Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5: Tuần 27 - Đề 1

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5: Tuần 27 - Đề 1 bao gồm hệ thống kiến thức các dạng Toán tuần 27 lớp 5 có đầy đủ lời giải cho các em học sinh tham khảo, ôn tập các dạng cách giải các dạng toán về chuyển động đều. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5 Tuần 27

Bài 1:

Một người đi xe máy từ nhà lên huyện với vận tốc 24 km/giờ trong thời gian 45 phút. Sau đó quay về nhà với vận tốc 30 km/giờ. Tính thời gian người đó đi từ huyện về nhà.

Bài 2:

Hai ô tô cùng xuất phát từ A để đi đến B. Xe thứ nhất đi với vận tốc 45 km/giờ, xe thứ hai đi với vận tốc bằng 4/5 vận tốc của xe thứ nhất. Tính thời gian mỗi xe đi từ A đến B, biết độ dài quãng đường AB là 108km.

Bài 3:

Quãng đường Hà Nội – Quảng Ninh dài 180km. Một ô tô từ Hà Nội đi Quảng Ninh với vận tốc 50 km/giờ, một ô tô khác từ Quảng Ninh đi Hà Nội với vận tốc 40 km/giờ. Nếu xuất phát cùng một lúc thì sau mấy giờ hai ô tô đó gặp nhau?

Bài 4:

Lúc 6 giờ một xe khách khởi hành từ A để đi đến B với vận tốc 60 km/giờ, 6 giờ 48 phút một xe khách khác khởi hành từ B đi về A với vận tốc 55 km/giờ. Hái xe gặp nhau lúc 8 giờ. Tính độ dài quãng đường AB.

Đáp án Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5 Tuần 27

Bài 1:

HD:

45 phút = 0,75 giờ

Quãng đường từ nhà lên huyện là:

24 x 0,75 = 18 (km)

Thời gian đi từ huyện về nhà là:

18 : 30 = 0,6 (giờ)

6 giờ = 36 phút.

Bài 2:

HD: Thời gian xe thứ nhất đi từ A đến B là:

108 : 45 = 2,4 (giờ)

2,4 giờ = 2 giờ 24 phút

Vận tốc của xe thứ hai là:

45 x \frac{4}{5}= 36 (km/giờ)

Thời gian xe thứ hai đi từ A đến B là:

108 : 36 = 3 (giờ)

Cách khác: Có thể tính thời gian đi của xe thứ hai bằng cách dựa vào mối quan hệ giữa vận tốc và thời gian của hai chuyển động trên cùng một quãng đường. Biết tỉ số giữa vận tốc xe thứ hai và xe thứ nhất là 4/5, ta tìm đươc tỉ số giữa thời gian đi của xe thứ hai và xe thứ nhất là 5/4.

Vậy thời gian xe thứ hai đi là:

2,4 x = 3 (giờ).

Bài 3:

HD: Kể từ khi xuất phát, thời gian đi để hai ô tô gặp nhau là :

180 : (50 + 40) = 2 (giờ)

Bài 4:

HD :

48 phút = 0,8 giờ

Quãng đường xe thứ nhất đi trong 48 phút là:

60 x 0,8 = 48 (km)

Thời gian từ lúc xe thứ hai bắt đầú xuất phát đến lúc hai xe gặp nhau là :

8 giờ – 6 giờ 48 phút =1 giờ 12 phút

1 giờ 12 phút = 1,2 giờ

Quãng đường hai xe đi được kể từ lúc xe thứ hai bắt đầu xuất phát là :

1,2 x (60 + 55) = 138 (km)

Độ dài quãng đường AB là:

138 + 48 = 186 (km).

Đánh giá bài viết
21 20.256
Sắp xếp theo

    Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5

    Xem thêm