Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4 Tuần 25 - Đề 1

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4: Tuần 25 - Đề 1 bao gồm hệ thống kiến thức các dạng Toán tuần 25 lớp 4 có đầy đủ lời giải cho các em học sinh tham khảo, củng cố, rèn luyện kỹ năng giải Toán phân số chuẩn bị cho các bài kiểm tra trong năm học. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Bài trước:

Phiếu bài tập toán lớp 4 tuần 25 Đề 1

Phần I. Trắc nghiệm

Câu 1. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

a) \frac{5}{8} \times 4 \times \frac{1}{2}=\ldots \ldots

A. \frac{5}{16}

B. \frac{5}{4}

C. \frac{5}{64}

D. \frac{5}{2}

b) \frac{7}{15}: \frac{11}{45}=\ldots \ldots

A.  \frac{98}{675}

B. \frac{210}{315}

C. \frac{3}{2}

D. \frac{7}{9}

Câu 2. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4

Câu 3. Điền dấu > ; < ; = thích hợp vào ô trống

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4

Câu 4. Đánh dấu X vào chỗ chấm đặt cạnh đáp số đúng:

Một hình bình hành có độ dài là \frac{7}{8} m, chiều cao \frac{3}{4} m. Diện tích hình bình hành đó là

A. \frac{21}{32} m2

B. \frac{21}{64} m2

C. \frac{13}{4} m2

D. \frac{13}{8} m2

Phần II. Trình bày chi tiết các bài toán

Câu 1. Tìm x

a) x \times \frac{3}{8}=\frac{5}{6}

b) x: \frac{4}{5}=\frac{15}{16}

Câu 2. Tính bằng hai cách

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4

Câu 3. Một hình chữ nhật có chu vi \frac{5}{2} m. Chiều dài hơn chiều rộng \frac{1}{4}m. Tính chiều dài, chiều rộng của hình chữ nhật đó.

Đáp án Phiếu bài tập toán lớp 4 tuần 25 Đề 1

Phần I

Câu 1.

a) B

b) C

Câu 2.

a) Đ

b) S

c) S

d) Đ

Câu 3.

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4

Câu 4. Chọn A

Phần II

Câu 1.

a) \begin{gathered}
x \times \frac{3}{8}=\frac{5}{6} \\
x=\frac{5}{6}: \frac{3}{8} \\
x=\frac{20}{9}
\end{gathered}

b) \begin{aligned}
x: \frac{4}{5} &=\frac{15}{16} \\
x &=\frac{15}{16} \times \frac{4}{5} \\
x &=\frac{3}{4}
\end{aligned}

Câu 2.

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4

Câu 3. Nửa chu vi hình chữ nhật là:

\frac{5}{2}: 2=\frac{5}{4} (m)

Chiều dài của hình chữ nhật đó là:

\left(\frac{5}{4}+\frac{1}{4}\right): 2=\frac{3}{4} (m)

Chiều rộng của hình chữ nhật đó là:

\frac{3}{4}-\frac{1}{4}=\frac{1}{2} (m)

Đáp số: Chiều dài:  \frac{3}{4}m, Chiều rộng: \frac{1}{2} m,

>> Bài tiếp theo: Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4: Tuần 25 - Đề 2

................

Ngoài ra các bạn có thể theo dõi chi tiết phần giải bài tập SGK Tiếng Việt 4 chuẩn bị cho bài thi cuối học kì 2 đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
147 50.912
Sắp xếp theo

Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4

Xem thêm