Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4: Tuần 22 - Đề 2

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4: Tuần 22 - Đề 2 bao gồm hệ thống kiến thức các dạng Toán tuần 22 lớp 4 có đầy đủ lời giải cho các em học sinh tham khảo, củng cố, rèn luyện kỹ năng giải Toán phân số chuẩn bị cho các bài kiểm tra trong năm học. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 22 - Đề 2

Phần I. Trắc nghiệm

Câu 1. Chọn câu trả lời đúng

Rút gọn phân số \frac{75}{150}ta được phân số tối giản là :

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4

Câu 2. Điều dấu > ; < ; = thích hợp vào ô trống

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4

Câu 3. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4

Câu 4. Chọn câu trả lời đúng

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4

Câu 5. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4

Phần II. Trình bày chi tiết các bài toán

Câu 1. So sánh các phân số bằng cách thuận tiện nhất

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4

Câu 2. Cho hai số tự nhiên x và y , trong đó x có thể là 7 ; 8 hoặc 15, y có thể là 63 ; 68 ; 19. Hãy tìm giá trị lớn nhất và bé nhất của phân số \frac{x}{y}

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………..

Câu 3. Lịch ăn hết \frac{1}{3} cái bánh, Long ăn hết \frac{2}{5}cái bánh, Lanh ăn hết \frac{4}{15}cái bánh. Hỏi ai ăn nhiều bánh nhất? Ai ăn ít bánh nhất ?

Đáp án Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 22 - Đề 2

Phần I

Câu 1. C

Câu 2.

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4

Câu 3. a) D b) D

Câu 4. C

Câu 5. a) S b) Đ c) S d) Đ

Phần II

Câu 1.

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4

Ngoài ra các bạn có thể theo dõi chi tiết đề thi các môn học kì 2 lớp 4 luyện tập các dạng bài tập SGK Toán 4 và SGK Tiếng Việt 4 chuẩn bị cho bài thi cuối học kì 1 đạt kết quả cao. Mời các em cùng các thầy cô tham khảo, cập nhật đề thi, bài tập mới nhất trên VnDoc.com. 

Đánh giá bài viết
80 32.368
Sắp xếp theo

Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4

Xem thêm