Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4: Tuần 12 - Đề 1

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4: Tuần 12 - Đề 1 bao gồm hệ thống kiến thức các dạng Toán tuần 12 lớp 4 có đầy đủ lời giải cho các em học sinh tham khảo, củng cố, rèn luyện kỹ năng giải Toán. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Đề bài kiểm tra cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 12 - Đề 1

Phần I. Trắc nghiệm

Câu 1. Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 7 x (8 + 9) = 7 x 8 + 7 x …

b) 7 x 15 = 7 x 5 + 7 x …

c) 18 x (20 – 5) = 18 x 20 – 18 x …

d) 25 x 16 = 25 x 20 – 25 x …

Câu 2. Cô Hoàn mua 5kg gạo tẻ và 5kg gạo nếp. Giá 1kg gạo tẻ là 9300 đồng, 1kg gạo nếp là 11200 đồng. Hỏi cô Hoàn phải trả hết bao nhiêu tiền?

A. 101500 đồng

B. 102500 đồng

C. 65300 đồng

D. 57700 đồng

Câu 3. Chọn câu trả lời đúng:

Một cửa hàng vật liệu xây dựng nhập về 40 tạ sắt. Giá mỗi tạ sắt là 915000 đồng. Cửa hàng đã bán được 10 tạ sắt. Hỏi số sắt còn lại trị giá bao nhiêu tiền?

A. 27500000 đồng

B. 27400000 đồng

C. 27450000 đồng

D. 2745000 đồng

Câu 4. Đánh dấu X vào ô thích hợp:

Câu

Đúng

Sai

a) 15 x 28 = 420

b) 135 x 52 = 7010

c) 2547 x 35 = 89135

d) 1869 x 47 = 87843

Phần II. Trình bày chi tiết các bài toán

Câu 1. Hai đoàn xe chở học sinh đi tham quan. Mỗi đoàn có 6 xe, mỗi xe chở được 35 người. Hỏi 2 đoàn xe chở được bao nhiêu học sinh đi tham quan (giải bằng 2 cách)

Câu 2. Tiền công 1 ngày của người thợ cả là 95000 đồng và của người thợ phụ là 60000 đồng. Nếu mỗi người làm 4 ngày công thì số tiền công của người thợ cả nhiều hơn số tiền công của người thợ phụ là bao nhiêu tiền ( giải bằng 2 cách )

Câu 3. Đặt tính rồi tính:

a) 54 x 17

…………

…………

…………
b) 165 x 24

…………

…………

…………

…………
c) 275 x 47

…………

…………

…………

…………
d) 2546 x 65

…………

…………

…………

…………

Đáp án kiểm tra cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 12 - Đề 1

Phần I

Câu 1.

a) 7 x (8 + 9) = 7 x 8 + 7 x 9

b) 7 x 15 = 7 x 5 + 7 x 10

c) 18 x (20 – 5) = 18 x 20 – 18 x 5

d) 25 x 16 = 25 x 20 – 25 x 4

Câu 2. B

Câu 3. C

Câu 4.

Câu

Đúng

Sai

a)

X

b)

X

c)

X

d)

X

Phần II

Câu 1.

Cách 1

Mỗi đoàn xe chở được số học sinh là:

35 x 6 = 210 (học sinh)

Hai đoàn xe chở được số học sinh là:

210 x 2 = 420 (học sinh)

Đáp số: 420 học sinh

Cách 2

Cả 2 đoàn có số xe là:

6 x 2 = 12 (xe)

Hai đoàn chở được số học sinh là:

35 x 12 = 420 (học sinh)

Đáp số : 420 học sinh

Câu 2. Cách 1:

Số tiền công 4 ngày của người thợ cả là :

95000 x 4 = 380000 (đồng)

Số tiền công 4 ngày của người thợ phụ là:

60000 x 4 = 240000 (đồng)

Số tiền công người thợ cả nhiều hơn số tiền công người thợ phụ là:

380000 – 240000 = 140000 (đồng)

Đáp số : 140000 đồng

Cách 2 :

Cùng 1 ngày công, người thợ cả nhận được nhiều hơn người thợ phụ số tiền là :

95000 – 60000 = 35000 (đồng)

Nếu cùng làm 4 ngày công, người thợ cả nhận được nhiều hơn người thợ phụ số tiền là ;

35000 x 4 = 140000 (đồng)

Đáp số: 140000 đồng

Câu 3.

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4

Đánh giá bài viết
38 30.819
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 Xem thêm