Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4: Tuần 7 - Đề 2

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4: Tuần 7 - Đề 2 bao gồm hệ thống kiến thức các dạng Toán tuần 7 lớp 4 có đầy đủ lời giải cho các em học sinh tham khảo, ôn tập các dạng bài tập về số tự nhiên, giá trị của các chữ số, Toán tổng, hiệu. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

>> Bài trước: Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4: Tuần 7 - Đề 1

Bài tập Toán lớp 4 Tuần 7 Đề 2

Phần I. Trắc nghiệm

Câu 1. Chọn câu trả lời đúng

Lan nghĩ ra một số, Lan lấy số đó cộng với số bé nhất có 4 chữ số khác nhau thì được số tròn chục lớn nhất có 4 chữ số. Số Lan nghĩ là:

A. 8967

B. 8976

C. 7977

D. 8877

Câu 2. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

a) Trong một tổng, nếu ta thêm vào số hạng này bao nhiêu đơn vị đồng thời bớt ở số hạng kia đi bấy nhiêu đơn vị thì tổng không đổi …

b) Trong một tổng, nếu ta cùng thêm hoặc cùng bớt ở mỗi số hạng đi cùng một số thì tổng không thay đổi …

c) Trong một hiệu, nếu ta thêm vào số bị trừ bao nhiêu đơn vị đồng thời bớt ở số trừ đi bấy nhiêu đơn vị thì hiệu hai số không đổi …

d) Trong một hiệu, nếu ta cùng thêm hoặc cùng bớt ở số bị trừ và số trừ đi cùng một số thì hiệu hai số không đổi …

Câu 3. Đánh số 1 vào ô trống đặt cạnh biểu thức chứa hai chữ và số 2 vào ô trống đặt cạnh biểu thức chứa ba chữ:

a) 3927 + a : m □

b) 3245 – a + b □

c) 4523 + m x n □

d) m + n – p □

Câu 4. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

Tổng của 1027 và 2345 nhân với 3 viết là:

A. 1027 + 2345 x 3

B. (1027 + 2345) x 3

C. 1027 x 3 + 2345

D. 3 x 1027 + 2345

Câu 5. Một hình chữ nhật có chu vi là 60cm. Nếu bớt chiều dài đi 5cm và thêm vào chiều rộng 5cm thì được hình vuông. Diện tích hình chữ nhật đó bằng:

A. 200cm2

B. 150cm2

C. 300cm2

D. 225cm2

Phần II. Trình bày chi tiết các bài toán

Câu 1. Tổng của hai số là số lớn nhất có 5 chữ số. Nếu thêm vào số lớn nhất 425 đơn vị và bớt ở số bé đi 197 đơn vị thì tổng mới là bao nhiêu?

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

Câu 2. Viết biểu thức rồi tính giá trị của biểu thức sau:

a) Hiệu của a và b chia cho c, với a = 4895 ; b = 1025 ; c = 5

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

b) m nhân với tổng của n và p, với m = 9, n = 1069, p = 2175

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

Câu 3. Sau khi bớt ở số bị trừ đi 478 và thêm vào số trừ 235 thì hiệu hai số mới là 2084. Hỏi hiệu của hai số ban đầu là bao nhiêu ?

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

Câu 4. Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a) 1237 + 2914 + 1763 + 2086

…………………………..

…………………………..

…………………………..


b) 14968 + 9035 – 968 – 35

…………………………..

…………………………..

…………………………..

Câu 5. Huyện A trồng được 157 630 cây lấy gỗ. Huyện B trồng được ít hơn huyện A 2917 cây. Hỏi cả hai huyện trồng được bao nhiêu cây lấy gỗ?

Câu 6. Tính 4 + 6 + 8 Cách tính nào sau đây thuận tiện nhất?

Câu 7: Một nhà máy ngày thứ nhất sản xuất được 1950 sản phẩm, ngày thứ hai sản xuất được ít hơn ngày thứ nhất 900 sản phẩm, ngày thứ ba sản xuất được nhiều hơn ngày thứ nhất 100 sản phẩm. Hỏi cả ba ngày nhà máy sản xuất được bao nhiêu sản phẩm?

Đáp án Bài tập Toán lớp 4 Tuần 7 Đề 2

Phần I. Trắc nghiệm

Câu 1. A. 8967

Câu 2.

a) Trong một tổng, nếu ta thêm vào số hạng này bao nhiêu đơn vị đồng thời bớt ở số hạng kia đi bấy nhiêu đơn vị thì tổng không đổi Đ

b) Trong một tổng, nếu ta cùng thêm hoặc cùng bớt ở mỗi số hạng đi cùng một số thì tổng không thay đổi S

c) Trong một hiệu, nếu ta thêm vào số bị trừ bao nhiêu đơn vị đồng thời bớt ở số trừ đi bấy nhiêu đơn vị thì hiệu hai số không đổi S

d) Trong một hiệu, nếu ta cùng thêm hoặc cùng bớt ở số bị trừ và số trừ đi cùng một số thì hiệu hai số không đổi Đ

Câu 3.

a) 3927 + a : m 1

b) 3245 – a + b 1

c) 4523 + m x n 1

d) m + n – p 2

Câu 4. B. (1027 + 2345) x 3

Câu 5. A. 200cm2

Phần II. Trình bày chi tiết các bài toán

Câu 1. Số lớn nhất có 5 chữ số là 99999, vậy tổng của hai số là 99999. Nếu thêm vào số lớn 425 đơn vị và bớt ở số bé đi 197 đơn vị thì tổng mới là:

99999 + 425 – 197 = 100227

Đáp số: 100227

Câu 2. a) Biểu thức (a – b) : c

Nếu a = 4895 ; b = 1025 ; c = 5 thì (a – b) : c = (4895 – 1025) : 5

= 3870 : 5

= 774

b) Biểu thức m x (n + p)

Nếu m = 9, n = 1069, p = 2175 thì m x (n + p) = 9 x (1069 + 2175)

= 9 x 3244

= 29196

Câu 3. Sau khi bớt đi ở số bị trừ đi 478 và thêm vào số trừ 235 thì hiệu hai số mới là 2084

Vậy hiệu của hai số ban đầu là:

2084 + 478 + 235 = 2797

Đáp số: 2797

Câu 4. Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a) 1237 + 2914 + 1763 + 2086

= (1237 + 1763) + (2914 + 2086)

= 3000 + 5000

= 8000

b) 14968 + 9035 – 968 – 35

= (14968 – 968) + (9035 – 35)

= 14000 + 9000

= 23000

>> Bài tiếp theo: Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4: Tuần 8 - Đề 1

Trên đây là toàn bộ đề bài và đáp án phiếu bài tập Toán lớp 4 tuần 7 cho các em học sinh tham khảo, củng cố rèn luyện kỹ năng giải Toán. Các em ôn tập tại nhà, và tự kiểm tra kết quả. Đồng thời đây còn là tài liệu cho các thầy cô giáo tham khảo ra đề bài ôn tập cuối tuần lớp 4 môn Toán cho các em học sinh.

Ngoài ra, các em học sinh lớp 4 còn có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 4 hay đề thi học kì 2 lớp 4 đầy đủ các môn học Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh, Khoa học, Lịch sử - Địa lý mà VnDoc.com đã sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Toán lớp 4 hơn mà không cần sách giải.

Tham khảo các tài liệu cuối tuần khác môn Toán lớp 4 Tuần 7:

Đánh giá bài viết
42 37.776
Sắp xếp theo

Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4

Xem thêm