. ngugiac

Repeat 5 [fd 100 ………….. 72]

…………..

A. To, rt, fd.

B. To, rt, end.

C. To, end, fd.

D. To, fd, end.

Câu 5. Lệnh nào sau đây dùng để thay đổi kích thước nét vẽ trong LOGO?

A. Setpensize n

B. Setcolor n

C. Pencolor n

D. Setpen n

Câu 6. Lệnh sau đây cho kết quả là hình gì : Repeat 5 [Fd 200 Rt 144]

A. Ngôi sao

B. Hình tròn

C. Dấu cộng

D. Lá cờ

Câu 7. Trong phần mềm Word, để tạo bảng mới (Table) em thực hiện thao tác sau:

A. Nháy chuột vào Menu Insert \Table\ Insert Table

B. Nháy chuột vào Menu Table\ Insert \ Table

C. Nháy chuột vào Menu Table\ Insert\ Row

D. Nháy chuột vào Menu Table\ Delete\ Row

Câu 8. Câu lệnh CS Repeat 4 (FD. 100RT, 90) có bao nhiêu lỗi sai?

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

II. Phần thực hành (6 điểm)

Câu 1. Hãy soạn thảo và trình bày theo mẫu sau:

- Yêu cầu:

+ Phông chữ: Times New Roman

+ Cỡ chữ 14.

Đề thi Tin học 5 có đáp án

Câu 2. Sử dụng các lệnh đã học trong phần mềm Logo để tạo hình sau.

Đề thi Tin học 5 có đáp án

Đáp án:

I. Phần lý thuyết (4 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm

Câu12345678
Đáp ánCCCCAAAD

II. Phần thực hành (6 điểm)

Câu 1.

1. Chèn được bảng được 0.5 đ

2. Căn lề đúng được 0.5 đ

3. Chọn đúng font chữ được 0.5 đ, cỡ chữ được 0.5 đ

4. Chèn được tranh được 0.5 đ

5. Không sai lỗi chính tả được 0.5 đ

Câu 2.

1. Vẽ được 1 hình bát giác được 1.5 đ

2. Vẽ 5 hình bát giác được 3 đ

Đề thi học kì 2 lớp 5 Môn khác

Đánh giá bài viết
786 258.042
15 Bình luận
Sắp xếp theo
 • Huỳnh Phương Thùy
  Huỳnh Phương Thùy

  :)))))))) đề trường tui nó ..........:)))))))))))))))))

  Thích Phản hồi 30/04/22
  • ngọc phan
   ngọc phan

   ai cho tui biết đề thực hành vs

   Thích Phản hồi 02/05/22
   • loc nguyen
    loc nguyen

    gg chx học hết sao lm :(

    :((((()()()()()()()()()((((((((((((((((((((((((((((

    Thích Phản hồi 03/05/22
    • Khánh Vy
     Khánh Vy

     sai câu 2 ngừi ta hỏi kích thước hình vẽ chứ có hỏi là đổi màu bút đâu


     Thích Phản hồi 09/05/22
     • Nguyễn Quang
      Nguyễn Quang

      ???????????????????????

      Thích Phản hồi 10/08/21
      • Nguyễn Quang
       Nguyễn Quang

       ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

       Thích Phản hồi 10/08/21
       • gia khanh vu
        gia khanh vu

        ...

        Thích Phản hồi 15/04/23
        • Khánh Tân Nghiêm
         Khánh Tân Nghiêm

         Chê nhaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa


         Thích Phản hồi 21:16 27/04
         • Khánh Tân Nghiêm
          Khánh Tân Nghiêm

          Chê nhiều lunnnnn


          Thích Phản hồi 21:16 27/04
          • Zero to Hero
           Zero to Hero

           +_+

           Thích Phản hồi 22:56 07/05

           Đề thi học kì 2 lớp 5 môn Tin học

           Xem thêm