Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Kết nối tri thức - Tuần 19

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Kết nối tri thức bao gồm hệ thống kiến thức các dạng Toán tuần 19 lớp 4 có đầy đủ lời giải cho các em học sinh tham khảo, củng cố, rèn luyện kỹ năng giải Toán hình học chuẩn bị cho các bài kiểm tra trong năm học. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Bài tập cuối tuần lớp 4 tuần 19 Kết nối

Phần I. Trắc nghiệm

Câu 1: Kết quả của phép tính 15 342 × 2 = ….. là:

A. 34 682

B. 34 683

C. 30 684

D. 34 685

Câu 2: Kết quả của phép tính 500 000 + 5 × 123 600 = ….. là:

A. 1 118 000

B. 1 188 000

C. 1 111 800

D. 1 018 000

Câu 3: (32 365 + 60 528) × 3 ….. 278 678. Dấu cần điền là:

A. <

B. =

C. >

D. không có dấu nào

Câu 4: Số dư của phép chia 109 897 : 3 là:

A. 0

B. 3

C. 2

D. 1

Câu 5: 574 912 là kết quả của phép tính:

A. 595 385 – 102 370 : 5

B. 595 386 – 102 370 : 5

C. 595 386 – 102 370 : 2

D. 595 382 – 102 370 : 5

Câu 6: ….. × 7 = 701 155. Số cần điền là:

A. 10026

B. 100 265

C. 101 065

D. 100 165

II. Tự luận

Bài 1: Đặt tính rồi tính

412 203 × 2

204 532 × 3

167 144 : 8

153 244 : 9

Bài 2: Tính giá trị của biểu thức:

a. 408 750 – 204 375 × 2

b. 1036 × 7 + 12 748

c. 751 872 : 4 + 49 376

d. 301 842 : 9 – 3538

Bài 3: Điền dấu > < =

48 × 7 ...... 8 × 47

10 000 × 7 ....... (3000 + 7000) × 6

3 × (452 + 408) ...... 5110 × 3

5 × (13 207 + 6793) ...... 10 000 × 5

Bài 6: Để đóng 45 gói giấy ăn thì cần 5 thùng. Hỏi:

a) Mỗi thùng có bao nhiêu gói giấy ăn?

b) Để đóng 17 082 gói giấy ăn thì cần bao nhiêu thùng? (số giấy ăn đóng vào mỗi thùng là như nhau)

Đáp án Bài tập cuối tuần lớp 4 tuần 19 Kết nối

(Đáp án có trong file tải về)

Các em học sinh hoặc quý phụ huynh còn có thể tham khảo thêm lời giải Toán lớp 4 KNTTVở bài tập Toán lớp 4 cả năm học.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
108
Sắp xếp theo

    Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Kết nối

    Xem thêm
    Chỉ từ 79.000đ trải nghiệm VnDoc không quảng cáotải toàn bộ tài liệu trên VnDoc với tốc độ cao. Tìm hiểu thêm
    Hoặc không cần đăng nhập và tải nhanh tài liệu Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Kết nối tri thức - Tuần 19