Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5: Tuần 21 - Đề 2

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5: Tuần 21 - Đề 2 bao gồm hệ thống kiến thức các dạng Toán tuần 21 lớp 5 có đầy đủ lời giải cho các em học sinh tham khảo, ôn tập các dạng cách giải các dạng toán về biểu đồ hình quạt, diện tích. Diện tích hình tròn. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5

Bài 1:

Biểu đồ hình quạt bên cho biết tỉ số phần trăm học sinh tham gia học tự chọn các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh của khối lớp 5 ở một trường tiểu học. Biết rằng số học sinh tham gia học tự chọn môn Toán là 90 bạn. Tính số học sinh tham gia học tự chọn môn Tiếng Việt, môn Tiếng Anh.

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5

Bài 2:

Một khu rừng hình chữ nhật có chu vi là 12,6km, biết rằng 1/2 chiều dài bằng 2/3 chiều rộng. Tính diên tích của khu rừng đó theo đơn vị ki-lô-mét vuông, héc-ta.

Bài 3:

Tính diện tích của mảnh đất theo các kích thước ở hình vẽ bên, trong đó có một hình bình hành.

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5

Bài 4:

Một khu đất hình chữ nhật có chu vi là 170m. Người ta chia khu đất đó thành các mảnh nhỏ cũng là hình chữ nhật và có các kích thước bằng nhau (như hình vẽ). Tính diện tích khu đất đó.

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5

Câu 5: Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật có chiều dài 5cm chiều rộng 4 cm và chiều cao 3 cm.

Đáp án Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5

Bài 1:

HD: Tỉ số phần trăm học sinh tham gia học tự chọn môn Toán là:

100% – (32,5% + 30%) = 37,5%

Vì số học sinh tham gia học tự chọn môn Toán là 90 bạn, nên tổng số học sinh của khối lớp 5 là:

90 : 37,5 x 100 = 240 (học sinh)

Số học sinh tham gia học tự chọn môn Tiếng Anh là:

240 x 32,5 : 100 = 78 (học sinh)

Số học sinh tham gia học tự chọn môn Tiếng Việt là:

240 x 30 : 100 = 72 (học sinh)

(hoặc 240 – 90 – 78 = 72 (học sinh).

Bài 2:

Bài giải:

Nửa chu vi của khu rừng hình chữ nhật là:

12,6 : 2 = 6,3 (km)

Ta có: 1/2 = 2/4

Do đó: 2/4 chiều dài bằng 2/3 chiều rộng.

Ta có sơ đồ:

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5

Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là :

4+ 3 = 7 (phần)

Chiều dài khu rừng hình chữ nhật là:

6,3 : 7 x 4 = 3,6 (km)

Chiều rộng khu rừng hình chữ nhật là:

6,3 – 3,6 = 2,7 (km)

Diện tích khu rừng là:

3,6 x 2,7 = 9,72 (km2)

Đáp số: 9,72km; 972ha

Bài 3:

HD: Chia mảnh đất như hình vẽ, ta được hình thang ABDH, hình tam giác BCD và hình bình hành HDEG.

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5

Diện tích hình thang ABDH là:

(6,2 + 14,2) x 6 : 2 = 61,2 (m2)

Diện tích hình tam giác BCD là:

6 x 8 : 2 = 24 (m2)

Diện tích hình bình hành HDEG là:

14,2 x 5 = 71 (m2)

Diện tích mảnh đất là :

61,2 + 24 + 71 = 156,2 (m2).

Bài 4:

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5

Theo hình vẽ, ta có 5 lần chiều rộng của hình chữ nhật bé bằng 2 lần chiều dài của hình chữ nhật đó (cùng bằng chiều dài khu đất).

Do đó, nếu coi chiều dài hình chữ nhật bé là 5 phần bằng nhau thì chiều rộng hình chữ nhật bé là 2 phần như thế. Khi đó chiều dài khu đất gồm 10 phần bằng nhau (2 x 5 = 10), chiều rộng khu đất gồm 7 phần như thế (5 + 2 = 7).

Chu vi khu đất gồm số phần bằng nhau là:

(10 + 7) x 2 = 34 (phần)

Chiều dài khu đất là:

170 : 34 x 10 = 50 (m)

Chiều rộng khu đất là:

170 : 34 x 7 = 35 (m)

Diện tích khu đất là:

50 x 35 = 1750 (m2).

Câu 5:

Diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật là:

(5 + 4) x 2 x 3 = 54 (cm2)

Diện tích toàn phần hình hộp chữ nhật là:

54 + (5 x 4) x 2 = 94 (cm2)

Đáp số:

Sxq: 54 cm2 ;

Stp : 94 cm2

Trên đây Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5: Tuần 21 - Đề 2 được VnDoc sưu tầm cho các em học sinh tham khảo củng cố kỹ năng giải Toán lớp 5 chuẩn bị cho các bài thi học kì 1 lớp 5 và bài thi học kì 2 lớp 5 đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
52 32.909
Sắp xếp theo

    Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5

    Xem thêm