Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4: Tuần 14 - Đề 1

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4: Tuần 14 - Đề 1 bao gồm hệ thống kiến thức các dạng Toán tuần 14 lớp 4 có đầy đủ lời giải cho các em học sinh tham khảo, củng cố, rèn luyện kỹ năng giải Toán, chuẩn bị cho các bài kiểm tra trong năm học. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Bài trước:

Bài tập Toán lớp 4 Tuần 14 Đề 1

Phần I. Trắc nghiệm

Câu 1. Đúng ghi Đ, sai ghi S

a) (55 + 35) : 5 = 55 : 5 + 35 : 5

= 11 + 7

= 18 …

c) (41 + 22) : 3 = 41 : 3 + 22 : 3

= 13 + 7

= 20 …

b) (55 + 35) : 5

= 90 : 5

= 18…

d) (41 + 22) : 3

= 63 : 3

= 21 …

Câu 2. Đánh dấu X vào ô thích hợp

Câu

Đúng

Sai

a) 269517 : 3 = 89839

   

b) 409638 : 4 = 102409 (dư 2)

   

c) 579482 : 5 = 115896 (dư 3)

   

d) 108349 : 7 = 15478 (dư 3)

   

Câu 3. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Một cửa hàng có 12 cuộn dây điện, mỗi cuộn dài 150m. Cửa hàng đã bán được 1/3 số dây điện. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu mét dây điện?

A. 1250m

B. 1200m

C. 600m

D. 1300m

Phần II. Trình bày chi tiết các bài toán

Câu 1. Tính bằng hai cách

a) (24 + 36) : 4

Cách 1 : a)…………………

…………………………….

Cách 2 : b)…………………

…………………………….

b) (84 – 35) : 7

Cách 1 : a)…………………

…………………………….

Cách 2 : b)…………………

…………………………….

Câu 2. Buổi sáng tổ bác An xếp được 45 tấn hàng lên xe ô tô, mỗi xe xếp được 5 tấn. Buổi chiều tổ bác An xếp được 40 tấn hàng lên xe và mỗi xe cũng xếp được 5 tấn hàng. Hỏi cả ngày tổ bác An xếp được tất cả bao nhiêu xe hàng? ( Giải bằng hai cách )

Câu 3. Có 2 tạ 70kg gạo được chia đều vào 6 bao. Hỏi mỗi bao có bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

…………………

Câu 4. Tính giá trị của biểu thức:

a) 450 : (3 x 5)

………………….

………………….

………………….

b) (45 x 63) : 9

………………….

………………….

………………….

Câu 5: Hình chữ nhật ABCD có chiều rộng là 5cm, nếu chiều dài hình chữ nhật giảm đi 3 lần thì diện tích hình chữ nhật mới là 525cm2. Tính chiều dài hình chữ nhật ABCD.

Đáp án Bài tập Toán lớp 4 Tuần 14 Đề 1

Phần I

Câu 1

a) Đ

b) Đ

c) S

d) Đ

a) (55 + 35) : 5 = 55 : 5 + 35 : 5

= 11 + 7

= 18 …

c) (41 + 22) : 3 = 41 : 3 + 22 : 3

= 13 + 7

= 20 …

b) (55 + 35) : 5

= 90 : 5

= 18…

d) (41 + 22) : 3

= 63 : 3

= 21 …

Câu 2.

Câu

Đúng

Sai

a)

X

 

b)

X

 

c)

 

X

d)

X

 

Câu 3. B

Phần II. Trình bày chi tiết các bài toán

Câu 1. Cách 1

a) ( 24 + 36 ) : 4 b) ( 84 – 35 ) : 7

= 60 : 4 = 49 : 7

= 15 = 7

Cách 2

a) ( 24 + 36 ) : 4 

= 24 : 4 + 36 : 4 

= 6 + 9 

= 15 

b) ( 84 – 35 ) : 7

= 84 : 7 – 35 : 7

= 12 - 5

= 7

Câu 2. Cách 1:

Số xe hàng tổ bác An xếp được trong buổi sáng là:

45 : 5 = 9 (xe)

Số xe hàng tổ bác An xếp được trong buổi chiều là:

40 : 5 = 8 (xe)

Tổng số xe hàng tổ bác An xếp được trong cả ngày là:

9 + 8 = 17 (xe)

Đáp số: 17 xe hàng

Cách 2:

Tổng số tấn hàng cần xếp là:

45 + 40 = 85 ( tấn )

Tổng số xe hàng xếp được là:

85 : 5 = 17 ( xe )

Đáp số: 17 xe hàng

Câu 3. Đổi: 2 tạ 70kg = 270kg

Mỗi bao có số ki-lô-gam gạo là:

270 : 6 = 45 ( kg )

Đáp số: 45kg gạo

Câu 4.

a) 450 : (3 x 5)

= 450 : 15

= 30
b) ( 45 x 63) : 9

= 45 : 9 x 63

= 5 x 63

= 315

Câu 5:

Bài giải

Diện tích cũ hình chữ nhật ABCD là:

525 × 3 = 1575 (cm2)

Chiều dài hình chữ nhật ABCD là:

1575 : 5 = 315 (cm)

Đáp số: 315cm

Trên đây là toàn bộ đề bài và đáp án phiếu bài tập Toán lớp 4 tuần 14 đầy đủ Trắc nghiệm và Tự luận cho các em học sinh tham khảo, củng cố rèn luyện kỹ năng giải Toán. Các em ôn tập tại nhà, và tự kiểm tra kết quả. Đồng thời đây còn là tài liệu cho các thầy cô giáo tham khảo ra đề bài ôn tập cuối tuần lớp 4 môn Toán cho các em học sinh.

Ngoài ra, các em học sinh lớp 4 còn có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 4 hay đề thi học kì 2 lớp 4 đầy đủ các môn học Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh, Khoa học, Lịch sử - Địa lý, Tin học mà VnDoc.com đã sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Toán lớp 4 hơn mà không cần sách giải.

Tham khảo bài tập cuối tuần môn Toán khác:

Đánh giá bài viết
128 60.139
1 Bình luận
Sắp xếp theo
  • Vinh Lê Thị
    Vinh Lê Thị

    nice

    Thích Phản hồi 05/12/21

Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4

Xem thêm