Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Phiếu bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5: Tuần 10

Phiếu bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5

Phiếu bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5: Tuần 10 bao gồm toàn bộ hệ thống kiến thức môn Toán lớp 5 tuần 10 cho các em học sinh củng cố, ôn tập, rèn luyện kỹ năng giải toán số thập phân, bài tập liên quan đến số thập phân. Mời các em học sinh cùng các bậc phụ huynh tham khảo.

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5

Phần I: Trắc nghiệm

Câu 1. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

A) 35,7 + 2,48 < 2,46 + 35,7

B) 35,7 + 2,48 > 2,46 + 35,7

C) 35,7 + 2,48 = 2,46 + 35,7

D) 49,75 + 230 > 230 + 49,75

E) 49,75 + 230 < 230 + 49,75

F) 49,75 + 230 = 230 + 49,75

Câu 2. Nối biểu thức với giá trị của biểu thức đó:

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5 tuần 10

Câu 3. Hình chữ nhật có chiểu rộng 27,5m; chiều dài hơn chiều rộng 7m. Chu vi hình chữ nhật đó là:

A) 62m

B) 7,04dm

C) 124m

D) 830dm

Câu 4. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

A) 36,7 + 8,35 = 120,2

B) 40 + 12,35 = 52,35

C) 36,7 + 8,35 = 45,05

D) 40 + 12,35 = 12,75

Câu 5. Giá trị của biểu thức 345 + 34,5 + 3,45 là:

A) 1035

B) 724,5

C) 72,45

D) 382,95

Câu 6. Kết quả của phép tính 3,57m + 4,8dm là:

A) 8,37m

B) 8,37dm

C) 4,05m

D) 4,05dm

Câu 7. Kết quả của phép tính 5,08 tạ + 4,7 tấn là:

A) 9,78 tạ

B) 9,78 tấn

C) 52,08 tấn

D) 52,08 tạ

Phần II: Tự luận

Câu 8. Tính bằng cách thuận tiện nhất:

A) 18,5 + 40,47 + 25,53

B) 62,48 + 49 + 15,52

C) 12,37 + 21,46 + 58,54 + 45,63

D) 20,08 + 40,41 + 30,02 + 50,59

Câu 9. Tấm vải thứ nhất dài 30,5m. Tấm vải thứ hai dài hơn tấm vải thứ nhất là 3,75m. Hỏi cả hai tấm vải dài bao nhiêu mét?

Câu 10. Một bếp ăn trong tuần lễ đầu dùng hết 182,5kg gạo; tuần lễ sau dùng nhiều hơn tuần lễ đầu 41,5kg gạo. Hỏi trung bình mỗi ngày nhà bếp dùng hết bao nhiêu ki-lô-gam gạo, biết rằng ngày nào cũng dùng gạo?

Câu 11. Cho các chữ số 3, 4, 5

a) Hãy viết các số thập phân gồm ba chữ số khác nhau đó, phần thập phân đều có hai chữ số.

b) Tính tổng các số vừa viết được theo cách thuận tiện nhất.

Tham khảo luyện tập thêm bài tập cuối tuần Toán 5

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5 - Tuần 10 gồm 2 phần Trắc nghiệm và Tự luận với 11 câu hỏi được VnDoc sưu tầm cho các em học sinh tham khảo củng cố kỹ năng giải Toán lớp 5 Chương 2 về số thập phân: Cộng hai số thập phân, tổng nhiều số thập phân, viết số đo khối lượng dưới dạng số thập phân, viết số đo diện tích dưới dạng số thập phân, viết số đo độ dài dưới dạng số thập phân... chuẩn bị cho các bài thi học kì 1 lớp 5 và bài thi học kì 2 lớp 5 đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
20 4.394
Sắp xếp theo

  Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5

  Xem thêm