Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5: Tuần 31 - Đề 2

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5: Tuần 31 - Đề 2 bao gồm hệ thống kiến thức các dạng Toán tuần 31 lớp 5 có đầy đủ lời giải cho các em học sinh tham khảo, ôn tập các dạng cách giải các dạng toán về phép cộng, phép trừ, phép nhân. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5

Bài 1:

Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a) 12,75 – 7,28 – 1,72;

b) 16,34 – 12,45 + 8,45;

c) 0,2468 + 0,08 x 0,4 x 12,5 x 2,5 + 0,7532.

Bài 2:

Tìm x:

a) 2,25 – x + 0,9 = 0,57 b) x : 0,28 x 0,7 = 2,7.

Bài 3:

Một người mua 1,5kg gạo nếp hết 10 800 đồng. Người đó mua thêm một lượng gạo tẻ gấp rưỡi lượng gạo nếp với giá tiền 1kg gạo tẻ chỉ bằng 2/3 giá tiền 1kg gạo nếp. Hỏi người đó mua gạo hết tất cả bao nhiêu tiền?

Bài 4:

Tìm số bị chia và số chia trong một phép chia có số dư bằng 0, biết rằng nếu chia số bị chia cho 3 lần số chia thì được 0,75; nếu chia số bị chia cho 2 lần thương thì cũng được 0,75.

Đáp án Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5

Bài 1:

a) 12,75 – 7,28 – 1,72

= 12,75 – (7,28 + 1,72)

= 12,75 – 9 = 3,75.

b) 16,34 – 12,45 + 8,45

= 16,34 – (12,45 – 8,45)

= 16,34-4 = 12,34.

c) 0,2468 + 0,08 x 0,4 x 12,5 x 2,5 + 0,7532

= (0,2468 + 0,7532) + (0,08 x 12,5) x (0,4 x 2,5)

= 1 + 1 x 1 = 2

Bài 2:

a) 2,25 – x + 0,9 = 0,57

2,25 – (x– 0,9) = 0,57

x – 0,9 = 2,25 – 0,57

x – 0,9 = 1,68

x = 1,68 + 0,9

x = 2,58

b) x : 0,28 x 0,7 = 2,7

x : (0,28 : 0,7) = 2,7

x : 0,4 = 2,7

x = 2,7 x 0,4

x = 1,08

Bài 3:

Bài giải:

Gấp rưỡi là gấp 1,5 lần.

Người đó mua số gạo tẻ là:

1,5 x 1,5 = 2,25 (kg)

Giá tiền 1 kg gạo nếp là:

10800 : 1,5 = 7200 (đồng)

Giá tiền 1 kg gạo tẻ là:

7200 x \frac{2}{3}= 4800 (đồng)

Số tiền mua gạo tẻ là:

4800 x 2,25 = 10800 (đồng)

Toàn bộ số tiền mua gạo là:

10800 + 10800 = 21600 (đồng)

Đáp số: 21 600 đồng.

Bài 4:

Bài giải:

Khi số bị chia không đổi, nếu số chia gấp 3 lần thì thương giảm 3 lần. Thương giảm 3 lần được 0,75, nên thương phải tìm là:

0,75 x 3 = 2,25.

Khi số bị chia không đổi, nếu thương gấp 2 lần thì số chia giảm 2 lần. Số chia giảm 2 lần được 0,75, nên số chia phải tìm là :

0,75 x 2 = 1,5

Số bị chia phải tìm là:

2,25 x 1,5 = 3,375

Đáp số: Số bị chia: 3,375; số chia: 1,5

Ngoài Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5: Tuần 31 - Đề 2 được VnDoc sưu tầm cho các em học sinh tham khảo củng cố kỹ năng giải Toán lớp 5 chuẩn bị cho các bài thi học kì 2 lớp 5 môn Toán đạt kết quả cao.

Giải Toán lớp 5 Tuần 32

Đề thi học kì 2 lớp 5 Tải nhiều

Đánh giá bài viết
21 15.181
Sắp xếp theo

    Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5

    Xem thêm