Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5: Tuần 4 - Đề 2

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5: Tuần 4 - Đề 2 bao gồm hệ thống kiến thức các dạng Toán tuần 4 lớp 5 có đầy đủ lời giải cho các em học sinh tham khảo, ôn tập các dạng cách giải các dạng Toán liên quan đến tỉ lệ. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Đề bài kiểm tra cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 4: Giải Toán liên quan đến tỉ lệ

Bài 1:

Tìm hai số, biết rằng hai số đó có tổng là 72 và 2/3 số thứ nhất bằng 2/5 số thứ hai.

Bài 2:

Hiệu của hai phân số \frac{2001}{2002}. Phân số thứ nhất gấp 3 lần phân số thứ hai. Tìm hai phân số đó.

Bài 3:

Một hình chữ nhật có chu vi 140cm. Tính diện tích hình chữ nhật, biết rằng nếu kéo dài chiều rộng thêm 1/3 chiều rộng và giữ nguyên chiều dài thì hình chữ nhật thành hình vuông.

Bài 4:

Hiện nay tuổi em bằng 2/3 tuổi anh. Tính tuổi anh và tuổi em hiện nay, biết rằng tổng số tuổi của anh và em trước đây 5 năm bằng 3/7 tổng số tuổi của anh và em sau 5 năm.

Đáp án Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 4

Bài 1:

HD: 2/3 số thứ nhất = 2/5 số thứ hai.

Suy ra: Số thứ nhất = 3/5 số thứ hai (vì \frac{2}{3}:\frac{2}{5}=\frac{3}{5})

Ta có sơ đồ:

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5

Số thứ nhất là:

72 : (3 + 5) x 3 = 27

Số thứ hai là:

72 – 27 = 45

Hoặc có thể giải cách khác:

Vì 2/3 số thứ nhất = 2/5 số thứ hai, ta có sơ đồ:

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5

Số thứ nhất là:

72 : (3 + 5) x 3 = 27

Số thứ hai là:

72 – 27 = 45

Bài 2:

HD: Ta có sơ đồ:

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5

Bài 3:

– Kéo dài chiều rộng thêm 1/3 chiều rộng ta được hình vuông có cạnh bằng 4/3 chiều rộng, mà cạnh hình vuông cũng bằng chiều dài hình chữ nhật. Vậy chiểu dài hình chữ nhật bằng 4/3 chiều rộng.

Nửa chu vi hình chữ nhật là:

140 : 2 = 70 (cm).

Ta có sơ đồ:

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5

Chiều dài hình chữ nhật là:

70 : (4 + 3) x 4 = 40 (cm)

Chiều rộng hình chữ nhật là:

70 – 40 = 30 (cm)

Diện tích hình chữ nhật là:

40 x 30 = 1200 (cm2)

Bài 4:

HD: Tổng số tuổi của hai anh em hiện nay là A thì tổng số tuổi của hai anh em trước đây 5 năm là: A – 5 x 2 = A-10.

Tổng số tuổi của hai anh em sau đây 5 năm là: A + 5 x 2 = A+10.

Như vậy tổng số tuổi của hai anh em sau đây 5 năm nhiều hơn tổng số tuổi của hai anh em trước đây 5 năm là 20 tuổi (vì 10 + 10 = 20). Ta có sơ đồ (1):

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5

Tổng số tuổi của hai anh em trước đây 5 năm là:

20 : (7 – 3) x 3 = 15 (tuổi)

Tổng số tuổi của hai anh em hiện nay là:

15+ 10 = 25 (tuổi).

Ta có sơ đồ (2):

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5

Tuổi em hiện nay là:

25 : (3 + 2) x 2 = 10 (tuổi)

Tuổi anh hiện nay là:

25-10 = 15 (tuổi)

Ngoài ra, các em học sinh lớp 5 còn có thể tham khảo đề thi học kì 1 hay đề thi học kì 2 lớp 5 mà VnDoc.com đã sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Toán lớp 5 hơn mà không cần sách giải.

Đánh giá bài viết
43 20.804
Sắp xếp theo
    Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 Xem thêm