Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Kết nối tri thức - Tuần 16

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Kết nối tri thức - Tuần 16 bao gồm hệ thống kiến thức các dạng Toán tuần 16 lớp 4 có đầy đủ lời giải cho các em học sinh tham khảo, củng cố, rèn luyện kỹ năng giải Toán, chuẩn bị cho các bài kiểm tra trong năm học. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Kết nối tri thức

Phần I. Trắc nghiệm

Câu 1.

Một hình chữ nhật có chiều dài là 12 457dm, chiều rộng là 8 2106dm. Nửa chu vi hình chữ nhật đó là:

A. 94 536dm

B. 94 563dm

C. 94 533dm

D. 94 566dm

Câu 2. Số liền sau của số lớn nhất có sáu chữ số khác nhau là:

A. 987 654

B. 987645

C. 987656

D. 987655

Câu 3. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

Lan nghĩ ra một số, biết rằng đem số đó nhân với 5 thì được 55120 . Số Lan nghĩ là:

A. 11240

B. 11024

C. 11402

D. 11204

Câu 4. Số 138 045 được viết thành tổng các chữ số là:

A. 100 000 + 35 + 0 + 45

B. 100 000 + 30 000 + 8 000 + 400 + 5

C. 100 000 + 30 000 + 8 000 + 40 + 5

D. 130 000 + 8 000 + 40 + 5

Câu 5: Số nào sau đây có chữ số 7 mang giá trị là 70 000:

A. 172 050

B. 37 496

C. 735 013

D. 787 058

Phần II. Trình bày chi tiết các bài toán

Câu 1. Tính bằng cách hợp lí

a) 12 436 + (2564 + 3416)

………………………………….

………………………………….

………………………………….
b) 7150 × 2 – 30175 : 5

………………………………….

………………………………….

………………………………….

Câu 2. Bạn Hồng có 31000 đồng gồm hai loại tiền: loại giấy bạc 5000 đồng và loại giấy bạc 2000 đồng. Tổng số tờ giấy bạc là 8 giờ. Hỏi Hồng có bao nhiêu tờ giấy bạc mỗi loại ?

Câu 3. Viết các số sau thành tổng các chữ số:

754 206 = ……………………………….………………………………………….……………….

3 107 489 = …………………………….…………………………………………….……………..

946 102 474 = ………………………….…………………………………………….……………..

Câu 4: Một mảnh vườn hình chữ nhật có chu vi là 46m, chiều dài hơn chiều rộng 11, m.

a. Tính diện tích mảnh vườn đó.

b. Biết cứ 1m2 thì thu hoạch được 5kg rau. Hỏi có thể thu hoạch được bao nhiêu ki-lô0gam rau trên cả mảnh vườn đó?

Đáp án Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Kết nối tri thức

(Đáp án có trong file tải về)

>> Xem thêm: Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Kết nối tri thức - Tuần 16 (Nâng cao)

>> Bài tiếp theo: Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Kết nối tri thức - Tuần 17

Tham khảo: Đề kiểm tra Toán lớp 4 học kì 1 Cánh Diều

Các em học sinh hoặc quý phụ huynh còn có thể tham khảo thêm lời giải Toán lớp 4 KNTTVở bài tập Toán lớp 4 cả năm học.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
38
Sắp xếp theo

    Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Kết nối

    Xem thêm
    Chỉ từ 79.000đ trải nghiệm VnDoc không quảng cáotải toàn bộ tài liệu trên VnDoc với tốc độ cao. Tìm hiểu thêm
    Hoặc không cần đăng nhập và tải nhanh tài liệu Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Kết nối tri thức - Tuần 16