Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5: Tuần 7 - Đề 2

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5: Tuần 7 - Đề 2 bao gồm hệ thống kiến thức các dạng Toán tuần 7 lớp 5 có đầy đủ lời giải cho các em học sinh tham khảo, ôn tập các dạng cách giải các dạng Toán liên quan đến khái niệm số thập phân, đọc viết số thập phân. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Đề bài kiểm tra cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 7 - Đề 2: Khái niệm số thập phân. Đọc, viết số thập phân

Bài 1:

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

a) Hình vẽ dưới đây là một phần của tia số:

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5

Số thập phân thích hợp để viết vào vạch ứng với điểm P là:

A. 24,7

B. 25,75

C. 25,25

D. 26,23

b) 600 + 0,4 + \frac{3}{100} + \frac{8}{1000}= …..

Số thập phân thích hợp để viết vào chỗ chấm là:

A. 600,0483

B. 600,483

C. 600,438

D. 600,0438

c) Diện tích phần tô dậm của hình chữ nhật khoảng:

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5

A. 0,95

B. 0.75

C. 0,5

D. 0,25

d) Số thập phân nào dưới đây gồm 9 phần mười và 8 phần nghìn?

A. 0,809

B. 0,890

C. 0,908

D. 0,980

Bài 2:

Viết dưới dạng số thập phân rồi đọc các số thập phân đó:

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5

Bài 3:

Viết phân số 5/8 dưới dạng phân số thập phân rồi chuyển thành số thập phân.

Đáp án Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 7

Bài 1:

a) Khoanh vào B. (25,75).

(Chú ý: Trên tia số, từ 24 đến 26,25 ta cố các vạch lần lượt ứng với 24; 24,2 ; 24,50 ; 24,75 ; 25 ; 25,25 ; 25,50 ; 25,75 ; 26; 26,25. Vạch P ứng với 25,75)

b) Khoanh vào C

c) Khoanh vào B. (Chú ý: 0,75 = 3/4. Phần tô đậm ứng với khoảng 3/4 hình chữ nhật)

d) Khoanh vào C. (Vì 0,908 gồm \frac{9}{10}\frac{8}{1000}) .

Bài 2:

a) 5,3

b) 51,62;

c) 90,08

d) 99,099.

Đọc các số

a) 5,3 đọc là năm phẩy ba

b) 51,62 đọc là: năm mươi mốt phẩy sáu mươi hai;

c) 90,08 đọc là: chín mươi phẩy không tám…

Bài 3:

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5

Ngoài ra, các em học sinh lớp 5 còn có thể tham khảo đề thi học kì 1 hay đề thi học kì 2 lớp 5 mà VnDoc.com đã sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Toán lớp 5 hơn mà không cần sách giải.

Đánh giá bài viết
26 18.753
Sắp xếp theo
    Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 Xem thêm