Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4: Tuần 15 - Đề 1

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4: Tuần 15 - Đề 1 bao gồm hệ thống kiến thức các dạng Toán tuần 15 lớp 4 có đầy đủ lời giải cho các em học sinh tham khảo, củng cố, rèn luyện kỹ năng giải Toán, chuẩn bị cho các bài kiểm tra trong năm học. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Đề bài kiểm tra cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 15 - Đề 1

Phần I. Trắc nghiệm

Câu 1. Đúng ghi Đ, sai ghi S

a) 665 : 19 = 35 …

b) 2444 : 47 = 53 …

c) 1668 : 45 = 37 (dư 3) …

d) 1499 : 65 = 23 (dư 3) …

Câu 2. Chọn câu trả lời đúng:

Xe ô tô con chạy được quãng đường 12km thì hết 1l xăng. Nếu phải chạy hết quãng đường dài 180km thì hết bao nhiêu lít xăng?

A. 30l

B. 14l

C. 15l

D. 16l

Câu 3. Nối phép tính với kết quả đúng:

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4

Câu 4. Khoanh vào chữ đặt trước đáp số đúng:

Một cửa hàng trong một tháng đã bán hết 17400 bút bi. Hỏi trong tháng đó cửa hàng đã bán được bao nhiêu tá bút bi? (mỗi tá gồm 12 cái )

A. 1350 tá

B. 1400 tá

C. 1450 tá

D. 1440 tá

Phần II. Trình bày chi tiết các bài toán

Câu 1. Mỗi bao xi măng chứa 50kg xi-măng. Một ca sản xuất của nhà máy xi-măng làm được 600 tấn xi-măng thì đóng vào được bao nhiêu bao xi-măng ?

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

Câu 2. Đặt tính rồi tính:

a) 67855 : 45

……………..

……………..

……………..

b) 12675 : 25

……………..

……………..

……………..

……………..

c) 23052 : 63

……………..

……………..

……………..

……………..

Câu 3. Bác Vinh mua 1425 viên gạch bông để lát nền nhà. Bác dự tính sẽ thừa ra 125 viên đủ để lát 5m2 khu vệ sinh. Hỏi diện tích nền nhà cần lát gạch bông của bác Vinh là bao nhiêu mét vuông ?

…………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………..

Câu 4. Tính giá trị của biểu thức:

a) 19832 : 37 + 19464

……………………….

……………………….
b) 325512 : 33 – 7856

……………………….

……………………….

Đáp án kiểm tra cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 15

Phần I

Câu 1.

a) Đ

b) S

c) Đ

d) S

Câu 2. C

Câu 3. ( A ; 4 ) ( B ; 1 ) ( C ; 5 ) ( D ; 2 )

Câu 4. C

Phần II

Câu 1. Đổi 600 tấn = 600000kg

Số bao xi-măng làm được trong một ca sản xuất của nhà máy là

600000 : 50 = 12000 (bao)

Đáp số: 12000 bao xi-măng

Câu 2.

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4

Câu 3. Số viên gạch bông đủ để lát 1m2 nền nhà là: 125 : 5 = 25 (viên)

Nền nhà của bác Vinh lát hết số viên gạch bông là: 1425 – 125 = 1300 (viên)

Diện tích nền nhà của bác Vinh là: 1300 : 25 = 52 (m2)

Đáp số: 52 m2

Câu 4.

a) 19832 : 37 + 19464

= 536 + 19464

= 2000

b) 325512 : 33 – 7856

= 9864 – 7856

= 2008

Đánh giá bài viết
106 32.470
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 Xem thêm