Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4: Tuần 25 - Đề 2

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4: Tuần 25 - Đề 2 bao gồm hệ thống kiến thức các dạng Toán tuần 25 lớp 4 có đầy đủ lời giải cho các em học sinh tham khảo, củng cố, rèn luyện kỹ năng giải Toán phân số chuẩn bị cho các bài kiểm tra trong năm học. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Đề bài kiểm tra cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 25 - Đề 2

Phần I. Trắc nghiệm

Câu 1. Chọn câu trả lời đúng

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4

Câu 2. Đúng ghi Đ, sai ghi S

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4

Câu 3. Tìm câu trả lời sai

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4

Câu 4. Đánh dấu x vào ô thích hợp

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4

Phần II. Trình bày chi tiết các bài toán

Câu 1. Tìm số tự nhiên a và b với 0 < a < b < 10 và:

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4

Câu 2. Một cửa hàng lương thực buổi sáng bán được 3/5 tổng số gạo, buổi chiều bán được 2/7 tổng số gạo. Tính ra buổi sáng cửa hàng bán hơn buổi chiều là 77kg gạo. Hỏi cửa hàng đó có bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

Bài giải

Câu 3. Tính nhanh

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4

Đáp án kiểm tra cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 25

Phần I

Câu 1. B

Câu 2.

a) Đ

b) S

c) Đ

d) S

Câu 3. C

Câu 4.

Câu

Đúng

Sai

a)

X

b)

X

c)

X

d)

X

Phần II

Câu 1.

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4

Câu 2.

Phân số ứng với 77 kg gạo là:

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4

Đáp số: 245 kg gạo

Câu 3.

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4

Đánh giá bài viết
45 14.987
Sắp xếp theo
    Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 Xem thêm