Phiếu bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5: Tuần 4

Phiếu bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5

Phiếu bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5: Tuần 4 bao gồm toàn bộ hệ thống kiến thức môn Toán lớp 5 tuần 4 cho các em học sinh củng cố, ôn tập, rèn luyện kỹ năng giải toán phân số lớp 5. Mời các em học sinh cùng các bậc phụ huynh tham khảo.

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5

Phần I: Trắc nghiệm

1. Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất:

1.1. Tổng của hai số bằng 456. Số thứ nhất bằng một nửa số thứ hai. Hai số đó là:

A) Số thứ nhất là 152 và số thứ hai là 304

B) Số thứ nhất là 304 và số thứ hai là 152

1.2. Đàn gà có 315 con, trong đó số gà mái gấp đôi số gà trống. Số gà mái trong đàn gà là:

A) 210 con

B) 189 con

1.3. Cửa hàng bán được số gạo tẻ nhiều hơn số gạo nếp là 36kg, trong đó số gạo nếp bằng 3/5 số gạo tẻ. Mỗi loại gạo bán được là:

A) 18kg gạo nếp và 54kg gạo tẻ

B) 54 kg gạo nếp và 18kg gạo tẻ

1.4. Một người dự định mua 4kg gạo nếp với giá 7500 đồng 1 kg. Hỏi với số tiền đó sẽ mua được bao nhiêu ki-lô-gam gạo tẻ với giá 6000 đồng 1 kg?

A) 6kg

B) 5kg

C) 7kg

D) 4kg

1.5. Có 8 người làm xong công việc trong 6 ngày. Hỏi muốn làm cong công việc đó trong 4 ngày thì cần có bao nhiêu người?

A) 10 người

B) 12 người

C) 8 người

D) 9 người

1.6. Một người đi xe đạp trong 18 phút được 3km 870m. Hỏi với mức đi như thế trong 2/5 giờ thì người đó đi được bao nhiêu mét?

A) 4300m

B) 5375m

C) 5160m

D) 6450m

2. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

Có 8 người làm xong một công việc trong 5 ngày. Hỏi muốn làm xong công việc đó trong 4 ngày thì cần bao nhiêu người?

A) Bạn An làm: 8: 4 = 2 (người)

5 x 2 = 10 (người)

B) Bạn Căn làm:

5 x 8 = 40 (ngày)

40 : 4 = 10 (người)

C) Bạn Bình làm:

8 : 4 = 2 (lần)

5 x 2 = 10 (người)

Phần II: Tự luận

1. Một người mua 60 cái bút, trong đó số bút xanh gấp rưỡi số bút đỏ. Hỏi người đó mua bao nhiêu cái bút mỗi loại?

2. Một người làm 5 ngày được 30 sản phẩm. Hỏi với mức làm như thế người đó phải làm trong bao nhiêu ngày để được 48 sản phẩm?

3. Nhà bếp dự trữ lượng gạo cho 45 người ăn trong 6 ngày. Hỏi nếu có 54 người ăn thì số gạo đó sẽ đủ ăn trong bao nhiêu ngày?

4. Có 80l dầu chứa trong hai thùng. Sau khi đỏ 5l từ thùng thứ nhất sang thùng thứ hai thì lượng dầu ở thùng thứ hai gấp rưỡi thùng thứ nhất. Hỏi lúc đầu mỗi thùng chứa bao nhiêu lít dầu?

5. Một nhóm 5 người thợ làm 8 ngày được 120 sản phẩm. Hỏi nếu nhóm thợ đó có 7 người thì phải làm bao nhiêu ngày để được 126 sản phẩm?

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5 - Tuần 4 gồm 2 phần Trắc nghiệm và Tự luận với 7 câu hỏi được VnDoc sưu tầm cho các em học sinh tham khảo củng cố kỹ năng giải Toán lớp 5 chuẩn bị cho các bài thi học kì 1 lớp 5 và bài thi học kì 2 lớp 5 đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
8 12.835
Sắp xếp theo

    Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5

    Xem thêm