Đề thi tiếng Anh lớp 5 học kỳ 2 trường Tiểu học Minh Hà năm 2019 - 2020

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập Miễn phí
Trang chủ: https://vn doc .c om/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
Đ THI HC KÌ 2 LP 5 MÔN TING ANH
M 2019 - 2020 CÓ ĐÁP ÁN
PART I: LISTENING
Question 1: Listen and circle a,b or c. (1pt)
Question 2: Listen and tick. (1 pt) ( )
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập Miễn phí
Trang chủ: https://vn doc .c om/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 02 4 224 2 618 8
Question 3: Listen and write one word in each box (1pt)
PART II: READING
Question 4: Read and match(1pt)
Example:
Question 5: Read and circle a, b, or c. (1pt)
0. What’s the matter with you?
0. I have a headache
2. Why would you like to be a
pilot?
b. Ok, I will.
1. You should take a rest
a. I think he’s hard- working
c. Because I’d like to fly a plane.
4. What do you think of An
Tiem?
d. I’d like a banana, please.
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập Miễn phí
Trang chủ: https://vn doc .c om/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 02 4 224 2 618 8
Example:
0. What’s Mai hobby?
reading b. skating c. cooking
1. What kind of stories does Mai like reading?
a. folk tales b. fairy tales c. adventures
2. What does she think of folk tales?
a. long and interesting b. short and interesting c. short and scaring
3. What does she think of the crow?
a. clever b.greedy c. stupid
Question 6: Read and complete( 1pt)
A: What would you like to be in the future?
B: I’d like to be a (0) nurse.
Surf the internet write glasses
a

Mời quý thầy cô, các bậc phụ huynh tham gia nhóm Facebook: Tài liệu tiếng Anh THCS - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh THCS và nhóm: Tài liệu ôn tập lớp 6 để tham khảo chi tiết các tài liệu học tập lớp 6 các môn năm 2020 - 2021.

Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 5 học kì 2 có đáp án

Đề thi học kì 2 tiếng Anh lớp 5 trường TH Minh Hà có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề thi tiếng Anh lớp 5 học kì 2 năm 2019 - 2020 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề thi Anh văn lớp 5 học kỳ 2 có đáp án tổng hợp nhiều dạng bài tập tiếng Anh lớp 5 chương trình mới khác nhau giúp các em ôn tập những kỹ năng làm bài thi hiệu quả.

Download đề thi và đáp án tại: Đề thi học kì 2 tiếng Anh lớp 5 trường TH Minh Hà. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 5 cả năm khác như: Giải bài tập Tiếng Anh lớp 5 trọn bộ, Đề thi học kì 1 lớp 5, Đề thi học kì 2 lớp 5, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 5 online, ....được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
2 528
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm