Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4: Tuần 5 - Đề 1

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4: Tuần 5 - Đề 1 bao gồm hệ thống kiến thức các dạng Toán tuần 5 lớp 4 có đầy đủ lời giải cho các em học sinh tham khảo, ôn tập các dạng bài tập về trung bình cộng, tính trung bình cộng, số liệu và biểu đồ. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Đề bài kiểm tra cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 5 - Đề 1

Phần I. Trắc nghiệm

Câu 1. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

a) Năm thường có 366 ngày …

b) Năm nhuận có 366 ngày …

c) Những tháng có 30 ngày trong năm là tháng 2; 4; 6; 9; 11 …

d) Những tháng có 31 ngày trong năm là tháng 1; 3; 5; 7; 8; 10; 12 …

Câu 2. Chọn câu trả lời đúng:

a) Trung bình cộng của các số 18; 23; 28; 33; 38 là:

A. 27

B. 28

C. 29

D. 30

b) Trung bình cộng của các số 265; 297; 315; 425; 518 là:

A. 365

B. 464

C. 455

D. 364

Câu 3. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Đề kiểm tra cuối tuần lớp 4

Trong 4 năm từ 2004 đến 2007, Công ty Thịnh Đạt đã xuất khẩu được số cà phê (xem biểu đồ bên) là:

A. 1700 tấn

B.1800 tấn

C. 2000 tấn

D. 1920 tấn

Phần II – Trình bày chi tiết các bài toán

Câu 1. Bố Tuấn làm việc trong nhà máy 8 giờ trong 1 ngày. Một tuần bố Tuấn được nghỉ 2 ngày. Hỏi một tuần bố Tuấn làm việc trong nhà máy bao nhiêu giờ?

Bài giải

……………….…………………………………………………..

……………….…………………………………………………..

Câu 2. Bốn bao gạo lần lượt cân nặng là 37kg, 41kg, 45kg và 49kg. Hỏi trung bình mỗi bao cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Bài giải

……………………………………………………………..

……………………………………………………………..

Câu 3. Một cửa hàng xăng dầu trong 3 ngày đầu tuần bán được 2150l xăng, 4 ngày còn lại trong tuần bán được 2540l xăng. Hỏi trung bình mỗi ngày trong tuần đó cửa hàng bán được bao nhiêu lít xăng?

Bài giải

……………………………………………………………..

……………………………………………………………..

Câu 4. Năm 2008 đội I thu hoạch được 6 tấn cà phê, đội II thu hoạch được 7 tấn cà phê, đội III thu hoạch được 5 tấn cà phê. Hãy viết vào bảng từng đội ứng với số tấn cà phê đội đó thu hoạch được.

Đề kiểm tra cuối tuần lớp 4

Đáp án kiểm tra cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 5 - Đề 1

Phần I

Câu 1.

a) S

b) Đ

c) S

d) Đ

Câu 2.

a) B

b) D

Câu 3. D

Phần II

Câu 1. Số ngày làm việc của bố Tuấn ở nhà máy trong 1 tuần là: 7 – 2 = 5 (ngày)

Số giờ làm việc của bố Tuấn ở nhà máy trong 1 tuần là : 8 x 5 = 40 (giờ)

Đáp số: 40 giờ

Câu 2. Trung bình mỗi bao cân nặng là: (37 + 41 + 45 + 49) : 4 = 43 (kg)

Đáp số: 43 kg

Câu 3. Tổng số lít xăng bán được trong một tuần là: 2150 + 2540 = 4690 (l)

Trung bình một ngày trong tuần đó cửa hàng được số lít xăng là:

4690 : (3 + 4) = 670 ( l)

Đáp số: 670 l xăng

Câu 4.

Đề kiểm tra cuối tuần lớp 4

Ngoài ra, các em học sinh lớp 4 còn có thể tham khảo đề thi học kì 1 hay đề thi học kì 2 lớp 4 mà VnDoc.com đã sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Toán lớp 4 hơn mà không cần sách giải.

Đánh giá bài viết
47 37.425
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 Xem thêm