Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5: Tuần 8 - Đề 2

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5: Tuần 8 - Đề 2 được VnDoc sưu tầm, chọn lọc bao gồm hệ thống kiến thức các dạng Toán tuần 8 lớp 5 có đầy đủ lời giải cho các em học sinh tham khảo, ôn tập các dạng cách giải các dạng Toán về so sánh hai số thập phân.

>> Bài trước: Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5: Tuần 8 - Đề 1

Phiếu bài tập Toán lớp 5 Tuần 8 Đề 2

Đề bài kiểm tra cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 8: Đề 2 - So sánh hai số thập phân

Bài 1: Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:

Viết số thập phân 750,05000 dưới dạng gọn nhất.

A. 75,5

B. 7,55

C. 750,5

D. 750,05

Bài 2:

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Số bé nhất trong các số: 86,42; 86,247; 87,642; 86,24 là:

A. 86,42

B. 86,247

C. 87,642

D. 86,24

Bài 3: Đúng ghi Đ, sai ghi S:

Tìm chữ số x, biết \overline {9,58x1} > 9,5871

A. x = 6

B. x = 7

C. x = 8

D. x = 9

Bài 4:

a) Khi chuyển dấu phẩy của số thập phân sang bên phải một hàng thì số mới nhận được gấp bao nhiêu lần số cũ?

b) Khi chuyển dấu phẩy của số thập phân sang bên trái một hàng thì số mới nhận được bằng một phần mấy của số cũ ?

c) Số 1800,5 gấp bao nhiêu lần số 18,005?

d) Chuyển dấu phẩy của mỗi số sau để số mới nhận được bằng số cũ:

4782,5 ; 8036,1 ; 2006.

Bài 5:

Tìm chữ số x, biết:

a) 9,7x2 < 9,712

b) 8,6x1 > 8,689

Bài 6:

Tìm số tự nhiên x,biết:

a) 0,75 < x < 3,25

b) x < 2,02

Bài 7:

Tìm ba số thập phân thích hợp để viết vào chỗ chấm, sao cho:

0,2 < … < 0,23.

Bài 8:

Viết đáp án dưới dạng số thập phân:

Trung bình cộng của ba số là \dfrac{7}{8}. Số thứ ba bằng trung bình cộng của số thứ nhất và số thứ hai. Số thứ nhất hơn số thứ hai là \dfrac{1}{5}. Tìm ba số đó.

Bài 9: Khối lớp Bốn mua nhiều hơn khối lớp Ba 78 tờ báo, nhưng lại mua ít hơn khối lớp Năm 93 tờ báo, biết rằng khối lớp Bốn mua 174 tờ báo? Hỏi trung bình mỗi khối mua bao nhiêu tờ báo ?

Bài 10: Đổi 6,9m =…dm

Để tham khảo trọn bộ bài tập Toán lớp 5 của từng tuần học, các bạn học sinh cùng tham khảo chuyên mục: Bài tập cuối tuần Toán lớp 5. Tất cả các tài liệu tại đây đều Có đáp án và được tải miễn phí, các em tự luyện giải và so sánh đối chiếu kết quả nhé.

Đáp án Phiếu bài tập Toán lớp 5 Tuần 8 Đề 2

Bài 1: 

Chọn D

Bài 2:

Khoanh vào D.

Bài 3

Tìm chữ số x, biết\overline {9,58x1} > 9,5871

A. x = 6 S

B. x = 7 S

C. x = 8 Đ

D. x = 9 Đ

Bài 4:

a) Khi chuyển dấu phẩy của số thập phân sang bên phải một hàng thì số mới nhận được gấp 10 lần số cũ.

b) Khi chuyển dấu phẩy của số thập phân sang bên trái một hàng thì số mới nhận được bằng 1/10 số cũ.

c) Chuyển dấu phẩy của số 18,005 sang bên phải hai hàng thì nhận được số 1800,5 nên số 1800,5 gấp 100 lần số 18,005.

d) 47,825 ; 80,361 ; 20,06.

Bài 5:

a) x = 0

b) x = 9.

Bài 6:

a) x = 1 ; x = 2 ; x = 3

b) x = 0 ; x = 1 ; x = 2.

Bài 7:

Từ 0,2 < … < 0,23 có thể viết thành:

0,20 < … < 0,23 hoặc 0,200 < … < 0,230 ; …

Ba số thập phân thích hợp để viết vào chỗ chấm có thể là:

0,21; 0,22 ; 0,201.

Bài 8

 Đề kiểm tra cuối tuần lớp 5 môn Toán

Số thứ ba bằng trung bình cộng của số thứ nhất và số thứ hai nên trung bình cộng của cả ba số bằng số thứ ba.

Mà: \dfrac{7}{8} = \dfrac{{875}}{{1000}}= 0,875.

Vậy số thứ ba bằng 0,875.

Tổng của số thứ nhất và thứ hai là:

\dfrac{7}{8} \times 2 = \dfrac{7}{4}

Số thứ hai là:

\left( {\dfrac{7}{4} - \dfrac{1}{5}} \right):2 = \dfrac{{31}}{{40}} = \dfrac{{775}}{{1000}} = 0,775

Số thứ nhất là:

\dfrac{7}{4} - \dfrac{{31}}{{40}} = \dfrac{{39}}{{40}} = \dfrac{{975}}{{1000}} = 0,975

Đáp số: Số thứ nhất: 0,975 ;

Số thứ hai: 0,775;

Số thứ ba: 0,875.

Bài 9:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 8 có đáp án

Bài giải:

Khối lớp Ba mua số tờ báo là:

174 - 78 = 96 (tờ)

Khối lớp Năm mua số tờ báo là:

174 + 93 = 267(tờ)

Trung bình mỗi khối mua số tờ báo là:

(267 + 174 + 96) : 3 = 179 (tờ)

Đáp số: 179 tờ báo

Bài 10: Học sinh tự đổi bài tập số 10.

>> Bài trước: Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5: Tuần 9 - Đề 1

Chuyên mục Toán lớp 5 sẽ hướng dẫn giải SGK và VBT Toán 5 chi tiết đầy đủ cả năm học cho các bạn học sinh tham khảo tìm lời giải phù hợp cho chương trình sách mình đang theo học. Toàn bộ tài liệu có đáp án cho từng bài.

Ngoài ra, các em học sinh lớp 5 còn có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 5 hay đề thi học kì 2 lớp 5 đầy đủ các môn học Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh, Khoa học, Lịch sử, Địa lý mà VnDoc.com đã sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Toán lớp 5 hơn mà không cần sách giải.

Tham khảo thêm:

Đánh giá bài viết
28 23.558
Sắp xếp theo

    Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5

    Xem thêm