Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5: Tuần 6 - Đề 2

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5: Tuần 6 - Đề 2 bao gồm hệ thống kiến thức các dạng Toán tuần 6 lớp 5 có đầy đủ lời giải cho các em học sinh tham khảo, ôn tập các dạng cách giải các dạng Toán liên quan đến đo độ dài, khối lượng. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

>> Bài trước: Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5: Tuần 6 - Đề 1

Phiếu bài tập Toán lớp 5 Tuần 6 Đề 2

Đề bài kiểm tra cuối tuần sách Toán lớp 5 Tuần 6 - Đề 2: Ôn tập đơn vị đo độ dài, đo khối lượng. Bảng đơn vị đo diện tích

Bài 1:

Điền dấu (> < =) thích hợp:

a) 3kg 55g … 3550g

b) 4km 44dam … 44hm 4dam

c) 5m 5cm … 50dm 5mm

Bài 2:

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

66m2 66cm2 = … cm2

Số thích hợp để viết vào chỗ chấm là:

A. 6666

B. 666 600

C. 660 660

D. 660 066

Bài 3

Đúng ghi Đ, sai ghi S:

Điền dấu (<, =, >) vào chỗ chấm:

27ha 45m2 ……………270045m2

27ha 45m2 > 270045 m2 

27ha 45m2 = 270045 m2 

27ha 45m2 < 270045 m2 

Bài 4

Đúng ghi Đ, sai ghi S:

a) 102m2 9dm2 = 10 290dm2 

b) 102m2 9dm2 = 10 209dm2 

c) 52dm2 40cm2 = 5240cm2 

d) 52dm2 40cm2 = 52 400cm2

Bài 5:

Một khu rừng hình chữ nhật có chu vi là 5km 60dam. Chiều dài hơn chiều rộng 800m.

a) Hỏi diện tích khu rừng đó bằng bao nhiêu héc-ta; bằng bao nhiêu mét vuông?

b) Biết rằng \frac{1}{3} diện tích khu rừng trồng cây mới, tính tỉ số diện tích trồng cây mới và diện tích phần còn lại của khu rừng.

Bài 6:

Một hình vuông có chu vi 1m 4cm. Một hình chữ nhật có trung bình cộng độ dài hai cạnh bằng độ dài cạnh hình vuông và có chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Hỏi diện tích hình nào lớn hơn và lớn hơn bao nhiêu xăng-ti-mét vuông?

Bài 7: Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 100 m chiều rộng bằng \frac{4}{5} chiều dài.

a) Tính diện tích thửa ruộng đó?

b) Biết rằng cứ 100m2 thu hoạch được 80 kg thóc. Hỏi trên cả thửa ruộng đó người ta thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc?

Để tham khảo trọn bộ bài tập Toán lớp 5 của từng tuần học, các bạn học sinh cùng tham khảo chuyên mục: Bài tập cuối tuần Toán lớp 5. Tất cả các tài liệu tại đây đều Có đáp án và được tải miễn phí, các em tự luyện giải và so sánh đối chiếu kết quả nhé.

Đáp án Phiếu bài tập Toán lớp 5 Tuần 6 Đề 2

Bài 1:

HD:

a) 3kg 55g = 3055g ; 3055 < 3550.

Vậy: 3kg 55g < 3550g.

b) 4km 44dam = 444dam;

44hm 4dam = 444 dam.

Vậy: 4km 44dam = 44hm 4dam.

c) 5m 5cm = 505cm = 5050mm; 50dm 5mm = 5005mm;

mà 5050 > 5005.

Vậy 5m 5cm > 50dm 5mm.

Hoặc: 5m 5cm = 50dm 50mm > 50dm 5mm

Bài 2:

HD: 66m2 66cm2 = 660 066cm2.

Khoanh vào D.

Bài 3

Đúng ghi Đ, sai ghi S:

Điền dấu (<, =, >) vào chỗ chấm:

27ha 45m2 ……………270045m2

Ta có: 1 ha = 10000 m2

nên 27ha = 270 000m2

S 27ha 45m2 > 270045 m2

Đ 27ha 45m2 = 270045 m2

S 27ha 45m2 < 270045 m2

Bài 4

Đúng ghi Đ, sai ghi S:

a) S 102m2 9dm2 = 10 290dm2

Sửa lại: 102m2 = 10209dm2

b) Đ 102m2 9dm2 = 10 209dm2

c) Đ 52dm2 40cm2 = 5240cm2

d) S 52dm2 40cm2 = 52 400cm2

Sửa lại: 52dm2 40cm2 = 5240cm2

Bài 5:

Tóm tắt:

Chu vi khu rừng hình chữ nhật: 5km 60dam

Chiều rộng khu rừng: 800m

a) Diện tích khu rừng: .... héc-ta = ..... m2?

b) Diện tích trồng cây mới: 1/3 diện tích

Tỉ số diện tích trồng cây mới và diện tích phần còn lại: ... ?

HD:

a) Đổi: 800m = 8hm; 5km 60dam = 560dam = 56hm.

Nửa chu vi khu rừng là:

56 : 2 = 28 (hm)

Ta có sơ đồ:

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5

Chiều dài khu rừng là:

28 – 10 = 18 (hm)

Diện tích khu rừng là:

18 × 10 = 180 (hm2)

180hm2 = 180ha; 180hm2 = 1 800 000m2.

b)

Diện tích trồng cây mới là:

180 : 3 = 60 (ha)

Diện tích phần còn lại của khu rừng là:

180 - 60 = 120 (ha)

Tỉ số diện tích trồng cây mới và diện tích phần còn lại của khu rừng là:

= \frac{60}{120}=\frac{1}{2}(*)

(*) Có thể làm cách khác: chia diện tích khu rừng làm 3 phần, ta có:

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5

Theo sơ đồ ta có tỉ số diện tích trồng cây mới và diện tích phần còn lại là 1/2.

Bài 6:

HD: 1m 4cm = 104cm.

Cạnh hình vuông là:

104 : 4 = 26 (cm)

Tổng chiều dài và chiều rộng hình chữ nhật là:

26 x 2 = 52 (cm)

Ta có sơ đồ:

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5

Chiều rộng hình chữ nhật là:

52: (3 + 1) = 13 (cm)

Chiều dài hình chữ nhật là:

52 – 13 = 39 (cm)

Diện tích hình chữ nhật là:

39 x 13 = 507 (cm2)

Diện tích hình vuông:

26 x 26 = 676 (cm2)

Hình vuông có diện tích lớn hơn diện tích hình chữ nhật và lớn hơn là:

676 – 507 = 169 (cm2).

Bài 7:

Tóm tắt:

Chiều dài thửa ruộng: 100m

Chiều rộng thửa ruộng: 4/5 chiều dài

a) Diện tích thửa ruộng: .... m2?

b) Cứ 100m2 thu được: 80kg thóc?

Cả thửa ruộng thu được: ..... kg thóc?

Bài giải

a. Chiều rộng thửa ruộng là

100 x \frac{4}{5} = 80 (m)    

Diện tích thửa ruộng là :

100 x 80 = 8000(m2)    

b. Số thóc thu được trên thửa ruộng đó là:

8000: 100 x 80 = 6400 (kg)     

6400 kg = 64 tạ     

Đáp số: a. 8000 m2 ; b. 64 tạ     

>> Bài tiếp theo: Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5: Tuần 7 - Đề 1

Chuyên mục Toán lớp 5 sẽ hướng dẫn giải SGK và VBT Toán 5 chi tiết đầy đủ cả năm học cho các bạn học sinh tham khảo tìm lời giải phù hợp cho chương trình sách mình đang theo học. Toàn bộ tài liệu có đáp án cho từng bài.

Ngoài ra, các em học sinh lớp 5 còn có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 5 hay đề thi học kì 2 lớp 5 mà VnDoc.com đã sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Toán lớp 5 hơn mà không cần sách giải.

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5 khác:

Chia sẻ, đánh giá bài viết
48
Sắp xếp theo

Gợi ý cho bạn

Xem thêm

Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5

Xem thêm