Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4 Tuần 19 - Đề 2

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4: Tuần 19 - Đề 2 bao gồm hệ thống kiến thức các dạng Toán tuần 19 lớp 4 có đầy đủ lời giải cho các em học sinh tham khảo, củng cố, rèn luyện kỹ năng giải Toán hình học chuẩn bị cho các bài kiểm tra trong năm học. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

1. Bài tập cuối tuần lớp 4 tuần 19

Phần I. Trắc nghiệm

Câu 1. Đúng ghi Đ, sai ghi sai vào chỗ chấm

3m2 8dm2 =38dm2

3056cm2 = 30dm2 56cm2

3km2 407m2 = 3 000 407m2

15m2 27dm2 = 1527dm2

156dm2 = 1m2 56dm2

10km2 56m2 = 100 056m2

Câu 2. Chọn câu trả lời đúng

Trong các số đo dưới đây, số đo thích hợp chỉ diện tích 1 tỉnh là:

A. 170 000dm2

B. 250 000m2

C. 4 000 000dm2

D. 5460km2

Câu 3.  3km225m2 = …........….m2. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:

A. 3 000 025

B. 3025

C. 300 025

D. 30 025

Câu 4. Điền dấu > ; < ; = thích hợp vào chỗ chấm

5km2 … 4km2 + 2km2

15km2 207m2 … 15 207 000m2

1000m2 … 99 000dm2

1000dm2 … 101 000cm2

10km2 … 10 000 000m2

20km2 2000m2 … 20 002 000m2

13m2 6dm2 … 1306dm2

100 000cm2 … 90m2

Câu 5. Nối mỗi ô ở cột bên trái với ô ở cột bên phải để được khẳng định đúng

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4

Phần II. Trình bày chi tiết các bài toán

Câu 1. Tổng độ dài 1 cạnh đáy và chiều cao tương ứng của hình bình hành là 5dm. Chiều cao hơn cạnh đáy 12cm. Hỏi diện tích hình bình hành đó là bao nhiêu xăng-ti-mét vuông?

Bài giải

……………………….. ………………………..

……………………….. ………………………..

……………………….. ………………………..

Câu 2. Cho hình bình hành ABCD (như hình vẽ) có diện tích 24cm2. Chiều cao AH là 3cm và bằng 1/2 chiều cao CE. Tính chu vi của hình bình hành đó?

Bài tập cuối tuần lớp 4 Tuần 19

Câu 3.

Một mảnh vườn hình bình hành có đáy 24 m. Đáy gấp 4 lần chiều cao. Tính diện tích mảnh vườn?

2. Đáp án bài tập cuối tuần lớp 4 tuần 19

Phần I

Câu 1.

3m2 8dm2 =38dm2 S

3056cm2 = 30dm2 56cm2 Đ

3km2 407m2 = 3 000 407m2 Đ

15m2 27dm2 = 1527dm2 Đ

156dm2 = 1m2 56dm2 Đ

10km2 56m2 = 100 056m2 S

Câu 2. D

Câu 3. 

Ta có 1km2 = 1 000 000m2 nên 3km2 = 3 000 000m2.

Do đó: 3km2 25m2 = 3 000 000m2 + 25m2 = 3 000 025m2.

Chọn đáp án A.

Câu 4.

5km2 < 4km2 + 2km2

15km2 207m2 < 15 207 000m2

1000m2 > 99 000dm2

1000dm2 < 101 000cm2

10km2 = 10 000 000m2

20km2 2000m2 = 20 002 000m2

13m2 6dm2 = 1306dm2

100 000cm2 < 90m2

Câu 5. (A ; 3) (B ; 4) (C ; 1) (D ; 2)

Phần II

Câu 1. Đổi 5dm = 50cm

Đáy của hình bình hành đó là: (50 – 12) : 2 = 19 (cm)

Chiều cao của hình bình hành đó là: 50 – 19 = 31

Diện tích của hình bình hành đó là: 19 x 31 = 589 (cm2)

Đáp số: 589cm2

Câu 2

Độ dài cạnh DC là:

24 : 3 = 8 (cm)

Độ dài cạnh CE là:

3 × 2 = 6 (cm)

Độ dài cạnh AD là:

24 : 6 = 4 (cm)

Chu vi hình bình hành đó là:

(4 + 8) × 2 = 24 (cm)

Đáp số: 24cm.

Câu 3.

Chiều cao mảnh vườn là:

24 : 4 = 6 (m)

Diện tích mảnh vườn là:

24 x 6 = 144 (m2)

Đáp số: 144 m2

VnDoc tổng hợp các dạng Toán lớp 4 Tuần 19 cho các bạn học sinh ôn tập. Ngoài ra các bạn có thể theo dõi chi tiết đề thi các môn giữa học kì 2 lớp 4học kì 2 lớp 4 luyện tập các dạng bài tập SGK Toán 4 SGK Tiếng Việt 4 chuẩn bị cho bài thi cuối học kì 2 đạt kết quả cao. Mời các em cùng các thầy cô tham khảo, cập nhật đề thi, bài tập mới nhất trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
78 40.608
Sắp xếp theo

Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4

Xem thêm