Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5: Tuần 5 - Đề 2

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5: Tuần 5 - Đề 2 bao gồm hệ thống kiến thức các dạng Toán tuần 5 lớp 5 có đầy đủ lời giải cho các em học sinh tham khảo, ôn tập các dạng cách giải các dạng Toán liên quan đến tỉ lệ.

>> Bài trước: Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5: Tuần 5 - Đề 1

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 5

Bài 1:

Biết rằng trong nửa giờ xe đạp đi được 8km, ô tô đi được 24km. Hỏi trong 2 giờ, quãng đường ô tô đi được gấp mấy lần quãng đường xe đạp đi được?

Bài 2:

Nếu 5 người làm trong 5 ngày thì đào được 50m mương. Hỏi 8 người làm trong 4 ngày thì đào được bao nhiêu mét mương? (Mức làm của mỗi người như nhau)

Bài 3:

Người thứ nhất hoàn thành một công việc trong 3 ngày. Người thứ hai hoàn thành công việc đó trong 6 ngày. Hỏi nếu hai người cùng iàm công việc đó thì trong bao lâu sẽ hoàn thành công việc ?

Bài 4:

Biết rằng 2 vòi nước chảy vào một bể thì sau 3 giờ sẽ được nửa bể nước. Hỏi nếu có 6 vòi nước chảy vào bể thì sau mấy giờ sẽ đầy bể? (Mức chảy của mỗi vòi như nhau)

Bài 5: Bao thứ nhất nhiều hơn bao thứ hai 55kg gạo. Sau khi bán mỗi bao đi 15kg thì số gạo ở báo thứ hai bằng \frac{6}{11} bao thứ nhất. Hỏi lúc đầu mỗi bao có bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

Đáp án Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 5

Bài 1:

HD: 2 giờ gấp 4 lần nửa giờ ( \frac{1}{2} x 4 = 2)

Trong 2 giờ xe đạp đi được là :

8 x 4 = 32 (km)

Trong 2 giờ ô tô đi được là:

24 x 4 = 96 (km)

Trong 2 giờ quãng đường ô tô đi gấp quãng đường xe đạp đi số lần là:

96 : 32 = 3 (lần).

Có thể làm cách khác:

Trong nửa giờ quãng đường đi của ô tô gấp quãng đường đi của xe đạp là:

24 : 8 = 3 (lần)

Khi thời gian gấp lên 4 lần thì quãng đường đi được của ô tô và của xe đạp so với quãng đường đi trong nửa giờ đều tăng lên 4 lần.

Vậy trong 2 giờ quãng đường ô tô đi được vẫn gấp 3 lần quãng đường xe đạp đi được.

Bài 2:

HD:

5 người trong 5 ngày đào được 50m mương.

1 người trong 5 ngày đào được 10m mương (50 : 5 = 10).

1 người trong 1 ngày đào được 2m mương (10 : 5 = 2).

8 người trong 1 ngày đào được: 2 x 8 = 16 (m) mương.

8 người trong 4 ngày đào được: 16 x 4 = 64 (m) mương.

Bài 3:

HD:Trong 1 ngày người thứ nhất làm đươc 1/3 công viêc.

Trong 1 ngày người thứ hai làm đươc 1/6 công viêc.

Trong 1 ngày cả hai người làm được:

\frac{1}{3}+\frac{1}{6}=\frac{1}{2} = (công việc)

Vậy để hoàn thành công việc, cả hai người phải làm trong 2 ngày (1 : \frac{1}{2} = 2)

Bài 4:

2 vòi nước chảy được 1/2 bể trong 3 giờ.

Do đó 2 vòi nước chảy được đầy bể trong 6 giờ (3 x 2 = 6).

Vậy: 6 vòi nước chảy đầy bể trong: 6 : 3 = 2 (giờ).

Hoặc có thể làm cách khác :

2 vòi nước chảy được 1/2 bể trong 3 giờ.

Do đó:

6 vòi nước chảy được 1/2 bể trong 1 giờ (3 : 3 = 1).

6 vòi nước chẳy đầy bể trong: 1 x 2 = 2 (giờ).

Lưu ý:

Để chảy được cùng một lượng nước nếu số vòi nước tăng lên bao nhiêu lần thì số giờ chảy vào bể giảm đi bấy nhiêu lần.

Cùng một thời gian chảy nếu số vòi nước tăng lên bao nhiêu lần thì lượng nước chảy được tăng lên bấy nhiêu lần.

Bài 5:

Phương pháp giải:

- Sau khi bán đi ở mỗi bao 15kg thì bao thứ nhất vẫn nhiều hơn bao thứ hai 55kg.

- Coi số gạo ở bao thứ nhất sau khi bán gồm 11 phần bằng nhau thì số gạo ở bao thứ hai sau khi bán gồm 6 phần như thế.

- Tìm hiệu số phần bằng nhau.

- Tính khối lượng gạo ở bao thứ nhất sau khi bán = Hiệu số gạo ở hai bao : hiệu số phần bằng nhau × 11.

- Tính khối lượng gạo lúc ban đầu của bao thứ nhất = khối lượng gạo ở bao thứ nhất sau khi bán + 15.

- Tính khối lượng gạo ở bao thứ hai lúc ban đầu = khối lượng gạo lúc ban đầu của bao thứ nhất – 55.

Cách giải:

Sau khi bán đi ở mỗi bao 15kg thì bao thứ nhất vẫn nhiều hơn bao thứ hai 55 kg.

Coi số gạo ở bao thứ nhất sau khi bán gồm 11 phần bằng nhau thì số gạo ở bao thứ hai sau khi bán gồm 5 phần như thế.

Hiệu số phần bằng nhau là:

11 – 6 = 5 (phần)

Sau khi bán, bao thứ nhất có số ki-lô-gam gạo là:

55 : 5 × 11 = 121 (kg)

Lúc đầu bao thứ nhất có số ki-lô-gam gạo là:

121 + 15 = 136 (kg)

Số gạo ở bao thứ hai lúc ban đầu là:

136 – 55 = 81 (kg)

Đáp số: Bao thứ nhất: 136kg;

Bao thứ hai: 81kg.

>> Bài tiếp theo: Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5: Tuần 6 - Đề 1

Ngoài ra, các em học sinh lớp 5 còn có thể tham khảo đề thi học kì 1 hay đề thi học kì 2 lớp 5 mà VnDoc.com đã sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Toán lớp 5 hơn mà không cần sách giải.

Đánh giá bài viết
57 32.877
Sắp xếp theo

    Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5

    Xem thêm