Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 5: Tuần 1 - Đề 2

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 5: Tuần 1 - Đề 2. Toàn bộ bài tập bao gồm hệ thống kiến thức các dạng Toán tuần 1 lớp 5 có đầy đủ lời giải.

>> Bài trước: Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 5: Tuần 1 - Đề 1

Nội dung ôn tập Tuần 1 Đề số 2

  • Ôn tập về phân số.
  • Phân số thập phân

1. Bài tập Toán lớp 5 Tuần 1

Bài 1:

Tìm x:

a) \frac{5}{x}=\frac{20}{28}

b) \frac{24}{120}=\frac{x}{5}

Bài 2:

Nối hai phân số bằng nhau:

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 5

b) Nối mỗi phân số với phân số thập phân bằng nó :

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 5

Bài 3:

So sánh các phân số:

a) \frac{12}{19}\frac{22}{33}

b) \frac{12}{13}\frac{1212}{1313}

c) \frac{123}{124}\frac{124124}{125125}

Bài 4:

Cho phân số có tổng của tử số và mẫu số là 136. Tìm phân số đó, biết rằng phân số đó có thể rút gọn thành \frac{3}{5}

2. Đáp án bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 1

Bài 1:

a) \frac{5}{x}=\frac{20}{28}

Ta có: \frac{20}{28}=\frac{20: 4}{28: 4}=\frac{5}{7}

Do đó \frac{5}{x}=\frac{5}{7}

Vậy x = 7

b) \frac{24}{120}=\frac{x}{5}

Ta có: \frac{24}{120}=\frac{1}{5}

Do đó: \frac{1}{5}=\frac{x}{5}

Vậy x = 1

Bài 2:

a)

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 5

b)

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 5

Bài 3:

a) \frac{12}{19} \frac{22}{33}

Ta có \frac{22}{33}=\frac{22: 11}{33: 11}=\frac{2}{3}=\frac{2 \times 6}{3 \times 6}=\frac{12}{18}

mà  \frac{12}{18}>\frac{12}{19}

Vậy: \frac{22}{33}>\frac{12}{19} hay \frac{12}{29}<\frac{22}{33}

b)  \frac{12}{13}\frac{1212}{1313}

Ta có \frac{1212}{1313}=\frac{12 \times 101}{13 \times 101}=\frac{12}{13}

Vậy \frac{12}{13}\frac{1212}{1313}

c) \frac{123}{124}\frac{124124}{125125}

Ta có: \frac{124124}{125125}=\frac{124 \times 1001}{125 \times 1001}=\frac{124}{125}

Xét \frac{123}{124}=1-\frac{1}{124}; \frac{124}{125}=1-\frac{1}{125}

\frac{1}{124}>\frac{1}{125} nên \frac{123}{124}<\frac{124}{125}

Vậy \frac{123}{124}<\frac{124124}{125125}

Bài 4:

Hướng dẫn (HD):

Giả sử phân số phải tìm là a/b , ta có:

a + b = 136 và \frac{a}{b\ }=\frac{3}{5} (\frac{a}{b} rút gọn thành \frac{3}{5})

Như vậy bài toán ” Tìm hai số khi biết tổng là 136, tỉ số là \frac{3}{5} ” ta có sơ đồ:

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 5

Tử số a của phân số là:

136 : (3 + 5) x 3 = 51

Mẫu số b của phân số là:

136 – 51 = 85

Phân số cần tìm là \frac{51}{85}

3. Phiếu bài tập cuối tuần lớp 5 môn Toán Tuần 1

Toàn bộ bài tập trên đây cho các em học sinh tham khảo, ôn tập các dạng toán về phân số, phân số thập phân. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Để tham khảo trọn bộ bài tập Toán lớp 5 của từng tuần học, các bạn học sinh cùng tham khảo chuyên mục: Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 . Tất cả các tài liệu tại đây đều Có đáp án và được tải miễn phí, các em tự luyện giải và so sánh đối chiếu kết quả nhé.

Ngoài ra, các em học sinh lớp 5 còn có thể tham khảo đề thi học kì 1 hay đề thi học kì 2 lớp 5 mà VnDoc.com đã sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Toán lớp 5 hơn mà không cần sách giải.

Đánh giá bài viết
56 28.789
Sắp xếp theo

    Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5

    Xem thêm