Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4: Tuần 25 - Đề 1

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4: Tuần 25 - Đề 1 bao gồm hệ thống kiến thức các dạng Toán tuần 25 lớp 4 có đầy đủ lời giải cho các em học sinh tham khảo, củng cố, rèn luyện kỹ năng giải Toán phân số chuẩn bị cho các bài kiểm tra trong năm học. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Đề bài kiểm tra cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 25 - Đề 1

Phần I. Trắc nghiệm

Câu 1. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4

Câu 2. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4

Câu 3. Điền dấu > ; < ; = thích hợp vào ô trống

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4

Câu 4. Đánh dấu X vào chỗ chấm đặt cạnh đáp số đúng:

Một hình bình hành có độ dài là 7/8 m, chiều cao 3/4 m. Diện tích hình bình hành đó là

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4

Phần II. Trình bày chi tiết các bài toán

Câu 1. Tìm x

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4

Câu 2. Tính bằng hai cách

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4

Câu 3. Một hình chữ nhật có chu vi 5/2 m. Chiều dài hơn chiều rộng 1/4m. Tính chiều dài, chiều rộng của hình chữ nhật đó.

Đáp án kiểm tra cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 25

Phần I

Câu 1.

a) B

b) C

Câu 2.

a) Đ

b) S

c) S

d) Đ

Câu 3.

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4

Câu 4. Chọn A

Phần II

Câu 1.

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4

Câu 2.

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4

Câu 3. Nửa chu vi hình chữ nhật là:

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4

Chiều dài của hình chữ nhật đó là:

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4

Chiều rộng của hình chữ nhật đó là:

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4

Đáp số: Chiều dài: 3/4 m, Chiều rộng: 1/2 m,

Đánh giá bài viết
99 24.827
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 Xem thêm