Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4: Tuần 31 - Đề 2

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4: Tuần 31 - Đề 2 bao gồm hệ thống kiến thức các dạng Toán tuần 31 lớp 4 có đầy đủ lời giải cho các em học sinh tham khảo, củng cố, rèn luyện kỹ năng giải Toán chuẩn bị cho các bài kiểm tra trong năm học. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết Bài tập cuối tuần Toán lớp 4.

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 31

Phần I. Trắc nghiệm

Câu 1. Chọn câu trả lời đúng

a) Số lớn nhất có 4 chữ số khác nhau mà hàng nghìn bằng 5 là:

A. 9876

B. 9999

C. 5987

D. 5678

b) Số bé nhất có 6 chữ số trong đó chữ số hàng trăm bằng 4 là:

A. 102435

B. 100400

C. 100423

D. 102456

Câu 2. Đúng ghi Đ, sai ghi S

a) Số 37a8b chia hết cho cả 2 ; 5 và 9 khi b = 0 ; a = 5 …

b) Số lớn nhất có 6 chữ số chia hết cho 5 và 9 là : 999990 …

c) Số nhỏ nhất có 6 chữ số chia hết cho cả 2; 3 và 5 là 102000 …

d) Số lớn nhất có 6 chữ số chia cho 2 và 5 đều dư 1 và chia hết cho 9 là 999981 …

Câu 3. Đánh dấu X vào ô thích hợp

Câu

Đúng

Sai

a) Hiệu của số tròn trăm lớn nhất có 5 chữ số và số nhỏ nhất có 4 chữ số khác nhau là 98877

   

b) Tổng của số nhỏ nhất có 4 chữ số và số lớn nhất có ba chữ số khác nhau là 1146

   

c) Tích của số lể nhỏ nhất có 5 chữ số với số chẵn lớn nhất có 1 chữ số là 80008

   

d) Số nhỏ nhất có 5 chữ số chia hết cho 2, 3 và 5 là 12000

   

Câu 4. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

a) Dãy số: 17; 20; 23; 26; 29; 32 ; …

Ba số hạng tiếp theo của dãy đó là:

A. 35; 38; 41

B. 33; 34; 35

C. 35; 40; 45

D. 34; 37; 40

b) Cho dãy số: 3 ; 8 ; 15 ; 24 ; 35 ; …

Ba số hạng tiếp theo của dãy đó là:

A. 49; 64; 81

B. 48; 63; 80

C. 50; 65; 82

D. 47; 62; 79

Phần II. Trình bày chi tiết các bài toán

Câu 1. Tìm số lẻ lớn nhất có bốn chữ số mà tổng bốn chữ số bằng 11 và số đó khi chia cho 5 dư 4.

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

Câu 2. Hoa thực hiện: 11 x 12 x 14 x 18 x 20 x 25 được kết quả đúng.

Ai ngờ hôm sau khi bơm mực, do sơ ý Hoa đã làm giọt mực rơi đúng vào một chữ số của kết quả nên không nhìn rõ chữ số đó mà chỉ còn thấy 166*2000. Bạn có thể giúp Hoa tìm ra chữ số đó được không?

Bài giải

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

Câu 3. Cho dãy số: 2 ; 5; 10; 17; 26 ; …..

Xác định quy luật rồi điền 3 số hạng tiếp theo vào dãy.

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

Đáp án kiểm tra cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 31

Phần I

Câu 1.

a) C

b) B

Câu 2.

a) S

b) Đ

c) S

d) Đ

Câu 3.

Câu

Đúng

Sai

a)

X

 

b)

 

X

c)

X

 

d)

 

X

Câu 4.

a) A

b) B

Phần II

Câu 1. Gọi số cần tìm là abcd (a > 0 ; a ; b ; c ; d < 10)

Vì abcd là số lẻ nên d là chữ số lẻ

abcd chia cho 5 dư 4 nên d = 9

Tổng ba chữ số còn lại là :

11 – 9 = 2

Vì abcd là số lớn nhất nên a lớn nhất có thể

Vậy a = 2 . Hai chữ số còn lại là 0

abcd là 2009

Đáp số: 2009

Câu 2. Trong tích trên có một thừa số chia hết cho 9 đó là 18 nên tích chia hết cho 9 hay 166*2000 chia hết cho 9.

166*2000 có tổng các chữ số là:

1 + 6 + 6 + * + 2 + 0 + 0 + 0 = 15 + *

Tổng trên chia hết cho 9 nên * = 3

Đáp số: * = 3

Câu 3.

1 x 1 + 1 = 2

2 x 2 + 1 = 5

3 x 3 + 1 = 10

4 x 4 + 1 = 17

5 x 5 + 1 = 26

…………….

Quy luật: Mỗi số hạng của dãy bằng số chỉ vị trí nhân với chính nó rồi cộng thêm 1. Ba số hạng tiếp theo của dãy là:

6 x 6 + 1 = 37

7 x 7 + 1 = 50

8 x 8 + 1 = 65

Ta có dãy: 2 ; 5 ; 10 ; 17 ; 26 ; 37; 50 ; 65 ; …

Ngoài ra các bạn có thể theo dõi chi tiết các dạng bài tập Toán lớp 4 Vở bài tập Toán lớp 4 chuẩn bị cho bài thi cuối học kì 2 đạt kết quả cao. Mời các em cùng các thầy cô tham khảo, cập nhật đề thi, bài tập mới nhất trên VnDoc.com.

Giải Toán lớp 4 tuần 32

Đề thi học kì 2 lớp 4 Tải nhiều

Đánh giá bài viết
21 15.158
Sắp xếp theo

Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4

Xem thêm