Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4: Tuần 31 - Đề 1

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4: Tuần 31 - Đề 1 bao gồm hệ thống kiến thức các dạng Toán tuần 31 lớp 4 có đầy đủ lời giải cho các em học sinh tham khảo, củng cố, rèn luyện kỹ năng giải Toán chuẩn bị cho các bài kiểm tra trong năm học. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết Bài tập cuối tuần Toán lớp 4.

1. Phiếu bài tập Toán tuần 31 lớp 4 Đề 1

Phần I. Trắc nghiệm

Câu 1. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào chỗ chấm

Quãng đường từ thành phố Hồ Chí Minh đi thành phố Tuy Hòa dài 560km được vẽ trên bản đồ tỉ lệ 1 : 1000000 có độ dài là:

A. 560mm …

B. 560cm …

C. 56cm …

D. 56mm …

Câu 2. Nối mỗi số với cách viết thành tổng của số đó:

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4

Câu 3. Điền dấu X vào ô thích hợp

Câu

Đúng

Sai

a) Số 222225 chia hết cho 2

   

b) Số 222225 chia hết cho 5

   

c) Số 222225 chia hết cho 3

   

d) Số 222225 chia hết cho 9

   

Câu 4. Chọn câu trả lời đúng

a) Tổng của 123987 và 789213 là:

A. 92320

B. 913200

C. 912200

D. 903200

b) Hiệu của 912785 và 127859 là:

A. 794926

B. 894926

C. 784926

D. 785926

Câu 5. Khoanh vào chữ đặt trước cách tính và kết quả đúng:

a) Tìm x biết x + 2008 = 4192

A. x = 4192 + 2008

x = 6200

B. x = 4192 – 2008

x = 2184

b) Tìm y biết y – 9234 = 10101

A. y = 10101 + 9234

y = 19335

B. y = 10101 – 9234

y = 867

Phần II. Trình bày chi tiết các bài toán

Câu 1. Cho số a2008b. Hãy tìm các chữ số thay cho a và b để được số chia hết cho cả 2; 3; 5 và 9

Câu 2. Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a) 1765 + 325 + 1675

b) 5115 – 1275 + 1160

Câu 3. Chuyến xe tải thứ nhất chở được 6715kg thóc. Chuyến xe thứ hai chở ít hơn chuyến thứ nhất 1430kg thóc. Hỏi cả 2 chuyến xe chở được bao nhiêu tạ thóc?

Bài giải

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………..

Câu 4. Mẹ có một số quả táo mẹ xếp vào đĩa. Khi xếp vào đĩa mẹ nhận thấy nếu xếp mỗi đĩa 9 quả hay 12 quả thì cũng vừa hết. Hỏi mẹ có bao nhiêu quả táo, biết rằng số táo lớn hơn 30 và nhỏ hơn 40?.

Chuyên mục Bài tập Toán cuối tuần lớp 4 đầy đủ các tuần để các em học sinh có thể củng cố lại kiến thức, ôn tập, ôn thi cho các bài thi học kì.

2. Đáp án Phiếu bài tập Toán tuần 31 lớp 4 Đề 1

Câu 1.

A. Đ

B. S

C. Đ

D. S

Câu 2. ( A; 3 ) (B; 4) (C; 1) (D; 2)

Câu 3.

Câu

Đúng

Sai

a) Số 222225 chia hết cho 2

  x

b) Số 222225 chia hết cho 5

x  

c) Số 222225 chia hết cho 3

x  

d) Số 222225 chia hết cho 9

  x

Câu 4.

a) B

b) C

Câu 5.

a) B

b) A

Phần II

Câu 1. Vì a là chữ số ở hàng cao nhất nên a > 0

Để số a2008b chia hết cho cả 2 và 5 thì b phải bằng 0

Để số a20080 chia hết cho 3 và 9 thì tổng các chữ số của số đó phải chia hết cho 9 hay (a + 2 + 0 + 0 + 8 + 0) = a + 10 chia hết cho 9. Vậy a = 8 vì 8 + 10 = 18 chia hết cho 9

Đáp số : a = 8; b = 0

Câu 2.

a) 1765 + 325 + 1675

= 1765 + (325 + 1675)

= 1765 + 2000

= 3765

 

b) 5115 – 1275 + 1160

= (5115 + 1160) – 1275

= 6275 – 1275

= 5000

Câu 3. Chuyến xe thứ hai chở được số thóc là: 6715 – 1430 = 5285 (kg)

Cả 2 chuyến xe tải chở được số thóc là: 6715 + 5285 = 12000 (kg)

Đổi 12000 kg = 120 tạ

Đáp số: 120 tạ thóc

Câu 4. 

Số táo lớn của mẹ lớn hơn 30 và nhỏ hơn 40.

Vậy mẹ có 36 quả. Vì 36 vừa chia hết cho 9 vừa chia hết cho 12.

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4: Tuần 31 - Đề 1 tổng hợp các bài tập về phân số, bài toán tỉ lệ, tính bằn cách thuận tiện để các em học sinh củng cố lại toàn bộ các kiến thức Toán đã học trong chương trình.

Ngoài ra các bạn có thể theo dõi chi tiết các dạng bài tập Toán lớp 4 Vở bài tập Toán lớp 4 chuẩn bị cho bài thi cuối học kì 2 đạt kết quả cao. Mời các em cùng các thầy cô tham khảo, cập nhật đề thi, bài tập mới nhất trên VnDoc.com.

3. Giải Toán lớp 4 tuần 32

4. Đề thi học kì 2 lớp 4 Tải nhiều

Đánh giá bài viết
56 26.067
Sắp xếp theo

Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4

Xem thêm