Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 4 Tuần 25

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 4 môn Tiếng Anh tuần 25

Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 4 - Tuần 25 bao gồm các bài tập tiếng Anh khác nhau có đáp án đi kèm, giúp các em học sinh hệ thống lại các kiến thức được học trong Bài 15: When's Children's Day? và phần Review 3 trong chương trình tiếng Anh lớp 4 thí điểm. Sau đây mời các thầy cô giáo và các bậc phụ huynh tham khảo hướng dẫn các em làm bài.

Lưu ý: Bạn đọc kéo xuống cuối trang nhấp chọn Tải về để download tài liệu.

1. Match and write. Then read the words aloud.

Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 4 - Tuần 25

2. Read and match.

Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 4 - Tuần 25

3. Read and match.

Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 4 - Tuần 25

4. Write about the favourite festival.

My favourite festival is……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...............

5. Circle the incorrect words. Then write the sentences correctly.

Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 4 - Tuần 25

ĐÁP ÁN BÀI TẬP CUỐI TUẦN MÔN TIẾNG ANH LỚP 4

1. Match and write. Then read the words aloud.

1. Clothes

2. Flowers

3. Clock

4. Classroom

5. Floor

6. Clean

2. Read and match.

1. E; 2. d; 3. a; 4. c; 5. b;

3. Read and match.

1. f; 2. e; 3. a; 4. b; 5. c; 6. d;

4. Write about the favourite festival.

Các em học sinh tự viết về ngày lễ yêu thích của mình. Bài viết dưới đây mang tính chất tham khảo. Không COPY toàn bộ.

My favourite festival is Tet holiday. It happens at the first day of the first month in Lunar calendar. Before Tet, I help my parents with some housework. I clean our house, then decorate it with many flowers. I also help my mom prepare meals. During Tet, my family go and visit our grandparent, my uncles, my aunts, and my cousins. I receive a lot of lucky money. I give all of it to my mom. During Tet holiday, I also can eat many kind of candies, sweets and fruit. I love them. I also love Tet very much.

5. Circle the incorrect words. Then write the sentences correctly.

1. My favourite festival is Children’s Day.

2. We visit our teachers on Teachers’ Day.

3. My father buy a lot of flowers for New Year.

4. I like eating banh chung during Tet.

Trên đây là Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 4 - Tuần 25. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu Ôn tập Tiếng Anh 4 hiệu quả khác như Để học tốt Tiếng Anh lớp 4, Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 theo từng Unit, Đề thi học kì 1 lớp 4, Đề thi học kỳ 2 lớp 4,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 4, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập:Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Đánh giá bài viết
9 2.908
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm