Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5: Tuần 21 - Đề 1

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5: Tuần 21 - Đề 1 bao gồm hệ thống kiến thức các dạng Toán tuần 21 lớp 5 có đầy đủ lời giải cho các em học sinh tham khảo, ôn tập các dạng cách giải các dạng toán về biểu đồ hình quạt, diện tích. Diện tích hình tròn. Hình hộp chữ nhật. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

1. Phiếu bài tập Toán Tuần 21 lớp 5 Đề 1

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1. Tính diện tích mặt đáy của hình hộp chữ nhật hình có chiều dài a, chiều rộng b , chiều cao h (cùng đơn vị đo) được tính theo công thức:

A. S = a + b x 2

B. (a + b) x 2

C. S = a x b

D. a : b

Câu 2: Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật là diện tích của:

A. 2 mặt đáy

B. 4 mặt xung quanh

C. 2 mặt xung quanh

D. 6 mặt

Câu 3: Chu vi mặt đáy của hình hộp chữ nhật có chiều dài 1,5dm, chiều rộng 1,2dm chiều cao 1dm là:

A. 5,4dm

B. 2,5dm

C. 2,7dm

D. 5 dm

II. Phần Tự luận

Bài 1:

Biểu đồ dưới đây cho biết tỉ số phần trăm diện tích trồng các loại cây ăn quả ở một trang trại:

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5

Hãy cho biết tỉ số phần trăm diện tích trồng mỗi loại cây ăn quả của trang trại được thể hiện trên biểu đồ.

Bài 2:

Biểu đồ hình quạt bên cho biết kết quả học tập của 800 học sinh ở một trường tiểu học. Hỏi trường tiểu học đó có bao nhiêu học sinh xếp loại học lực: giỏi, khá, trung bình?

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5

Bài 3:

Tính diện tích mảnh đất có kích thước theo hình vẽ dưới đây:

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5

Bài 4:

Tính diện tích mảnh đất có kích thước theo hình vẽ dưới đây:

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5

Bài 5: Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật có chiều dài 12cm, chiều rộng 8cm và chiều cao bằng \frac{3}{4}chiều dài.

Bài 6: Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật có chiều dài 5cm chiều rộng 4 cm và chiều cao 3 cm.

2. Đáp án Phiếu bài tập Toán Tuần 21 lớp 5 Đề 1

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1. C. S = a x b

Câu 2. B. 4 mặt xung quanh

Câu 3. A. 5,4dm

II. Phần Tự luận

Bài 1:

Theo biểu đồ ta có:

- Diện tích trồng xoài là 17,5% diện tích trang trại.

- Diện tích trồng nhãn là 20% diện tích trang trại.

- Diện tích trồng vải thiều là 27,5% diện tích trang trại.

- Diện tích trồng các loại cây ăn quả khác chiếm là:

100% – (27,5% + 17,5% + 20%) = 35%.

Bài 2:

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5

HD: Số học sinh xếp loại học lực giỏi là:

800 : 100 x 42,5 = 340 (học sinh)

Số học sinh xếp loại học lực khá là:

800 : 100 x 46,5 = 372 (học sinh)

Số học sinh xếp loại học lực trung bình là:

800 : 100 x 11 = 88 (học sinh)

(Hoặc 800 – 340 – 372 = 88 (học sinh)).

Bài 3:

HD: Nối D với N ta được hai hình chữ,nhật như hình vẽ dưới đây:

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5

Diện tích hình chữ nhật ABCD là:

31 x 21,5 = 666,5 (m2)

Diện tích hình chữ nhật MNPQ là:

38 x 15,5 = 589 (m2)

Diện tích mảnh đất là:

666,5 + 589 = 1255,5 (m2).

Bài 4:

HD:

Chia mảnh đất như hình vẽ, ta được một hình thang và một hình chữ nhật.

Ta có:

HG = 16,5m,

HD = 75m,

AH = 52m – 16,5m = 35,5m,

HC = 75m – 34m = 41 m.

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5

Diện tích hình thang ABCH là:

(25 + 41) x 35,5 : 2 = 1171, 5 (m2)

Diện tích hình chữ nhật HDEG là:

75 x 16,5 = 1237,5 (m2)

Diện tích mảnh đất là:

1171, 5 + 1237,5 = 2409 (m2).

Bài 5

Chiều cao của hình hộp chữ nhật là:

12\times\frac{3}{4}=9 (cm)

Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật là:

(12 + 8) x 2 x 9 = 360(cm2)

Diện tích một mặt đáy của hình hộp chữ nhật là:

12 x 8 = 96 (cm2)

Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật là:

360 + 96 x 2 = 552 (cm2)

Đáp số:

Sxq: 360 cm2;

Stq: 552 cm2.

Bài 6:

Diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật là:

( 5 + 4 ) x 2 x 3 = 54 (cm2)

Diện tích toàn phần hình hộp chữ nhật là:

54 + ( 5 x 4 ) x 2 = 94 (cm2)

Đáp số:

Sxq: 54 cm2 ;

Stp: 94 cm2

.........................

Trên đây Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5: Tuần 21 - Đề 1 được VnDoc sưu tầm cho các em học sinh tham khảo củng cố kỹ năng giải Toán lớp 5 chuẩn bị cho các bài thi học kì 1 lớp 5 và bài thi học kì 2 lớp 5 đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
99 57.158
Sắp xếp theo

Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5

Xem thêm