Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5: Tuần 7 - Đề 2

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5: Tuần 7 - Đề 2 bao gồm hệ thống kiến thức các dạng Toán tuần 7 lớp 5 có đầy đủ lời giải cho các em học sinh tham khảo, ôn tập các dạng cách giải các dạng Toán liên quan đến khái niệm số thập phân, đọc viết số thập phân.

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5

Bài 1:

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

a) Hình vẽ dưới đây là một phần của tia số:

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5

Số thập phân thích hợp để viết vào vạch ứng với điểm P là:

A. 24,7

B. 25,75

C. 25,25

D. 26,23

b) 600 + 0,4 + \frac{3}{100} + \frac{8}{1000}= …..

Số thập phân thích hợp để viết vào chỗ chấm là:

A. 600,0483

B. 600,483

C. 600,438

D. 600,0438

c) Diện tích phần tô dậm của hình chữ nhật khoảng:

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5

A. 0,95

B. 0.75

C. 0,5

D. 0,25

d) Số thập phân nào dưới đây gồm 9 phần mười và 8 phần nghìn?

A. 0,809

B. 0,890

C. 0,908

D. 0,980

Bài 2:

Viết dưới dạng số thập phân rồi đọc các số thập phân đó:

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5

Bài 3:

Viết phân số 5/8 dưới dạng phân số thập phân rồi chuyển thành số thập phân.

Bài 4: Chuyển các phân số thập phân sau thành số thập phân:

\frac{5}{{10}};\,\,\,\frac{{163}}{{10}};\,\,\,\frac{{1947}}{{100}};\,\,\,\frac{{2784}}{{1000}};\,\,\,\frac{{284}}{{100}};\,\,\,\frac{{38}}{{1000}}

Bài 5: Một vòi nước chảy vào bể trong ba giờ. Giờ đầu chảy được \frac{3}{{20}} bể, giờ thứ hai chảy vào được \frac{7}{{15}} bể. Hỏi:

a) Giờ thứ ba vòi nước chảy vào được bao nhiêu phần bể?

b) Trung bình mỗi giờ vòi nước đó chảy vào được bao nhiêu phần của bể?

Đáp án Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5

Bài 1:

a) Khoanh vào B. (25,75).

(Chú ý: Trên tia số, từ 24 đến 26,25 ta cố các vạch lần lượt ứng với 24; 24,2 ; 24,50 ; 24,75 ; 25 ; 25,25 ; 25,50 ; 25,75 ; 26; 26,25. Vạch P ứng với 25,75)

b) Khoanh vào C

c) Khoanh vào B. (Chú ý: 0,75 = 3/4. Phần tô đậm ứng với khoảng 3/4 hình chữ nhật)

d) Khoanh vào C. (Vì 0,908 gồm \frac{9}{10}\frac{8}{1000}) .

Bài 2:

a) 5,3

b) 51,62;

c) 90,08

d) 99,099.

Đọc các số

a) 5,3 đọc là năm phẩy ba

b) 51,62 đọc là: năm mươi mốt phẩy sáu mươi hai;

c) 90,08 đọc là: chín mươi phẩy không tám…

Bài 3:

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5

Bài 4:

\frac{5}{{10}} = 0,5\frac{{163}}{{10}} = 16,3\frac{{1947}}{{100}} = 19,47
\frac{{2784}}{{1000}} = 2,784\frac{{284}}{{100}} = 2,84\frac{{38}}{{1000}} = 0,038

Bài 5:

a) Hai giờ đầu, vòi nước chảy vào được số phần bể là:

\frac{3}{{20}} + \frac{7}{{15}} = \frac{{37}}{{60}} (bể)

Giờ thứ ba vòi nước chảy vào được số phần bể là:

1 - \frac{{37}}{{60}} = \frac{{23}}{{60}} (bể)

b) Trung bình mỗi giờ vòi nước đó chảy vào được số phần của bể là:

1:3 = \frac{1}{3} (bể)

Đáp số: a) \frac{{23}}{{60}} bể

b) \frac{1}{3} bể

>> Bài tiếp theo: Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5 Tuần 8 - Đề 1

Ngoài ra, các em học sinh lớp 5 còn có thể tham khảo đề thi học kì 1 hay đề thi học kì 2 lớp 5 mà VnDoc.com đã sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Toán lớp 5 hơn mà không cần sách giải.

Đánh giá bài viết
31 26.513
Sắp xếp theo

    Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5

    Xem thêm