Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5: Tuần 26 - Đề 2

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5: Tuần 26 - Đề 2 bao gồm hệ thống kiến thức các dạng Toán tuần 26 lớp 5 có đầy đủ lời giải cho các em học sinh tham khảo, ôn tập các dạng cách giải các dạng toán về Vận tốc. Quãng đường. Thời gian. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5: Tuần 26

Vận tốc. Quãng đường. Thời gian - Đề số 2

Bài 1:

Một ô tô đi từ A và dự định đến B lúc 9 giờ 30 phút. Nhưng khi đi được 6km thì phải quay lại A và dừng lại ở đó 10 phút. Sau đó ô tô lại tiếp tục đi và đến B lúc 9 giờ 52 phút. Tìm vận tốc của ô tô.

Bài 2:

Quãng đường sông từ bến A đến bến B dài 48km. Một ca nô đi xuôi dòng từ A đến B hết 1 giờ 12 phút và đi ngược dòng từ B trở về A hết 1 giờ 36 phút. Tính vận tốc của dòng nước và vận tốc của ca nô khi nước lặng.

Bài 3:

Một ô tô đi từ Hà Nội đến Hải Phòng rồi lại quay trở về Hà Nội. Quãng đường Hà Nội – Hải Phòng dài 102km. Ô tô muốn quay trở về Hà Nội lúc 12 giờ 30 phút thì phải khởi hành lúc mấy giờ, biết rằng ô tô đi với vận tốc trung bình là 60 km/giờ, trên mỗi lượt đi có nghỉ lại 15 phút dọc đường và dừng lại ở Hải Phòng trong khoảng thời gian là 1 giờ 30 phút ?

Bài 4:

Hằng ngày một xe khách đi từ tỉnh A đến tỉnh B với vận tốc 45 km/giờ. Hôm nay vì xuất phát chậm 15 phút, nên muốn đi đến tỉnh B đúng giờ thì xe phải đi với vận tốc 50 km/giờ. Tính quãng đường từ tỉnh A đến tỉnh B.

Bài 5: Mỗi tuần lễ Mai học ở lớp 25 tiết , mỗi tiết 40 phút . Hỏi trong 2 tuần lễ Mai học ở lớp bao nhiêu thời gian

Đáp án Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5: Tuần 26

Bài 1:

HD : Nếu không nghỉ lại 10 phút thì ô tô sẽ đến B lúc:

9 giờ 52 phút – 10 phút = 9 giờ 42 phút

Quãng đường ô tô phải đi thêm khi quay lại A là:

6 x 2 = 12 (km)

Thời gian ô tô đi quãng đường thêm đó là:

9 giờ 42 phút – 9 giờ 30 phút = 12 phút

12 phút = 0,2 giờ

Vận tốc của ô tô là:

12 : 0,2 = 60 (km/giờ).

Bài 2:

HD: Vận tốc của ca nô khi đi xuôi dòng bằng tổng vận tốc ca nô khi nước lặng và vận tốc dòng nước. Vận tốc của ca nô khi đi ngược dòng bằng hiệu của vận tốc ca nô khi nước lặng và vận tốc dòng nước.

1 giờ 12 phút = 1,2 giờ

1 giờ 36 phút = 1,6 giờ

Vận tốc của ca nô khi đi xuôi dòng là:

48 : 1,2 = 40 (km/giờ)

Vận tốc của ca nô khi đi ngược dòng là:

48 : 1,6 = 30 (km/giờ)

Vận tốc của dòng nước là:

(40 – 30) : 2 = 5 (km/giờ)

Vận tốc của ca nô khi nước lặng là:

40 – 5 = 35 (km/giờ).

Bài 3:

HD: Thời gian ô tô đi từ Hà Nội đến Hải Phòng (không kể thời gian nghỉ) là:

102 : 60 = 1,7 (giờ)

1,7 giờ = 1 giờ 42 phút

Thời gian để ô tô đi trên đường (cả đi và về) là:

(1 giờ 42 phút + 15 phút) x 2 = 3 giờ 54 phút

Khoảng thời gian từ lúc ô tô bắt đầu đi tới khi quay trở về đến Hà Nội là:

3 giờ 54 phút + 1 giờ 30 phút = 5 giờ 24 phút

Ô tô phải khởi hành lúc:

12 giờ 30 phút – 5 giờ 24 phút = 7 giờ 6 phút.

Bài 4:

HD:

Ta biết trên cùng một quãng đường, vận tốc càng tăng thì thời gian đi càng giảm, tỉ lệ giữa vận tốc 45km/giờ và vận tốc 50 km/giờ là 45 : 50 hoặc 9 : 10, như vậy nếu coi thời gian ô tô đi với vận tốc 45 km/giờ là 10 phần thì thời gian đi với vận tốc 50 km/giờ sẽ là 9 phần.

Ta có sơ đồ:

Bài tập cuối tuần môn toán lớp 5

Theo sơ đổ, thời gian ô tô đi từ A đến B với vận tốc 45 km/giờ là:

15 x 10 = 150 (phút)

150 phút = 2,5 giờ

Quãng đường từ tỉnh A đến tỉnh B là:

45 x 2,5 = 112,5 (km)

Bài 5:

Thời gian 1 tuần lễ Mai học ở trường là:

40 x 25 = 1000 ( phút )

1000 ( phút ) = 16 giờ 40 phút

Thời gian 2 tuần lễ Mai học ở trường là:

16 giờ 40 phút x 2 = 33 giờ 20phút

Đánh giá bài viết
22 17.154
Sắp xếp theo

    Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5

    Xem thêm