Toán lớp 4 trang 26, 27, 28, 29 Bài 8: Góc nhọn, góc tù, góc bẹt Kết nối tri thức

Toán lớp 4 trang 26, 27, 28, 29 Góc nhọn, góc tù, góc bẹt Kết nối tri thức với lời giải chi tiết, rõ ràng theo khung chương trình SGK Toán lớp 4 sách Kết nối tri thức, sẽ giúp cho các em học sinh ôn tập và củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải Toán 4 thêm hiệu quả cao.

>> Bài trước: Toán lớp 4 trang 24, 25 Bài 7: Đo góc, đơn vị đo góc Kết nối tri thức

Toán lớp 4 Hoạt động trang 26, 27 Kết nối tri thức

Toán lớp 4 trang 26 Bài 1

Tìm các góc nhọn, góc tù, góc bẹt trong các góc sau:

Toán lớp 4 trang 26 Bài 1

Hướng dẫn:

- Góc nhọn bé hơn góc vuông.

- Góc tù lớn hơn góc vuông.

- Góc bẹt bằng hai góc vuông.

Lời giải:

- Các góc nhọn là:

Góc nhọn đỉnh O, cạnh OM, ON

Góc nhọn đỉnh D, cạnh DU, DV.

- Các góc tù là:

Góc tù đỉnh B, cạnh BP, BQ

Góc tù đỉnh A, cạnh AG, AH.

- Góc bẹt là: Góc bẹt đỉnh E, cạnh EX, EY.

Toán lớp 4 trang 27 Bài 2

Việt có hai cái kéo như hình dưới đây:

Toán lớp 4 trang 26 Bài 2

Hình cái kéo nào có hai lưỡi kéo tạo thành góc tù? Hình cái kéo nào có hai lưỡi kéo tạo thành góc nhọn?

Hướng dẫn:

- Góc nhọn bé hơn góc vuông.

- Góc tù lớn hơn góc vuông.

Lời giải:

Hình cái kéo màu đỏ có hai lưỡi kéo tạo thành góc tù.

Hình cái kéo màu xanh có hai lưỡi kéo tạo thành góc nhọn.

Toán lớp 4 trang 27 Bài 3

Bạn An chọn một trong ba miếng bánh 1, 2, 3 như hình vẽ, biết rằng:

• Miếng bánh mà An chọn không phải là miếng bé nhất.

• Góc đỉnh O ở hình miếng bánh mà An chọn không là góc bẹt.

Hãy tìm miếng bánh mà bạn An đã chọn.

Toán lớp 4 trang 27 Bài 3

Hướng dẫn:

Quan sát hình vẽ để tìm miếng bánh của An đã chọn.

Lời giải:

Quan sát ta thấy:

- Miếng bánh 1 là miếng bánh bé nhất.

- Miếng bánh 3 có góc đỉnh O là góc bẹt.

Vậy miếng bánh bạn An đã chọn là miếng 2.

Toán lớp 4 Luyện tập trang 27, 28 Kết nối tri thức

Toán lớp 4 trang 27 Bài 1

Tìm các góc nhọn, góc tù, góc bẹt trong các góc sau:

Toán lớp 4 trang 27 Bài 1

Hướng dẫn:

- Góc nhọn bé hơn góc vuông.

- Góc tù lớn hơn góc vuông.

- Góc bẹt bằng hai góc vuông.

Lời giải:

- Các góc nhọn là:

góc nhọn đỉnh I, cạnh IE, IH

góc nhọn đỉnh I, cạnh IP, IR.

- Các góc tù là:

Góc tù đỉnh O, cạnh OD, OC

Góc tù đỉnh I, cạnh IK, IL.

- Góc bẹt là: Góc bẹt đỉnh V, cạnh VX, VU.

Toán lớp 4 trang 28 Bài 2

Con nhện bò theo một trong hai đường đi màu đỏ hoặc màu xanh để về tổ (như hình vẽ).

Toán lớp 4 trang 28 Bài 2

a) Tìm đường đi cho nhện, biết rằng đường đi này có ít nhất một góc tù.

b) Dùng thước đo góc để xác định số đo của góc đỉnh O; cạnh OM, ON.

Hướng dẫn:

a) Quan sát hình vẽ để xác định con đường có ít nhất một góc tù.

b) Dùng thước đo góc để xác định số đo của góc đỉnh O; cạnh OM, ON.

Lời giải:

a) Quan sát hình ta thấy, đường màu xanh có 2 góc tù. Vậy con nhện bò theo đường màu xanhđể về tổ.

b) Góc đỉnh O; cạnh ON, cạnh OM bằng 120o.

Toán lớp 4 trang 28 Bài 3

a) Quan sát các mặt đồng hồ dưới đây rồi cho biết lúc mấy giờ thì kim giờ và kim phút tạo thành góc nhọn, góc tù, góc bẹt, góc vuông.

Toán lớp 4 trang 28 Bài 3

b) Em hãy tìm một thời điểm khác mà khi đó kim giờ và kim phút của đồng hồ tạo thành góc vuông.

Hướng dẫn:

Xác định giờ trên mỗi đồng hồ đòng thời quan sát góc tạo bởi kim giờ và kim phút để trả lời câu hỏi của bài toán.

Lời giải:

a)

Lúc 2 giờ thì kim kim giờ và kim phút tạo thành góc nhọn;

Lúc 4 giờ thì kim giờ và kim phút tạo thành góc tù;

Lúc 6 giờ thì kim giờ và kim phút tạo thành góc bẹt;

Lúc 9 giờ thì kim giờ và kim phút tạo thành góc vuông.

b) Ví dụ:

- Lúc 3 giờ thì kim giờ và kim phút tạo thành góc vuông.

- Lúc 6 giờ 15 phút thì kim giờ và kim phút tạo thành góc vuông.

Toán lớp 4 trang 28 Bài 4

Có một bánh xe bằng gỗ đã hỏng (như hình vẽ). Con mọt gỗ đang gặm một trong hai cái nan xe màu đỏ. Biết nan xe đó và một nan xe màu xanh tạo thành một góc tù. Tìm nan xe mà con mọt gỗ đang gặm.

Toán lớp 4 trang 28 Bài 4

Hướng dẫn:

- Quan sát hoặc dùng thước đo góc để xác định góc tù tạo bởi một nan xe màu đỏ và một nan xe màu xanh

- Kết luận nan màu đỏ nào mà con mọt gỗ đang gặm.

Lời giải:

Ta thấy, nan màu xanh và nan B màu đỏ tạo thành một góc tù.

Vậy nan xe mà con mọt gỗ đang gặm là nan B.

Toán lớp 4 Luyện tập trang 29 Kết nối tri thức

Toán lớp 4 trang 29 Bài 1

Mỗi chiếc quạt xoè ra tạo thành một góc. Bạn Nga đếm số góc nhọn, góc vuông, góc tù và góc bẹt rồi tạo một biểu đồ như hình vẽ. Nhưng bạn ấy bị nhằm một cột, hỏi cột đó là cột nào?

Toán lớp 4 trang 29 Bài 1

Hướng dẫn:

Dựa vào kiến thức:

- Góc nhọn bé hơn góc vuông.

- Góc tù lớn hơn góc vuông.

- Góc bẹt bằng hai góc vuông.

Lời giải:

Ta thấy có 2 góc nhọn, 1 góc vuông, 3 góc tù và 3 góc bẹt.

Vậy bạn Nga nhầm cột góc vuông.

Toán lớp 4 trang 29 Bài 2

Số?

Hình bên có ..... góc nhọn, ..... góc vuông, ..... góc tù.

Toán lớp 4 trang 29 Bài 2

Hướng dẫn:

- Góc nhọn bé hơn góc vuông.

- Góc tù lớn hơn góc vuông.

- Góc bẹt bằng hai góc vuông.

Lời giải:

- Các góc nhọn là:

Góc đỉnh B, cạnh BA, BH;

Góc đỉnh A, cạnh AB, AH

Góc đỉnh A, cạnh AH, AC

Góc đỉnh C, cạnh CA, CH.

- Các góc vuông là:

Góc đỉnh H, cạnh HA, HB;

Góc đỉnh H, cạnh HA, HC.

- Góc tù: góc đỉnh A, cạnh AB, AC.

Vậy hình bên có 4 góc nhọn, 2 góc vuông, 1 góc tù.

>> Bài tiếp theo: Toán lớp 4 trang 31, 32 Bài 9: Luyện tập chung Kết nối tri thức

Trắc nghiệm Góc nhọn, góc tù, góc bẹt

Lý thuyết Góc nhọn, góc tù, góc bẹt Kết nối tri thức

  • Góc nhọn là góc có số đo bé hơn 90 độ. Góc nhọn bé hơn góc vuông
  • Góc tù là góc có số đo lớn hơn 90 độ. Góc tù lớn hơn góc vuông
  • Góc bẹt có số đo bằng 180 độ. Góc bẹt bằng hai lần góc vuông

a) Góc nhọn

Lý thuyết Toán lớp 4: Góc nhọn, góc tù, góc bẹt

Góc nhọn đỉnh O; cạnh OA, OB.

Góc nhọn bé hơn góc vuông

b) Góc tù

Lý thuyết Toán lớp 4: Góc nhọn, góc tù, góc bẹt

Góc tù đỉnh O; cạnh OM, ON

Góc tù lớn hơn góc vuông

c) Góc bẹt

Lý thuyết Toán lớp 4: Góc nhọn, góc tù, góc bẹt

Góc bẹt đỉnh O; cạnh OC, OD

Góc bẹt bằng hai góc vuông

>> Chi tiết: Lý thuyết Góc nhọn, góc tù, góc bẹt

Ngoài Toán lớp 4 trang 26, 27, 28 Góc nhọn, góc tù, góc bẹt Kết nối tri thức, các em học sinh hoặc quý phụ huynh còn có thể tham khảo thêm lời giải Toán lớp 4 KNTTVở bài tập Toán lớp 4 cả năm học.

Để giúp các thầy cô và các em học sinh làm quen với từng bộ sách mới, VnDoc sẽ cung cấp lời giải bài tập sách giáo khoa, vở bài tập, bài tập trắc nghiệm Toán lớp 4 từng bài và các tài liệu giảng dạy, học tập khác. Mời các bạn tham khảo:

Đánh giá bài viết
419 108.975
Sắp xếp theo

    Toán lớp 4 Kết nối tri thức

    Xem thêm