Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Kết nối tri thức - Tuần 3

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Kết nối tri thức - Tuần 3 bao gồm hệ thống kiến thức các dạng Toán tuần 3 lớp 4 có đầy đủ lời giải cho các em học sinh tham khảo, ôn tập phép cộng trừ tính nhẩm các số có 9 chữ số, tính giá trị biểu thức, giúp các em học sinh nâng cao kỹ năng giải Toán. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

>> Bài trước: Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Kết nối tri thức - Tuần 2

Mục tiêu bài học:

  • Ôn tập phép cộng trừ tính nhẩm các số có 9 chữ số (tiếp)
  • So sánh các số có nhiều chữ số

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Kết nối tri thức

I. Trắc nghiệm:

Câu 1: Trong các số sau, số nào là số chẵn:

A. 35427 B. 63184 C. 75301 D. 59285

Câu 2: Trong các số sau, số nào là số lẻ?

A. 56723 B. 46290 C. 15032 D. 49128

Câu 3: Góc đỉnh A, cạnh AB, AC có số đo 75 độ. Kí hiệu số đo là

A. 75- B. 75 độ C. 75o D. 80

Câu 4: Khi đồng hồ chỉ 9 giờ, góc được tạo bởi kim dài và kim ngắn có số đo là:

A. 9o B. 90o C. 12o D. 180o

Câu 5: Giá trị của biểu thức a + b - 600 với a = 500 và b = 200 là:

A. 100 B. 200 C. 500 D. 600

Câu 6: Một hình chữ nhật có chiều rộng 12cm, chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Một hình vuông có chu vi bằng 90cm. Hỏi chu vi hình nào lớn hơn và hơn bao nhiêu xăng-ti-mét?

A. Chu vi hình chữ nhật nhỏ hơn 6cm

B. Chu vi hình vuông nhỏ hơn 16cm

C.Chu vi hình chữ nhật lớn hơn 16cm

D. Chu vi hình chữ nhật lớn hơn 6cm

II. Tự luận

Bài 1: Nêu tên góc và số đo mỗi góc sau:

a. ………………………………………...

…………………………………………...

b. ………………………………………...

…………………………………………...

Bài 2: Tính giá trị của biểu thức 2205 : m × n

Với m = 3 và n = 5

…………………………………………...

…………………………………………...

…………………………………………...

Với m = 5 và n = 3

…………………………………………...

…………………………………………...

…………………………………………...

Bài 3: Đặt tính rồi tính

47 231 + 11056 78 095 – 1059 375 × 8 2178 : 9

……………………........................………………………………………………………………………

……………………........................………………………………………………………………………

……………………........................………………………………………………………………………

……………………........................………………………………………………………………………

……………………........................………………………………………………………………………

Bài 4: Hôm nay, bác Năm đi chợ mua ba bó rau, mỗi bó có giá 4000 đồng và mua 2 khay trứng, mỗi khay có giá 12 000 đồng. Tổng số tiền bác Năm đi chợ hôm nay là bao nhiêu tiền?

Bài giải:

……………………........................………………………………………………………………………

……………………........................………………………………………………………………………

……………………........................………………………………………………………………………

……………………........................………………………………………………………………………

……………………........................………………………………………………………………………

……………………........................………………………………………………………………………

……………………........................………………………………………………………………………

Đáp án Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Kết nối tri thức

(Đáp án có trong file tải)

>> Xem thêm: Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 nâng cao Kết nối tri thức - Tuần 3

>> Bài tiếp theo: Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Kết nối tri thức - Tuần 4

Trên đây là toàn bộ đề bài và đáp án Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Kết nối tri thức tuần 3 cho các em học sinh tham khảo, củng cố rèn luyện kỹ năng giải Toán 4. Các em học sinh hoặc quý phụ huynh còn có thể tham khảo thêm lời giải Toán lớp 4 KNTTVở bài tập Toán lớp 4 cả năm học.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
56
Sắp xếp theo

Gợi ý cho bạn

Xem thêm

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Kết nối

Xem thêm