Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5: Tuần 4 - Đề 1

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5: Tuần 4 - Đề 1 bao gồm hệ thống kiến thức các dạng Toán tuần 4 lớp 5 có đầy đủ lời giải cho các em học sinh tham khảo, ôn tập các dạng cách giải các dạng Toán liên quan đến tỉ lệ. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Đề bài kiểm tra cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 4

Giải Toán liên quan đến tỉ lệ

Bài 1:

Tìm hai số khi biết tổng của hai số là 75, số thứ nhất bằng 2/3 số thứ hai.

Bài 2:

Hiệu của hai số là 36. Số lớn bằng 5/3 số bé. Tìm hai số đó.

Bài 3:

Trên giá sách có 108 quyển sách gồm có sách Tiếng Việt và sách Toán. Biết số sách Toán bằng 4/5 số sách Tiếng Việt. Hỏi trên giá sách có bao nhiêu quyển Toán; bao nhiêu quyển sách Tiếng Việt?

Bài 4:

Hiện nay anh hơn em 6 tuổi. Biết rằn bốn năm nữa tuổi em sẽ bằng 3/5 tuổi anh. Tính tuổi của anh và em hiện nay?

Đáp án Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 4

Bài 1:

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5

Số thứ nhất là:

75 : (2 + 3) x 2 = 30

Số thứ hai là :

75 – 30 = 45.

Bài 2:

HD:

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5

Số lớn là:

36 : (5 – 3) x 5 = 90

Số bé là:

90 - 36 = 54.

Bài 3:

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5

Số sách Toán có là:

108 : (5 + 4) x 4 = 48 (quyển)

Số sách Tiếng Việt có là:

108 - 48 = 60 (quyển).

Bài 4:

HD: Sau 4 năm nữa, anh vẫn hơn em 6 tuổi.

Ta có sơ đồ (sau 4 năm nữa):

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5

Tuổi anh hiện nay là:

15 - 4 = 11 (tuổi)

Tuổi em hiện nay là:

11- 6 = 5 (tuổi).

Ngoài ra, các em học sinh lớp 5 còn có thể tham khảo đề thi học kì 1 hay đề thi học kì 2 lớp 5 mà VnDoc.com đã sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Toán lớp 5 hơn mà không cần sách giải.

Đánh giá bài viết
46 23.634
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 Xem thêm