Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4: Tuần 27 - Đề 2

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4: Tuần 27 - Đề 2 bao gồm hệ thống kiến thức các dạng Toán tuần 27 lớp 4 có đầy đủ lời giải cho các em học sinh tham khảo, củng cố, rèn luyện kỹ năng giải Toán phân số chuẩn bị cho các bài kiểm tra trong năm học. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 27

Phần I. Trắc nghiệm

Câu 1. Đúng ghi Đ, sai ghi S

A. Hình thoi là hình chữ nhật đặc biệt …

B. Hình thoi là hình bình hành đặc biệt …

C. Hình thoi là hình vuông đặc biệt …

C. Hình vuông là hình thoi đặc biệt …

Câu 2. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4

Số cần điền vào dấu chấm hỏi ( ? ) là:

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4

Câu 3. Khoanh vào chữ đặt trước đáp số đúng:

Một hình thoi có chiều cao là 12cm và bằng 3/4 độ dài đáy. Diện tích của hình thoi đó là:

A. 96cm2

B. 192cm2

C. 54cm2

D. 108cm2

Câu 4. Chọn câu trả lời đúng

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4

Hình thoi ABCD và hình bình hành MNPQ có AC = PQ, BD = MH

A. Diện tích hình thoi ABCD bằng diện tích hình bình hành MNPQ

B. Diện tích hình thoi ABCD gấp 2 lần diện tích hình bình hành MNPQ

C. Diện tích hình bình hành MNPQ gấp 2 lần diện tích hình thoi ABCD

D. Diện tích hình thoi ABCD lớn hơn diện tích hình bình hành MNPQ

Phần II. Trình bày chi các bài toán

Câu 1. Cho A = Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4

Hãy so sánh tổng A với \frac{1}{3}

……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….

Câu 2. Hình chữ nhật EGHK có chiều dài và chiều rộng lần lượt bằng một nửa độ dài đường chéo dài và đường chéo ngắn của hình thoi ABCD. Tính tổng diện tích 4 hình tam giác tô màu. Biết diện tích hình thoi là 48cm2.

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4

Đáp án Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 27

Phần I

Câu 1.

A. S

B. Đ

C. S

D. Đ

Câu 2. A

Câu 3. B.

Câu 4. C

Phần II

Câu 1

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4

Câu 2. Gọi độ dài đường chéo dài là a, độ dài đường chéo ngắn là b thì diện tích hình thoi là \frac{a\times b}{2}

Chiều dài hình chữ nhật là \frac{a}{2}, chiều rộng là \frac{b}{2}

Diện tích hình chữ nhật là: \frac{a}{2}\times\frac{b}{2}=\frac{a\times b}{4}

Diện tích hình thoi gấp diện tích hình chữ nhật là: \frac{a\times b}{2}:\frac{a\times b}{4}=2 (lần)

Do đó diện tích hình thoi gấp 2 lần tổng diện tích 4 hình tam giác

Tổng diện tích 4 hình tam giác là:

48 : 2 = 24 (cm2)

Đáp số: 24 cm2

Đánh giá bài viết
30 17.888
Sắp xếp theo

Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4

Xem thêm