Bộ đề thi học kì 2 lớp 5 môn Tin học năm học 2018 - 2019

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Bộ đề thi học 2 môn Tin học lớp 5
KIỂM TRA ĐỊNH CUỐI NĂM HỌC
Môn: Tin học 5 Đề 1
Năm học: 2018 -2019
Điểm
Trắc nghiệm:
Thực hành:
Tổng:
Nhận xét chữ của giáo viên chấm thi
A. Trắc nghiệm (4 điểm)
Em hãy khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất.
Câu 1. Nút lệnh nào sau đây để chèn video vào trang trình chiếu? (0,5 điểm)
A. B. C. D.
Câu 2. Trong Logo, lệnh dùng để thay đổi nét vẽ: (0,5 điểm)
A. SETPENCOLOR n B. Set PenColor
C. Set PenSize D. Cả ý A C
Câu 3. Trong Logo, cách đ thay đổi u vẽ: (0,5 điểm)
A. Set PenColor B. SETPENSIZE [n m]
C. SETPENCOLOR n D. Cả ý A C
Câu 4. Trong phần mềm MuseScore, làm cách nào để nghe bản nhạc đang được
mở? (0,5 điểm)
A. Nhấn vào biểu tượng Play B. Nhấn phím Enter
C. Nhấn phím cách D. Cả ý A C
Câu 5. Để thêm ô nhịp trong phần mềm MuseScore em ng tổ hợp phím? (0,5
điểm)
A. Ctrl + B B. Ctrl + I C. Ctrl + Insert D. Ctrl + L
Câu 6. Trong phần mềm MuseScore, đ chèn nhiều ô nhịp em dùng tổ hợp phím:
(0,5 điểm)
A. Ctrl + B B. Ctrl + Insert C. Ctrl + I D. Ctrl + L
Câu 7. Trong phần mềm trình chiếu, để định dạng thông số chung cho các trang
trình chiếu, em chọn lệnh nào sau đây? (0,5 điểm)
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
A. Insert Picture B. Insert Header and Footer
C. View Slide Master D. View Slide Sorter
Câu 8. Trong Logo, tìm thủ tục đúng trong các thủ tục dưới đây? (0,5 điểm)
A.
to vehinh
FD 100
RT 90
bye
B.
to vehinh
FD 100
RT 90
end
C.
D.
vehinh
FD 100
RT 90
end
B. Thực hành (6 điểm)
Câu 1. Mở phần mềm Logo thực hiện các yêu cầu sau: (3 điểm)
- Viết thủ tục đường tròn
- Sử dụng thủ tục đường tròn em xây dựng thủ tục bông
hoa n hình n, với màu vẽ màu đỏ, nét vẽ [6 6], được
kết hợp bởi 10 đường tròn.
- Lưu các thủ tục với tên: TÊN EM_TÊN LỚP.doc
Câu 2. Mở phần mềm Powerpoint, soạn bài thuyết trình với yêu cầu: (3 điểm)
Yêu cầu: - Em hãy chọn màu nền cho các trang trình chiếu.
- Phông chữ tất cả trang Arial.
- Tựa đề cỡ chữ 40, nội dung cỡ chữ là 32.
- Tạo hiệu ng cho các trang trình chiếu sau cho p hợp.
- Căn lề, trình bày văn bản, chèn hình như mẫu.
- Lưu văn bản với tên: TÊN EM_TÊN LỚP.doc
Trang 1 Trang 2
------------ Hết -----------
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
HƯỚNG DẪN CHẤM
KIỂM TRA ĐỊNH CUỐI NĂM HỌC
Môn: Tin học 5 Đề 1
Năm học: 2018 -2019
A. Trắc nghiệm (4 điểm)
Câu 1: đáp án B (0,5 điểm)
Câu 2: đáp án C (0,5 điểm)
Câu 3: đáp án D (0,5 điểm)
Câu 4: đáp án D (0,5 điểm)
Câu 5: đáp án A (0,5 điểm)
Câu 6: đáp án B (0,5 điểm)
Câu 7: đáp án C (0,5 điểm)
Câu 8: đáp án B (0,5 điểm)
B. Thực hành ( 6 điểm)
Câu 1: (3 điểm)
- Viết đúng thủ tục đường tròn: 1,5 điểm
- Viết đúng thủ tục bông hoa: 1,5 điểm
- Không thay đổi màu nét vẽ: - 0,5 điểm
Câu 2. (3 điểm)
- Đúng hết tất cả các yêu cầu: 3 điểm
- Không chọn màu nền cho các trang trình chiếu: - 0,5 điểm
- Chọn phông chữ, cỡ chữ không đúng yêu cầu: -0,5 điểm
- Không tạo hiệu ứng: -0,5 điểm
- Các lỗi khác hai lỗi: -0,5 điểm
* Tùy vào mức độ đạt được của học sinh giáo viên cho điểm.

Bộ đề thi học kì 2 lớp 5 môn Tin học

Bộ đề thi học kì 2 lớp 5 môn Tin học năm học 2018 - 2019 bao gồm đáp án và bảng ma trận đề thi nhằm đánh giá chất lượng học tập của các em học sinh lớp 5, giúp các em luyện tập và nâng cao kiến thức. Đồng thời giúp các thầy cô ra đề thi học kì 2 chuẩn các mức độ cho các em học sinh. Sau đây mời các em cùng tham khảo.

Đề thi môn Tin học lớp 5 học kỳ 2 theo thông tư 22 bao gồm 4 đề thi. Mỗi đề thi có đáp án chi tiết cho các em tham khảo, nắm được cấu trúc đề thi, chuẩn bị cho bài thi cuối học kì 2 đạt kết quả cao.

Đề thi học kì 2 lớp 5 năm 2018 - 2019

Ngoài ra các em học sinh hoặc quý phụ huynh còn có thể tham khảo thêm đề thi học kì 2 lớp 5 các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh theo chuẩn thông tư 22 của bộ Giáo Dục và các dạng bài ôn tập môn Tiếng Việt 5, và môn Toán 5. Những đề thi này được VnDoc.com sưu tầm và chọn lọc từ các trường tiểu học trên cả nước nhằm mang lại cho học sinh lớp 5 những đề ôn thi học kì 2 chất lượng nhất. Mời các em cùng quý phụ huynh tải miễn phí đề thi về và ôn luyện.

Đánh giá bài viết
158 24.548
Sắp xếp theo
    Đề thi học kì 2 lớp 5 Xem thêm