Phiếu bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5: Tuần 23

Phiếu bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5: Tuần 23 bao gồm toàn bộ hệ thống kiến thức môn Toán lớp 5 tuần 23 cho các em học sinh củng cố, ôn tập, rèn luyện kỹ năng giải toán: Xăng-ti-mét khối. Đề-xi-mét khối. Mét khối Diện tích hình hộp chữ nhật và hình lập phương.

1. Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5

Bài 1: Viết các số đo thích hợp vào chỗ chấm:

Mẫu: sáu mươi lăm xăng-ti-mét khối: 65cm3

a) Bảy mươi sáu đề-ti-mét khối :………….

b) Hai trăm năm mươi tư xăng-ti-mét khối :………….

c) Ba phần tư mét khối :………….

d) Không phẩy tám mươi lăm mét khối :………….

Bài 2: Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5

Bài 3: Nối hai số đo bằng nhau:

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5

Bài 4: a) Viết các số đo sau dưới dạng số đo có đơn vị là đề-xi-mét khối:

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5

b) Viết các số đo sau dưới dạng số đo có đơn vị là xăng-ti-mét khối:

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5

Bài 5: Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp:

Hình hộp chữ nhật

Chiều dài

Chiều rộng

Chiều cao

Thể tích

7cm

5cm

6cm

3,4dm

2,5dm

1,2dm

5/6m4/5m

3/2m

Bài 6: Viết tiếp vào ô trống thích hợp:

Hình lập phương

Độ dài cạch

Diện tích một mặt

Diện tích xung quanh

Thể tích

2,5dm

49cm2

144m2

Bài 7: Tính thể tích khối gỗ có dạng như hình dưới đây:

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5

Bài 8: Viết tiếp vào chỗ chấm:

Một khối gỗ dạng hình lập phương có cạnh 5dm. Biết 1dm3 gỗ đó cân nặng 1,8kg. Hỏi cả khối gỗ đó cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

2. Đáp án bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5

Bài 1: Viết các số đo thích hợp vào chỗ chấm:

Mẫu: sáu mươi lăm xăng-ti-mét khối: 65cm3

a) Bảy mươi sáu đề-ti-mét khối : 76 dm3

b) Hai trăm năm mươi tư xăng-ti-mét khối: 254 cm3

c) Ba phần tư mét khối : \frac{3}{4} m3

d) Không phẩy tám mươi lăm mét khối : 0,85m3

Bài 2: Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a)  3dm3  =  3000 cm3

125dm3 =  125000 cm3

\frac{4}{5}dm3 = 800 cm3

b) 0,7dm3 = 700 cm3

4,05dm3 = 4050 cm3

\frac{5}{8}m3 = 625 dm3

Bài 3: Nối hai số đo bằng nhau:

Bài 4: a) Viết các số đo sau dưới dạng số đo có đơn vị là đề-xi-mét khối:

a) 3,127m3 =  3127 dm3

0,35 m3 = 350 dm3

15,3 m3 = 15300 dm3

25 cm3 =  0.025  dm3

b) Viết các số đo sau dưới dạng số đo có đơn vị là xăng-ti-mét khối:

5,345 dm3 = 5345 cm3

0,74 dm3 = 740 cm3

\frac{3}{4} dm3 = 750 cm3

236,9 dm3 =  236900 cm3

1,75 m3 =  1750000 cm3

\frac{1}{8} m3 = 125000 cm3

Bài 5: Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp:

Hình hộp chữ nhật

Chiều dài

Chiều rộng

Chiều cao

Thể tích

7cm

5cm

6cm

210 cm3

3,4dm

2,5dm

1,2dm

10,2 dm3

5/6m4/5m

3/2m

1m3

Tham khảo luyện tập thêm bài tập cuối tuần Toán 5

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5 - Tuần 23 gồm 8 câu hỏi được VnDoc sưu tầm cho các em học sinh tham khảo củng cố kỹ năng giải Toán lớp 5 Chương 3 về phần hình học Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương. Luyện tập chung.Thể tích của một hình chuẩn bị cho các bài thi học kì 1 lớp 5 và bài thi học kì 2 lớp 5 đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
99 22.052
Sắp xếp theo
    Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 Xem thêm